Księgarnia – szczegóły publikacji

Podgląd
dostępny

Bezpieczeństwo energetyczne

Zamów publikację

Autor:
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Stron: 268
Data wydania: 2018-03-18
Typ: książka
Druk: tak
Wersja elektroniczna: nie
ISBN: 978-8-30-119751-3


Wersja papierowa: 69,00 PLN

Data wydania:

18-03-2018

Wymiary:

16.5 x 23.5 cm

Druk w kolorze:

nie

Papier kredowy:

nie

Twarda oprawa:

nie

 

Publikacja „Bezpieczeństwo energetyczne. Koncepcje, wyzwania, interesy” dotyka aktualnych, ważnych i żywotnych interesów naszego kraju – jego bezpieczeństwa energetycznego, warunkującego sukces Polski w regionie i na świecie.

Celem książki jest przedstawienie kluczowych procesów związanych z bezpieczeństwem energetycznym Polski i Unii Europejskiej. Zrozumienie determinant tych zjawisk umożliwia właściwą interpretację bezpieczeństwa energetycznego oraz pozwala zrozumieć przyczyny paradoksów związanych ze sprzecznością interesów ogólnoeuropejskich wobec narodowych.

Publikacja napisana jest dla szerokiego grona odbiorców – środowiska naukowego, eksperckiego oraz administracji publicznej.

Dedykowana jest tym wszystkim, którym zależy na zabezpieczeniu przyszłości Polski i regionu, nowoczesnej energetyce, ochronie środowiska czy poszukiwaniu alternatywnych źródeł energii.

Unikalna i ważna w kontekście kształtowania się polityki UE publikacja dotycząca BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO – praktyczne kompendium z tego zakresu.

Spis treści: 

Wykaz skrótów

Przedmowa

1. Bezpieczeństwo energetyczne – związki między nauką, polityką a rzeczywistością (Jarosław Gryz)

1.1. Istota współczesnego (i przyszłego) bezpieczeństwa energetycznego

1.2. Państwo: zarządzanie bezpieczeństwem energetycznym (w czasie)

1.3. Podsumowanie

Literatura – rozdział 1

2. Problemy i zagrożenia a rozwój koncepcji bezpieczeństwa energetycznego (Andrzej Podraza)

2.1. Definicja bezpieczeństwa energetycznego

2.2. Pojawienie się i rozwój koncepcji bezpieczeństwa energetycznego do lat 70. XX wieku: decydująca rola geopolityki

2.3. Strategie dostosowawcze państw z uwagi na kryzysy naftowe w latach 70. katalizatorem nowego podejścia do bezpieczeństwa energetycznego

2.4. Nowe zagadnienia a koncepcja bezpieczeństwa energetycznego w XXI wieku: podejście kompleksowe

2.5. Podsumowanie

Literatura – rozdział 2

3. Bezpieczeństwo energetyczne: u źródeł chaosu semantycznego (Honorata Nyga-Łukaszewska)

3.1. Geneza i ewolucja w czasie

3.2. Interdyscyplinarność i horyzont badań

3.3. Geograficzny zasięg analizy, determinanty bezpieczeństwa energetycznego

3.4. Poziom rozwoju gospodarczego i percepcja determinanty bezpieczeństwa energetycznego

3.5. Podejście holistyczne/zagregowane vs wycinkowe/dezagregowane

3.6. Podsumowanie

Literatura – rozdział 3

4. Rola i perspektywy energetyki jądrowej  zapewnieniu bezpieczeństwa energetyczno-klimatycznego Unii Europejskiej (Tomasz Młynarski)

4.1. Energetyka jądrowa w Unii Europejskiej

4.2. Energia jądrowa a przeciwdziałanie zmianom klimatu w UE

4.3. Podsumowanie

Literatura – rozdział 4

5. Bezpieczeństwo energetyczne na szczycie NATO w Warszawie: priorytetem dywersyfikacja dostaw ropy i gazu (Paweł Turowski)

5.1. Diagnoza środowiska – rosyjska ropa w państwach NATO

5.2. Diagnoza środowiska – rosyjski gaz w państwach NATO

5.3. Diagnoza – strategia Rosji

5.4. Podsumowanie

Literatura – rozdział 5

6. Rynkowywymiar bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej w dyskusji nad przyszłością regulacji rynku gazu ziemnego – „quo vadis gas market regulatory framework” (Paweł Pikus)

6.1. Rynek wewnętrzny Unii Europejskiej jako instrument zwiększania bezpieczeństwa energetycznego

6.2. Obecne uwarunkowania prawne funkcjonowania rynku wewnętrznego UE w zakresie gazu ziemnego

6.3. Podsumowanie

Literatura – rozdział 6

7. Strategia bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej (Justyna Misiągiewicz)

7.1. Uwarunkowania

7.2. Strategia

7.3. Perspektywy – Korytarz Południowy

7.4. Podsumowanie

Literatura – rozdział 7

8. Koncepcja Unii Energetycznej – wyzwania i perspektywy rozwoju (Justyna Trubalska)

8.1. Koncepcja Unii Energetycznej

8.2. Wyzwania dla Unii Energetycznej

8.3. Podsumowanie

Literatura – rozdział 8

9. Republika Federalna Niemiec wobec polityki energetycznej Unii Europejskiej (Mariusz Ruszel)

9.1. Cele polityki energetycznej UE

9.2. Strategiczne cele polityki energetycznej Republiki Federalnej Niemiec

9.3. Podsumowani

Literatura – rozdział 9

10. Bezpieczeństwo energetyczne Szwajcarii a współpraca z Unią Europejską (Anna Kucharska)

10.1. Uwarunkowania szwajcarskiej polityki energetycznej

10.2. Szwajcarska polityka bezpieczeństwa energetycznego

10.3. Relacje energetyczne Szwajcarii i Unii Europejskiej

10.4. Podsumowanie

Literatura – rozdział 10

11. Energetyka obywatelska jako instrument rozwoju sektora OZE w Danii (Dominik Brodacki)

11.1. Geneza transformacji energetycznej Danii

11.2. Polityka Danii na rzecz rozwoju OZE

11.3. Energetyka obywatelska jako filar duńskiej polityki energetycznej

11.4. Podsumowanie

Literatura – rozdział 11

12. Niezależność energetyczna Polski w formule synergii węglowo-jądrowej (Krzysztof Król)

12.1. Reaktory lekkowodne

12.2. Reaktory wysokotemperaturowe (HTR)

12.3. Reaktory gazowe (HTGR)

12.4. Reaktory na stopionych solach LS-VHTR i DFR[453]

12.5. Synergia węglowo-jądrowa

12.6. Zgazowanie węgla[457]

12.7. Produkcja paliw syntetycznych i recykling dwutlenku węgla

12.8. Podsumowanie

Literatura – rozdział 12

13. Derywaty elektroenergetyczne na polskim rynku kapitałowym i ich rola w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego (Sebastian Podmiotko)

13.1. Pojęcie derywatu (instrumentu pochodnego)

13.2. Pojęcie derywatu elektroenergetycznego w prawie unijnym i polskim oraz uregulowania obrotu

13.3. Zagadnienia bezpieczeństwa energetycznego istotne w odniesieniu do derywatów elektroenergetycznych

13.4. Potencjalna rola derywatów elektroenergetycznych w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego

13.5. Podsumowanie

Literatura – rozdział 13

Zakończenie

O autorach

Przypisy

Brak załączników
Brak prenumeraty