Księgarnia

Elektronika - konstrukcje, technologie, zastosowania 12/2019 - okładka
Autor:

Cena: 35,00 pln

Napędy i Sterowanie 12/2019 - okładka
Autor:

Cena: 10,80 pln

Bezpieczeństwo energetyczne - okładka
Autor:

Cena: 59,00 pln

Metody CAD i AI w inżynierii elektrycznej - okładka
Autor:

Cena: 59,00 pln

Maszyny elektryczne wzbudzane magnesami trwałymi - okładka
Autor:

Cena: 69,00 pln

Stabilność systemu elektroenergetycznego - okładka
Autor:

Cena: 109,00 pln

Przetargi

2020-02-21 Usługi w zakresie wykonywania konserwacji, drobnych napraw i robót awaryjnych w branży elektrycznej w budynkach mieszkalnych i wielofunkcyjnym, biurowych i kotłowni, a także urządzeń na terenach przyległych do tych budynków, stanowiących własność TBS Wrocław Sp. z o.o. położonych we Wrocławiu.
2020-02-21 DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, MULTIMEDIALNEGO I INTERAKTYWNEGO DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO "AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA" W GMINIE KOCMYRZÓW - LUBORZYCA
2020-02-21 „Budowa monitoringu wizyjnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Ostrołęce, ul. Turskiego 4a”
2020-02-20 „Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest dostawa materiałów do budowy stanowiska badawczego ETAP I finansowanej z projektu: Adaptacyjny system sterowania hybrydowym układem generowania energii elektrycznej do napędu pojazdu elektrycznego, zgodnie z umową POIR.04.01.04-00-0030/17-00 dla Politechniki Poznańskiej”.
2020-02-20 Usługa utrzymania instalacji elektrycznych, sanitarnych i systemów zainstalowanych na terenie Stadionu Miejskiego „STAL” w Rzeszowie.
2020-02-19 Doposażenie 3 szkół podstawowych z terenu Gminy Słupno w pomoce dydaktyczne, narzędzia TIK w projekcie pn.”Kreatywnie i interaktywnie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
2020-02-18 Zakup, dostawę sprzętu multimedialnego, komputerowego oraz sprzętu TIK dla szkół w ramach projektu ”Wiem co potrafię II edycja” – projekt edukacyjny dla Gminy Prażmów .
2020-02-17 Kompleksowa konserwacja i kontrola systemów przeciwpożarowych zainstalowanych na obiektach Gdyńskiego Centrum Sportu

Partnerzy

###
Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego (...
###
Targi Lublin S.A.
###
CBE Polska - Center for Business Education
###
infoPraca.pl
###
Targi Kielce S.A.
###
Expo Silesia
###
Grupa MTP
###
Targi w Krakowie Sp. z o.o.