Artykuł Dodaj artykuł

Zarządzanie nadgodzinami w systemie zadaniowego czasu pracy z użyciem TimeHub

Zadaniowy system pracy kojarzy się z tym w którym nie występują nadgodziny ale czy rzeczywiście tak musi być?

Zarządzanie nadgodzinami w systemie zadaniowego czasu pracy z użyciem TimeHub

Zadaniowy system pracy kojarzy się z tym w którym nie występują nadgodziny ale czy rzeczywiście tak musi być?

W 2024 roku, zadaniowy system czasu pracy (ZSCP) będzie stawał się coraz bardziej popularny wśród firm pragnących elastycznie zarządzać czasem pracy swoich pracowników. ZSCP umożliwia pracownikom samodzielne planowanie dni i godzin pracy, koncentrując się na wykonaniu wyznaczonych zadań w określonym czasie. Kluczowym elementem efektywnego zarządzania w tym systemie jest odpowiednia ewidencja czasu pracy, co jest możliwe dzięki wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi, takich jak system Rejestracji czasu pracy Polsystem.

Definicja ZSCP Zadaniowy Czas Pracy (ZSCP) to system organizacji czasu pracy, w którym nacisk kładzie się na wykonanie określonych zadań w ustalonym czasie, a nie na przebywanie w miejscu pracy przez określoną liczbę godzin. Charakteryzuje się elastycznością czasu pracy, zadaniowością, samodzielnością pracownika w ustalaniu rozkładu czasu pracy oraz specyficzną ewidencją czasu pracy, skoncentrowaną na dniach pracy i nieobecnościach, zamiast na szczegółowych godzinach pracy.

Zastosowania systemu ZSCP

  1. Praca zdalna i hybrydowa: ZSCP jest idealny dla pracy zdalnej i hybrydowej, gdzie elastyczność czasu pracy jest kluczowa, a pracownicy mogą lepiej dopasować godziny pracy do swoich indywidualnych potrzeb i warunków domowych.
  2. Branża IT i projektowanie: W branżach, gdzie praca jest projektowa lub opiera się na cyklach rozwojowych, ZSCP umożliwia pracownikom skupienie się na realizacji projektów bez sztywnych ram czasowych.
  3. Działalność kreatywna: W dziedzinach takich jak marketing, grafika czy copywriting, gdzie kreatywność jest na wagę złota, ZSCP pozwala na pracę w godzinach, w których pracownicy czują się najbardziej kreatywni.
  4. Badania i rozwój (R&D): W sektorze R&D, gdzie praca często wymaga głębokiego skupienia i nieregularnych godzin pracy, ZSCP zapewnia elastyczność niezbędną do innowacyjnych badań.
  5. Konsulting i usługi profesjonalne: Dla konsultantów i ekspertów, którzy pracują nad wieloma projektami jednocześnie, ZSCP pozwala na efektywniejsze zarządzanie czasem pracy w zależności od bieżących potrzeb klientów.

Nadgodziny w ZSCP W systemie ZSCP, zakres obowiązków pracownika powinien być wyznaczony tak, aby mógł je wykonać bez przekraczania norm czasu pracy. Jeśli jednak wykonanie zadań wymaga więcej czasu i prowadzi do przekroczenia tych norm, dochodzi do pracy w godzinach nadliczbowych. W takiej sytuacji pracownikowi przysługuje rekompensata za nadgodziny. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 10 września 1998 r. (I PKN 301/98), zlecanie pracownikowi zadań, których wykonanie w normalnym czasie pracy jest niemożliwe, jest równoznaczne z poleceniem pracy w nadgodzinach. Nadgodziny mogą również wystąpić, gdy pracodawca dołoży nowe zadania lub nie zmniejszy obciążenia pracy w przypadku choroby pracownika. Dodatkowo system TimeHub posiadał moduł zlecenia dzięki który pozwala mi śledzić powstawanie koszty poszczególnych zleceń ale także poprzez rejestracje pracy na konkretne zlecenie czy zadanie pozwala nam lepiej zarządzać i uniknąć ewentualnych nadużyć w deklaracji nadgodzin pracowników.

Rola systemu RCP W systemie RCP Polsystem istnieje możliwość składania wniosków o pojawiające się nadgodziny, które będą ewidencjonowana w konkretnym okresie rozliczeniowym, lecz bez dokładnej informacji kiedy dokładnie powstały. Dodatkowo przydzielenia pracownikowi opcji, które automatycznie zaliczają dzień pracy na podstawie jednego odbicia, bądź w ogóle zaliczają każdy dzień bez absencji, niezależnie od zarejestrowanych godzin pracy, będzie szczególnie przydatne w systemie ZSCP, gdzie tradycyjna ewidencja godzinowa jest zastąpiona przez bardziej elastyczne podejście i nie ma konieczności prowadzenia pełniej ewidencji godzin.

Ewidencja czasu pracy w ZSCP W systemie ZSCP, pracodawca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji czasu pracy pracowników, lecz bez konieczności ewidencjonowania dokładnych godzin pracy. Rejestrowane są dni pracy, nieobecności oraz zwolnienia pracownika.

Podsumowanie System zadaniowego czasu pracy oferuje pracodawcom i pracownikom większą elastyczność w organizacji pracy, a systemy takie jak RCP Polsystem umożliwiają efektywną ewidencję i zarządzanie takim modelem pracy. Dzięki temu, zarówno pracodawcy, jak i pracownicy mogą skupić się na efektywności i jakości wykonywanych zadań, a nie jedynie na liczbie przepracowanych godzin.

Artykuł został dodany przez firmę

POLSYSTEM SI SP. Z O.O., S.K.A.

Nasza firma jest producentem i integratorem systemów rejestracji i rozliczania czasu pracy oraz kontroli dostępu. Działa od 1993 roku, oferując kompleksowe rozwiązania w zakresie systemów RCP/KD. Nasze najnowsze aplikacje umożliwiają rejestrację pracy zdalnej tzw. Home Office.

Zapoznaj się z ofertą firmy


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły


Komentarze

Brak elementów do wyświetlenia.