Fermax Polska Sp. z o.o.	Przedsiębiorstwo Wdrożeniowe PRO-SERVICE Sp. z o.o.	PROFIRE Sp. z o.o.
MicroMade Gałka i Drożdż sp.j.	Ropam Elektronik S.C. W2 Włodzimierz Wyrzykowski Firma ATLine sp.j. Sławomir Pruski RST Sp. z o.o.

Księgarnia

Magazyn Ex - okładka
Autor:

Cena: 30,00 pln

TWIERDZA - okładka
Autor:

Cena: 12,00 pln

ELEKTRONIKA - KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA - okładka
Autor:

Cena: 35,00 pln

Przetargi

2019-11-18 „Zakup, dostawa i montaż laptopów wraz z oprogramowaniem, tabletów, tablicy interaktywnej z projektorem, rzutnika multimedialnego i ekranów multimedialnych do rzutnika, aparatów fotograficznych na potrzeby pracowni przedmiotowych w ramach projektu nr WND-RPSL.11.01.04-24-00AH/18 pn. "Kompetencje na przyszłość" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020”
2019-11-18 Świadczenie usług wydawania i dystrybucji czasopisma naukowego Journal of Human Kinetics - w formie elektronicznej, w tym świadczenie usług redakcyjnych, produkcyjnych, marketingowych, hostingowo-dystrybucyjnych, szkoleniowo-konsultingowych oraz rozwiązań technologicznych
2019-11-18 Dostawa sprzętu TIK dla potrzeb realizacji projektu pn.: „Poszerzamy horyzonty- rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów płockich szkół podstawowych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020.
2019-11-15 INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU SSP I DŹWIĘKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO DSO DLA ODDZIAŁU PEDIATRYCZNEGO W BUDYNKU SZPITALA KOCIEWSKIEGO CENTRUM ZDROWIA SP. Z O. O.
2019-11-15 Sprzedaż wraz z dostawą nowego sprzętu multimedialnego dla jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
2019-11-14 wybór wykonawcy realizującego naprawy i konserwacje instalacji sanitarnych zabudowanych w zasobach mieszkaniowych Katowickiego TBS Sp. z o.o., w tym świadczenie usług pogotowia sanitarnego w okresie do 31 grudnia 2022
2019-11-14 ROZBUDOWA SYSTEMU MONITORINGU W MIEŚCIE KOŚCIANIE
2019-11-14 Zakup cyfrowego detektora DR do mammografii

Partnerzy

###
Portal Rynku Pracy HRK.PL
###
expovortal.com
###
FACHOWY ELEKTRYK
###
JOBS.PL
###
Agencja Informacyjno-Reklamowa ''PROMOCJA'' s.c.
###
Center for Business Education
###
Warmia-Mazury EXPO
###
Żegluga Szczecińska Sp. z o.o.