Artykuł Dodaj artykuł

Ogólnopolski Kongres Antyterrorystyczny -  Działania antyterrorystyczne i kontrterrorystyczne

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w pierwszym Ogólnopolskim Kongresie Antyterrorystycznym Działania antyterrorystyczne i kontrterrorystyczne. W poszukiwaniu dobrych praktyk.

Ogólnopolski Kongres Antyterrorystyczny

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w pierwszym Ogólnopolskim Kongresie Antyterrorystycznym Działania antyterrorystyczne i kontrterrorystyczne. W poszukiwaniu dobrych praktyk.

Dwudniowe wydarzenie odbędzie się w terminie 28.02–1.03.2023 r. w Auli Roberta Schumana, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Wóycickiego 1/3

Organizatorami wydarzenia są: 

 • Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
 • Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Dolnośląski Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno- Prawnych we Wrocławiu – Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Safety Project sp z.o.o.

Do udziału w Kongresie zapraszamy przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, funkcjonariuszy Policji, służb specjalnych i innych instytucji bezpieczeństwa publicznego, żołnierzy Sił Zbrojnych RP, operatorów policyjnych i wojskowych sił specjalnych, funkcjonariuszy sektora ratownictwa, pracowników ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego, zarządzających bezpieczeństwem w budynkach użyteczności publicznej i obiektach kluczowych dla bezpieczeństwa państwa, naukowców, ekspertów i studentów.

Wśród zagadnień omawianych w poszczególnych panelach znajdą się między innymi:

 • Terroryzm i zamachy terrorystyczne
 • Działania antyterrorystyczne i kontrterrorystyczne – aspekty teoretyczne i praktyczne
 • Podstawy prawne działań antyterrorystycznych
 • Wymiar instytucjonalny działań antyterrorystycznych
 • Zapobieganie i przygotowanie w działaniach antyterrorystycznych
 • Reagowanie i odbudowa w działaniach antyterrorystycznych

Kongres będzie okazją do wymiany doświadczeń związanych z teoretycznym i praktycznym wymiarem prowadzeniem działań antyterrorystycznych.  W poszczególnych panelach eksperckich i prelekcjach wezmą udział przedstawiciele wiodących instytucji bezpieczeństwa publicznego i świata nauki. 

Wszystkie szczegóły dotyczące Kongresu znajdziecie Państwo na stronie internetowej wydarzenia: https://ibo.wlo.wat.edu.pl/kongres-antyterrorystyczny.