Artykuł Dodaj artykuł

Certyfikowany integrator pożarowy CC WINGUARD od C&C Partners

Integrator CC WINGUARD to system klasy Premium integrujący urządzenia pożarowe, zbudowany na bazie rozwiązania niemieckiej marki Advancis - WinGuard PSIM+.

Integrator CC WINGUARD to system klasy Premium integrujący urządzenia pożarowe, zbudowany na bazie rozwiązania niemieckiej marki Advancis - WinGuard PSIM+. Rozwiązanie stanowi najwyższy poziom zarządzania systemami ochrony przeciwpożarowej. Integrator CC WINGUARD od C&C Partners spełnia obowiązujące wytyczne oraz normy, co potwierdzają świadectwa i certyfikaty wydane przez CNBOP-PIB.

Certyfikowany integrator pożarowy CC WINGUARD od C&C Partners

CC WINGUARD integruje instalacje ochrony przeciwpożarowej oraz inne urządzenia i systemy bezpieczeństwa różnych producentów, co pozwala na kontrolowanie wszystkich zastosowanych systemów sygnalizacji przeciwpożarowej, również w architekturze rozproszonej za pośrednictwem jednolitego interfejsu operatora w ramach zunifikowanej platformy sprzętowo-programowej.

Wizualizacja oraz możliwość sterowania systemami ppoż za pomocą certyfikowanego integratora przyczynia się do podniesienia bezpieczeństwa obiektu oraz umożliwia pracę nawet przy utracie zasilania podstawowego. Potwierdzanie lub kasowanie alarmów pożarowych, sterowanie klapami pożarowymi, zmiany scenariusza pożarowego na polecenie kierującego akcją ewakuacyjną to tylko niektóre działania, które mogą zostać szybko i sprawnie przeprowadzone z poziomu stacji operatorskiej. Pełną funkcjonalność integracji urządzeń przeciwpożarowych zapewniają jedynie systemy certyfikowane, które posiadają świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB. I takim właśnie systemem jest CC WINGUARD.

Zasadniczą część integratora CC WINGUARD stanowi platforma WinGuard PSIM+, która umożliwia zarządzanie zdarzeniami pożarowymi wykrytymi przez systemy przeciwpożarowe dowolnego producenta z poziomu pulpitu operatora. Dzięki integratorowi CC WINGUARD od C&C Partners, w sytuacji zagrożenia pożarowego osoba kierująca akcją ratunkową może podjąć odpowiednie kroki zgodnie z procedurami bezpieczeństwa zdefiniowanymi dla całego chronionego obiektu.

Zalety systemu:

  • ponad 25 lat doświadczenia na rynku systemów pożarowych,
  • niezależność od urządzeń wykonawczych w zakresie sterowań i monitorowań,
  • integracja wszystkich stosowanych na rynku systemów sygnalizacji pożarowej,
  • rozbudowany interfejs graficzny - możliwość tworzenia własnych, niezależnych grafik systemu,
  • możliwość pełnego odzwierciedlenia pulpitu strażaka,
  • niezależność w konfiguracji systemu np. przez instalatora lub integratora,
  • obsługa serwisowa oraz wsparcie techniczne realizowane bezpośrednio przez instalatora lub integratora.

Artykuł został dodany przez firmę


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły