alarmy

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.
Artykuł Dodaj artykuł

Zwiększ bezpieczeństwo w Twojej okolicy w ramach konkursu ,,Bezpieczny zaułek”

Konkurs ,,Bezpieczny zaułek” jest dedykowany gminom miejskim oraz miejsko- wiejskim, które chciałyby zapewnić lepszą ochronę swoim mieszkańcom. W ramach projektu gminy mogą zgłaszać miejsca w swojej okolicy wymagające lepszego dozoru.

Konkurs ,,Bezpieczny zaułek” jest dedykowany gminom miejskim oraz miejsko- wiejskim, które chciałyby zapewnić lepszą ochronę swoim mieszkańcom. W ramach projektu gminy mogą zgłaszać miejsca w swojej okolicy wymagające lepszego dozoru. Nagrodą w konkursie jest inteligentne rozwiązanie bezpieczeństwa zaprojektowane indywidualnie do potrzeb wybranego miejsca i jego mieszkańców. Zgłoszenia przyjmowane będą do 14 kwietnia br. Patronat nad konkursem objął m.in. Związek Miast Polskich, a jego organizatorem jest firma Axis Communications.

Konkurs_Bezpieczny_zaulek.png

Bezpieczny zaułek w Twojej gminie

W konkursie mogą wziąć udział gminy miejskie i miejsko-wiejskie, w tym miasta na prawach powiatu, jeżeli zamieszkuje w nich powyżej 50 000 mieszkańców lub jednostki pomocnicze (np. dzielnice) z miast o populacji większej niż 250 000 mieszkańców. Gminy mogą zgłosić miejsca, które wymagają lepszej ochrony, charakteryzujące się podwyższonym poziomem zagrożenia bezpieczeństwa publicznego lub wysokim wskaźnikiem antyspołecznych zachowań. Spośród wszystkich zgłoszeń, jury złożone z ekspertów do spraw bezpieczeństwa, smart city oraz przedstawicieli organizacji samorządu terytorialnego, wybierze do realizacji jeden projekt.

Poczucie bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania przekłada się na komfort życia obywateli. Jak wynika z raportu ,,Ku lepszemu życiu. Polska w OECD” w 2021 roku Polacy czuli się bardziej bezpiecznie podczas nocnych spacerów w okolicy miejsca zamieszkania niż jeszcze na początku dekady. Nadal jednak poczucie bezpieczeństwa było znacznie niższe niż przeciętne dla mieszkańców krajów OECD. Statystki dotyczące wypadków drogowych, mimo lepszego stanu technicznego dróg czy pojazdów, są także zatrważające - liczba ofiar śmiertelnych wypadków drogowych na 100 tys. ludności w Polsce jest nadal jedną z najwyższych w krajach członkowskich tej organizacji1.

Inteligentne rozwiązania dla bezpieczeństwa mieszkańców

- Poprawa bezpieczeństwa na drogach, bezpieczeństwa osobistego mieszkańców czy jakości środowiska to obszary, w których od lat wspieramy miasta, pomagając im tworzyć miejsca przyjazne mieszkańcom i w praktyce realizować ideę smart city. Wciąż jednak wiele jest do zrobienia w tym obszarze. Dlatego, w ramach konkursu ,,Bezpieczny zaułek” zapraszamy miasta, by wspólnie z mieszkańcami wybrali miejsca, które ich zdaniem wymagają lepszej ochrony i potrzebują wsparcia inteligentnych technologii, w tym m.in. monitoringu wizyjnego - zaznacza Konrad Badowski, Business Relationships Manager Poland, Ukraine and Baltics, Axis Communications.

- Bezpieczeństwo, zwłaszcza to na poziomie lokalnym poszczególnych miast czy dzielnic, podnosi jakość życia jego mieszkańców równie mocno jak np. rozwinięta infrastruktura czy dobre połączenia komunikacyjne. Objęliśmy patronat nad konkursem ,,Bezpieczny zaułek”, ponieważ jest to projekt, który pozwala wyłonić miejsca wymagające lepszego dozoru i wsparcia w zakresie inteligentnych rozwiązań dla bezpieczeństwa – podkreśla Joanna Nowaczyk, zastępca dyrektora Biura Związku Miast Polskich ds. relacji zewnętrznych.

Zgłoszenia do 14 kwietnia

Warunkiem udziału w konkursie jest prawidłowe wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego do 14 kwietnia 2023 roku. Link do formularza wraz z dokładnym opisem zasad konkursu jest dostępny na stronie www.bezpiecznyzaulek.pl. Jury konkursu będzie oceniać każde zgłoszenie według czterech kryteriów: społecznych korzyści z rozwiązania problemu – dla zdrowia, życia czy mienia mieszkańców; skuteczności - na ile instalacja gwarantowana zwycięzcy konkursu zapewni bezpieczeństwo w danym miejscu; możliwości zastosowania inteligentnych rozwiązań Axis w danym miejscu; dotychczasowej działalności gminy/jednostki pomocniczej w celu rozwiązania problemu bezpieczeństwa we wskazanym miejscu.

Zwycięska gmina zostanie ogłoszona 26 kwietnia 2023 roku. Nagrodą w konkursie jest opracowanie przez firmę Axis Communications rozwiązania bezpieczeństwa dla wybranego miejsca oraz jego realizację w kwocie do 23 tysięcy złotych. W zależności od potrzeb danej lokalizacji rozwiązanie może zawierać, m.in. kamery monitoringu, oprogramowanie do analizy obrazu czy głośniki sieciowe.

Konkurs ,,Bezpieczny zaułek” objęli swoim patronatem: Związek Miast Polskich oraz Krajowa Rada Komendantów Straży Miejskich i Gminnych.


1 Raport: Ku lepszemu życiu. Polska w OECD: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/inne-opracowania/inne-opracowania-zbiorcze/ku-lepszemu-zyciu-polska-w-oecd,44,1.html

Artykuł został dodany przez firmę

Axis Communications Poland Sp. z o.o.

Axis jest liderem na rynku sieciowych systemów wizyjnych. Oferuje produkty i rozwiązania z zakresu kamer IP, enkoderów, akcesoriów oraz oprogramowania do rejestracji przeznaczone do profesjonalnych instalacji.

Zapoznaj się z ofertą firmy


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły


Komentarze

Brak elementów do wyświetlenia.