Artykuł Dodaj artykuł

Wydajność prądowa zasilacza

Wydajność prądowa zasilacza to maksymalny prąd, jaki powinien dostarczać zasilacz podłączony do obciążenia, zachowując wszystkie parametry zawarte w nocie katalogowej (napięcie wyjściowe, moc itp.) i pracując w zgodnych ze specyfikacją warunkach środowiskowych (temperatura, wilgotność itp.).
Strona 1/2

Wydajność prądowa zasilacza to maksymalny prąd, jaki powinien dostarczać zasilacz podłączony do obciążenia, zachowując wszystkie parametry zawarte w nocie katalogowej (napięcie wyjściowe, moc itp.) i pracując w zgodnych ze specyfikacją warunkach środowiskowych (temperatura, wilgotność itp.).

Zgodnie z układem SI natężenie prądu elektrycznego wyrażane jest w amperach (A). Prąd może też być wyrażony w miliamperach (mA).

1 mA jest równy 1/1000 A, czyli 1000 mA = 1 A (np. 600 mA = 0,6 A).

Rys. 1. Zjawiska zachodzące między zasilaczem a obciążeniemRys. 1. Zjawiska zachodzące między zasilaczem a obciążeniem

2 - Obciążenie
U - Napięcie
I - Prąd
R - Rezystancja obciążenia
P - Moc, która wydziela się w obciążeniu

Schemat (rys. 1) pokazuje zjawiska, które zachodzą między zasilaczem (1) a obciążeniem (2). Źródło energii elektrycznej, jakim jest zasilacz, dostarcza do obciążenia energię, która jest przez nie absorbowana. W obciążeniu, które na rysunku przedstawione jest za pomocą symbolu rezystora i posiada oporność (R), wydziela się moc (P). Obciążenie może zamieniać energię elektryczną w inną formę energii, na przykład w światło (żarówka) albo w ciepło (grzejnik).

Poprzez wydajność prądową rozumiemy maksymalny prąd, który może dostarczyć zasilacz do obciążenia, i jest on ściśle powiązany z jego mocą wydzielającą się na obciążeniu. Wynika to z podstawowego prawa dla układów elektrycznych, czyli prawa Ohma. Opisuje ono zależności między napięciem (V), prądem (A), rezystancją (R) lub mocą (P).

Podstawowy wzór prawa Ohma:

Podstawowy wzór prawa Ohma

Bardziej przydatny wzór z prawa Ohma na obliczenie maksymalnego prądu wyjściowego zasilacza:

Bardziej przydatny wzór z prawa Ohma na obliczenie maksymalnego prądu wyjściowego zasilacza

Po przekształceniu otrzymujemy wzór na maksymalną moc wyjściową zasilacza:

Po przekształceniu otrzymujemy wzór na maksymalną moc wyjściową zasilacza

gdzie:

I – prąd wyjściowy wyrażony w amperach [A],
P – moc wyjściowa wyrażona w watach [W],
U – napięcie wyjściowe wyrażone w woltach [V],
R – rezystancja (oporność) obciążenia.

Poniżej zamieszczono przykład obliczeń (zastosowania prawa Ohma) zasilacza o napięciu 12 V i wydajności prądowej 5 A.

Rys. 2. Zastosowania prawa Ohma (przykład obliczeń)

Rys. 2. Zastosowania prawa Ohma (przykład obliczeń)

 

Moc

Moc

Rezystancja

Rezystancja

Prąd

Prąd

albo

Prąd

Napięcie

Napięcie

Inne przykłady:

Dysponujemy zasilaczem o napięciu wyjściowym 12 V i wydajności prądowej 10 A. Obliczmy jego maksymalną moc:

Obliczmy maksymalną moc

Zasilacz o napięciu wyjściowym 12 V i mocy 150 W. Obliczmy jego wydajność prądową:

Obliczmy jego maksymalną moc

W przypadku, gdy zasilacz przeznaczony jest do pracy ciągłej (24 h), zalecane jest, by prąd znamionowy zasilacza nie przekraczał 80% prądu maksymalnego. Ma to ścisły związek z temperaturą, która się w nim wydziela. Parametr, jakim jest wydajność prądowa zasilacza (albo moc), powinien zawsze odnosić się do temperatury pracy – czyli temperatury otoczenia (powietrza), w którym pracuje zasilacz.

Należy absolutnie unikać pracy tego urządzenia w temperaturach wyższych niż 50°C (najlepiej, by było to maksymalnie 40°C), mimo że producenci często podają wyższą temperaturę pracy. Istnieją zasilacze dla których producenci podają maksymalną temperaturę 70°C. W takim przypadku należy dokładnie przeanalizować dokumentację techniczną. Występują też zasilacze dla maksymalnej temperatury pracy 30°C.

Artykuł został dodany przez firmę

Delta-Opti Monika Matysiak

Zajmujemy się projektowaniem, produkcją i handlem elektroniki przemysłowej. Głównym naszym obszarem działania jest telewizja przemysłowa, telewizja satelitarna oraz naziemna. Specjalizujemy się w technikach wysokich częstotliwości oraz w obróbce obrazu TV.

Zapoznaj się z ofertą firmy


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły


Komentarze

Brak elementów do wyświetlenia.