alarmy

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.
Księgarnia – szczegóły publikacji

Podgląd
dostępny

Bezpieczeństwo energetyczne

Zamów publikację

Autor:
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Stron: 268
Data wydania: 2018-03-18
Typ: książka
Druk: tak
Wersja elektroniczna: nie
ISBN: 978-8-30-119751-3


Wersja papierowa: 69,00 PLN

Data wydania:

18-03-2018

Wymiary:

16.5 x 23.5 cm

Druk w kolorze:

nie

Papier kredowy:

nie

Twarda oprawa:

nie

 

Publikacja „Bezpieczeństwo energetyczne. Koncepcje, wyzwania, interesy” dotyka aktualnych, ważnych i żywotnych interesów naszego kraju – jego bezpieczeństwa energetycznego, warunkującego sukces Polski w regionie i na świecie.

Celem książki jest przedstawienie kluczowych procesów związanych z bezpieczeństwem energetycznym Polski i Unii Europejskiej. Zrozumienie determinant tych zjawisk umożliwia właściwą interpretację bezpieczeństwa energetycznego oraz pozwala zrozumieć przyczyny paradoksów związanych ze sprzecznością interesów ogólnoeuropejskich wobec narodowych.

Publikacja napisana jest dla szerokiego grona odbiorców – środowiska naukowego, eksperckiego oraz administracji publicznej.

Dedykowana jest tym wszystkim, którym zależy na zabezpieczeniu przyszłości Polski i regionu, nowoczesnej energetyce, ochronie środowiska czy poszukiwaniu alternatywnych źródeł energii.

Unikalna i ważna w kontekście kształtowania się polityki UE publikacja dotycząca BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO – praktyczne kompendium z tego zakresu.

Spis treści: 

Wykaz skrótów

Przedmowa

1. Bezpieczeństwo energetyczne – związki między nauką, polityką a rzeczywistością (Jarosław Gryz)

1.1. Istota współczesnego (i przyszłego) bezpieczeństwa energetycznego

1.2. Państwo: zarządzanie bezpieczeństwem energetycznym (w czasie)

1.3. Podsumowanie

Literatura – rozdział 1

2. Problemy i zagrożenia a rozwój koncepcji bezpieczeństwa energetycznego (Andrzej Podraza)

2.1. Definicja bezpieczeństwa energetycznego

2.2. Pojawienie się i rozwój koncepcji bezpieczeństwa energetycznego do lat 70. XX wieku: decydująca rola geopolityki

2.3. Strategie dostosowawcze państw z uwagi na kryzysy naftowe w latach 70. katalizatorem nowego podejścia do bezpieczeństwa energetycznego

2.4. Nowe zagadnienia a koncepcja bezpieczeństwa energetycznego w XXI wieku: podejście kompleksowe

2.5. Podsumowanie

Literatura – rozdział 2

3. Bezpieczeństwo energetyczne: u źródeł chaosu semantycznego (Honorata Nyga-Łukaszewska)

3.1. Geneza i ewolucja w czasie

3.2. Interdyscyplinarność i horyzont badań

3.3. Geograficzny zasięg analizy, determinanty bezpieczeństwa energetycznego

3.4. Poziom rozwoju gospodarczego i percepcja determinanty bezpieczeństwa energetycznego

3.5. Podejście holistyczne/zagregowane vs wycinkowe/dezagregowane

3.6. Podsumowanie

Literatura – rozdział 3

4. Rola i perspektywy energetyki jądrowej  zapewnieniu bezpieczeństwa energetyczno-klimatycznego Unii Europejskiej (Tomasz Młynarski)

4.1. Energetyka jądrowa w Unii Europejskiej

4.2. Energia jądrowa a przeciwdziałanie zmianom klimatu w UE

4.3. Podsumowanie

Literatura – rozdział 4

5. Bezpieczeństwo energetyczne na szczycie NATO w Warszawie: priorytetem dywersyfikacja dostaw ropy i gazu (Paweł Turowski)

5.1. Diagnoza środowiska – rosyjska ropa w państwach NATO

5.2. Diagnoza środowiska – rosyjski gaz w państwach NATO

5.3. Diagnoza – strategia Rosji

5.4. Podsumowanie

Literatura – rozdział 5

6. Rynkowywymiar bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej w dyskusji nad przyszłością regulacji rynku gazu ziemnego – „quo vadis gas market regulatory framework” (Paweł Pikus)

6.1. Rynek wewnętrzny Unii Europejskiej jako instrument zwiększania bezpieczeństwa energetycznego

6.2. Obecne uwarunkowania prawne funkcjonowania rynku wewnętrznego UE w zakresie gazu ziemnego

6.3. Podsumowanie

Literatura – rozdział 6

7. Strategia bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej (Justyna Misiągiewicz)

7.1. Uwarunkowania

7.2. Strategia

7.3. Perspektywy – Korytarz Południowy

7.4. Podsumowanie

Literatura – rozdział 7

8. Koncepcja Unii Energetycznej – wyzwania i perspektywy rozwoju (Justyna Trubalska)

8.1. Koncepcja Unii Energetycznej

8.2. Wyzwania dla Unii Energetycznej

8.3. Podsumowanie

Literatura – rozdział 8

9. Republika Federalna Niemiec wobec polityki energetycznej Unii Europejskiej (Mariusz Ruszel)

9.1. Cele polityki energetycznej UE

9.2. Strategiczne cele polityki energetycznej Republiki Federalnej Niemiec

9.3. Podsumowani

Literatura – rozdział 9

10. Bezpieczeństwo energetyczne Szwajcarii a współpraca z Unią Europejską (Anna Kucharska)

10.1. Uwarunkowania szwajcarskiej polityki energetycznej

10.2. Szwajcarska polityka bezpieczeństwa energetycznego

10.3. Relacje energetyczne Szwajcarii i Unii Europejskiej

10.4. Podsumowanie

Literatura – rozdział 10

11. Energetyka obywatelska jako instrument rozwoju sektora OZE w Danii (Dominik Brodacki)

11.1. Geneza transformacji energetycznej Danii

11.2. Polityka Danii na rzecz rozwoju OZE

11.3. Energetyka obywatelska jako filar duńskiej polityki energetycznej

11.4. Podsumowanie

Literatura – rozdział 11

12. Niezależność energetyczna Polski w formule synergii węglowo-jądrowej (Krzysztof Król)

12.1. Reaktory lekkowodne

12.2. Reaktory wysokotemperaturowe (HTR)

12.3. Reaktory gazowe (HTGR)

12.4. Reaktory na stopionych solach LS-VHTR i DFR[453]

12.5. Synergia węglowo-jądrowa

12.6. Zgazowanie węgla[457]

12.7. Produkcja paliw syntetycznych i recykling dwutlenku węgla

12.8. Podsumowanie

Literatura – rozdział 12

13. Derywaty elektroenergetyczne na polskim rynku kapitałowym i ich rola w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego (Sebastian Podmiotko)

13.1. Pojęcie derywatu (instrumentu pochodnego)

13.2. Pojęcie derywatu elektroenergetycznego w prawie unijnym i polskim oraz uregulowania obrotu

13.3. Zagadnienia bezpieczeństwa energetycznego istotne w odniesieniu do derywatów elektroenergetycznych

13.4. Potencjalna rola derywatów elektroenergetycznych w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego

13.5. Podsumowanie

Literatura – rozdział 13

Zakończenie

O autorach

Przypisy

Brak załączników
Brak prenumeraty