alarmy

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.
Księgarnia – szczegóły publikacji

Podgląd
dostępny

Maszyny elektryczne wzbudzane magnesami trwałymi

Zamów publikację

Autor:
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Stron: 287
Data wydania: 2018-04-16
Typ: książka
Druk: tak
Wersja elektroniczna: nie
ISBN: 978-8-03-119952-4


Wersja papierowa: 74,00 PLN

Data wydania:

16-04-2018

Wymiary:

16.5 x 23.5 cm

Druk w kolorze:

nie

Papier kredowy:

nie

Twarda oprawa:

nie

 

Prezentowana publikacja przedstawia teorię, budowę i sposoby projektowania różnego rodzaju maszyn elektrycznych wzbudzanych magnesami trwałymi. Maszyny elektryczne z magnesami trwałymi stosowane jako prądnice (np. w OZE) są maszynami synchronicznymi o stałym wzbudzeniu, stosowane jako silniki mają właściwości napędowe i regulacyjne identyczne jak silniki prądu stałego, przy czym zamiast komutatora mechanicznego mają komutator elektroniczny.

Maszyny elektryczne z magnesami trwałymi, w stosunku do wszystkich innych rodzajów maszyn elektrycznych, mają najwyższą: sprawność, przeciążalność momentem, dynamikę działania i gęstość mocy w jednostce objętości.

Silniki BLDC to napędy uniwersalne – wykorzystywane są w układach napędowych maszyn roboczych, robotów i manipulatorów, w samochodach spalinowych, elektrycznych i hybrydowych, w górnictwie (wentylatory, kolejki), w sprzęcie medycznym, wojskowym (układy pozycjonowania), w urządzeniach AGD (suszarki, pralki, odkurzacze), itd. Prądnice z magnesami trwałymi są stosowane w odnawialnych źródłach energii (elektrownie wiatrowe i wodne).

W publikacji Czytelnik znajdzie następujące zagadnienia:

 • Historia rozwoju przetworników elektromechanicznych
 • Przetworniki elektromechaniczne
 • Magnesy trwałe i ich parametry
 • Magnesowanie magnesów trwałych
 • Obliczanie obwodów magnetycznych wzbudzanych magnesami trwałymi
 • Silniki o trzech zębach twornika
 • Maszyny komutatorowe prądu stałego wzbudzane magnesami trwałymi
 • Silniki z komutacją elektroniczną
 • Prądnice synchroniczne z magnesami trwałymi
 • Mikromaszyny z biegunami kłowymi
 • Silnik skokowy hybrydowy
 • Inne zastosowanie magnesów trwałych w układach serwomechanicznych

Jest to podręcznik akademicki, kierowany m.in. do studentów uczelni technicznych (kierunki: Mechatronika, Elektrotechnika, Mechanika i Budowa Maszyn, Energetyka), ale także do praktyków – inżynierów elektrotechników, inżynierów zajmujących się układami napędowymi itp.

Spis treści: 

Słowo wstępne

1. Historia rozwoju przetworników elektromechanicznych

1.1. Wstęp

1.2. Początkowy okres badań magnetyzmu i elektryczności

1.3. Twórcy elektrotechniki i maszyn elektrycznych

1.4. Rozwój teorii maszyn elektrycznych

1.5. Przemysł maszyn elektrycznych w Polsce

1.6. Podsumowanie

Literatura do rozdziału 1

2. Przetworniki elektromechaniczne

2.1. Przetwarzanie energii

2.2. Gabaryt i moc maszyny elektrycznej

2.3. Rozwój przetworników elektromechanicznych i transformatorów

Literatura do rozdziału 2

3. Magnesy trwałe i ich parametry

3.1. Definicja parametrów ferromagnetyków i magnesów trwałych

3.2. Historia rozwoju magnesów trwałych

3.3. Korzyści wynikające ze stosowania magnesów trwałych w maszynach elektrycznych

Literatura do rozdziału 3

4. Magnesowanie magnesów trwałych

4.1. Obwody magnetyczne z magnesami trwałymi

4.2. Magnesowanie magnesów trwałych

Literatura do rozdziału 4

5. Obliczanie obwodów magnetycznych maszyn elektrycznych wzbudzanych magnesami trwałymi

5.1. Graficzno-analityczna metoda obliczania punktu pracy magnesu trwałego

5.2. Obliczanie strumienia magnetycznego maszyn elektrycznych wzbudzanych magnesami trwałymi metodą obwodową

5.3. Obliczanie rozkładu pola magnetycznego w maszynach elektrycznych wzbudzanych magnesami trwałymi metodą polową

5.4. Zmiana położenia punktu pracy magnesu trwałego spowodowana przez zewnętrzne pole magnetyczne

Literatura do rozdziału 5

6. Silniki o trzech zębach twornika

6.1. Budowa silnika

6.2. Model matematyczny silnika dla sinusoidalnego rozkładu pola w szczelinie i uzwojeń połączonych w gwiazdę

6.3. Funkcja F(ϑ) dla dowolnych rozkładów pola magnetycznego w szczelinie mikrosilnika

6.4. Zagadnienie równoważności uzwojenia gwiazdowego i trójkątnego

6.5. Skręcenie magnesów trwałych względem żłobków twornika

6.6. Pulsacje napięcia rotacji i prędkości obrotowej

Literatura do rozdziału 6

7. Maszyny komutatorowe prądu stałego wzbudzane magnesami trwałymi

7.1. Budowa maszyny

7.2. Projekt wstępny obwodu elektromagnetycznego silnika

7.2.1. Przykład określenia wymiarów silnika

7.3. Silnik tarczowy prądu stałego

7.4. Dynamika działania serwosilników

7.4.1. Przykład wyznaczania elektromagnetycznej stałej czasowej

7.5. Wykorzystanie silników prądu stałego wzbudzanych magnesami trwałymi do napędu urządzeń mobilnych

Literatura do rozdziału 7

8. Silnik z komutacją elektroniczną

8.1. Budowa silnika

8.2. Mikrosilnik z uzwojeniem skupionym

8.3. Mikrosilnik z dwufazowym uzwojeniem twornika

8.4. Algorytm obliczeń projektowych silnika o uzwojeniu rozłożonym

8.4.1. Przykład silnika z magnesami ferrytowymi

8.4.2. Przykład silnika z magnesami NdFeB

8.5. Rozwiązania konstrukcyjne silników BLDC

8.5.1. Uzwojenie twornika

8.5.2. Wirnik z magnesami trwałymi

8.5.3. Momenty reluktancyjne

8.6. Sterowanie silników z komutacją elektroniczną

8.6.1. Zasada sterowania silników

8.6.2. Sterowanie trapezow

8.6.3. Sterowanie sinusoidalne

8.7. Model matematyczny silnika BLDC

8.7.1. Założenia

8.7.2. Model matematyczny

8.8. Silniki asynchroniczne synchronizowane (SASPM)

8.8.1. Przykład silnika SASPM z klatkowym uzwojeniem wirnika

8.8.2. Przykład silnika SASPM z pierścieniowym uzwojeniem wirnika

8.9. Silnik tarczowy z komutatorem elektronicznym

8.9.1. Silnik z wydatnymi biegunami twornika

8.9.2. Silnik bezrdzeniowy

8.9.3. Sposób wykonania wirnika tarczowego z magnesami trwałymi

8.10. Pomiar kąta położenia magnesów trwałych względem osi uzwojenia

8.11. Regulacja prędkości obrotowej

8.11.1. Sterowanie trapezowe

8.11.2. Sterowanie sinusoidalne

8.11.3. Silnik z dzielonym uzwojeniem twornika

8.11.4. Przełączenie sterowania z międzypasmowego na pasmowe

8.11.5. Przełączenie uzwojenia z układu gwiazdy w trójkąt

8.11.6. Układ z uzwojeniem dzielonym i kondensatorami

8.12. Układ napędowy wózka inwalidzkiego

Literatura do rozdziału 8

9. Prądnice synchroniczne z magnesami trwałymi

9.1. Budowa prądnic

9.2. Prądnica SPM

9.2.1. Przykład prądnicy SPM

9.3. Prądnica IPM

9.3.1. Przykład prądnicy IPM

9.4. Prądnice do małych elektrowni wiatrowych i wodnych

9.5. Prądnice synchroniczne ze wzbudzeniem hybrydowym

Literatura do rozdziału 9

10. Mikromaszyny z biegunami kłowymi

10.1. Budowa i zasada działania mikromaszyny z biegunami kłowymi

10.2. Silnik synchroniczny dwufazowy zasilany jednofazowo

10.3. Silnik skokowy z biegunami kłowymi

10.4. Prądnica synchroniczna z biegunami kłowymi

Literatura do rozdziału 1

11. Silnik skokowy hybrydowy

11.1. Budowa i działanie silnika skokowego hybrydowego

11.2. Charakterystyki elektromechaniczne silnika skokowego hybrydowego

Literatura do rozdziału 11

12. Inne zastosowanie magnesów trwałych w układach serwomechanicznych

12.1. Zastosowanie magnesów trwałych w układzie wspomagania kierownicy

12.2. Hamulec elektromagnetyczny

12.3. Przekładnia magnetyczna

Literatura do rozdziału 12

Brak załączników
Brak prenumeraty