Księgarnia

Elektronika - konstrukcje, technologie, zastosowania 12/2019 - okładka
Autor:

Cena: 35,00 pln

Napędy i Sterowanie 12/2019 - okładka
Autor:

Cena: 10,80 pln

Bezpieczeństwo energetyczne - okładka
Autor:

Cena: 59,00 pln

Metody CAD i AI w inżynierii elektrycznej - okładka
Autor:

Cena: 59,00 pln

Maszyny elektryczne wzbudzane magnesami trwałymi - okładka
Autor:

Cena: 69,00 pln

Stabilność systemu elektroenergetycznego - okładka
Autor:

Cena: 109,00 pln

Przetargi

2020-01-16 Dostawa wyposażenia pracowni informatycznych i logistycznej w Zespole Szkół w Czernikowie.
2020-01-16 Zakup sprzętu i wyposażenia estradowego w ramach Projektu pn. Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury - etap IV
2020-01-15 Wykonywanie drobnych napraw bieżących oraz świadczenie stałych usług konserwacyjnych elektrycznych w rejonie administrowanym przez ADM nr 5 w Gorzowie Wlkp.
2020-01-15 Usługa wykonania przeglądów i konserwacji instalacji i urządzeń w budynkach Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
2020-01-15 Budowa monitoringu wizyjnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Ostrołęce, ul. Turskiego 4a
2020-01-14 Wykonywanie przeglądów konserwacyjnych systemu sygnalizacji pożaru, systemu oddymiania, dźwiękowego systemu ostrzegania oraz systemu gaszenia gazem wraz z systemem wczesnej detekcji dymu w budynkach urzędu MON w Warszawie
2020-01-14 Świadczenie usług wydawania i dystrybucji czasopisma naukowego "Czasopismo Techniczne / Technical Transactions" - w formie elektronicznej, w tym świadczenie usług marketingowych, hostingowo - dystrybucyjnych, szkoleniowo - konsultingowych oraz rozwiązań technologicznych
2020-01-08 Doposażenie 3 szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne, narzędzia TIK oraz pracowni przedmiotów przyrodniczych w 2 szkołach podstawowych z terenu Gminy Słupno w projekcie pn.”Kreatywnie i interaktywnie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Partnerzy

###
Grupa MTP
###
Targi Lublin S.A.
###
CBE Polska - Center for Business Education
###
infoPraca.pl
###
Targi Kielce S.A.
###
Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego (...
###
Expo Silesia
###
Targi w Krakowie Sp. z o.o.