Alkam SecurityAlkam Security

Artykuł Dodaj artykuł

Polskie Normy dotyczące branży zabezpieczenia mienia - luty 2019

Zestawienie Polskich Norm dotyczących branży zabezpieczenia mienia - listopad 2018

Zestawienie Polskich Norm dotyczących branży zabezpieczenia mienia

- luty 2019

 

PN-EN 13565-2:2019-02 - wersja angielska

Data publikacji: 04-02-2019

Stałe urządzenia gaśnicze -- Urządzenia pianowe -- Część 2: Projektowanie, konstrukcja i konserwacja

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania i metody projektowania, instalacji, badania i konserwacji instalacji gaśniczych na pianę ciężka, średnią i lekką.

W niniejszej Normie Europejskiej zawarto wytyczne do projektowania różnych systemów pianowych dostępnych dla osób posiadających wiedzę i doświadczenie w określaniu doboru instalacji gaśniczych pianowych, które będą skuteczne w ochronie w poszczególnych sytuacji stwarzających zagrożenie. Wymagania stawiane urządzeniom pianowym są pochodną oceny ryzyka, przeprowadzonej przez osoby właściwe do przeprowadzenia takich ocen, które są poza zakresem niniejszej Normy Europejskiej.

Niniejsza Norma Europejska nie obejmuje analizy ryzyka przeprowadzonej przez osobę kompetentną.

Żadne z postanowień niniejszej Normy Europejskiej nie ma na celu ograniczenie nowych technologii lub rozwiązań alternatywnych, pod warunkiem, że poziom bezpieczeństwa określony w niniejszej normie nie jest obniżony, co jest poparte udokumentowanymi dowodami / sprawozdaniami z badań.

Przyjmuje się, że wszystkie systemy pianowe są z reguły nieodpowiednie do ochrony:
- substancji chemicznych, takich jak azotan celulozy, które uwalniają wystarczające ilości tlenu lub innych utleniaczy, które mogą podtrzymać proces spalania;
- urządzenia elektryczne nieosłonięte pod napięciem;
- metale, takie jak sód, potas, stopy sodowo-potasowe, które reagują z wodą;
- materiały niebezpieczne, reagujące z wodą, takie jak trietylo-glin i pentatlenek fosforu;
- metale palne, takie jak aluminium i magnez.

 

PN-EN 1300:2019-02 - wersja angielska

Data publikacji: 13-02-2019

Pomieszczenia i urządzenia do przechowywania wartości -- Klasyfikacja zamków o wysokim stopniu zabezpieczenia z punktu widzenia odporności na nieuprawnione otwarcie

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania dotyczące zamków o wysokim stopniu bezpieczeństwa HSL, w celu zapewnienia ich niezawodności w działaniu, odporności na włamania i otwarcia przez osoby nieupoważnione, a także metody badań. Podano również schemat klasyfikacyjny HSL w zależności od własności zabezpieczających oraz ich otwarcia przez osoby nieupoważnione. Dotyczy mechanicznych i elektronicznych HSL. Poniższe cechy mogą być włączone ale nie są wymagane:
a) zapobieganie rozpoznawaniu kodów poprzez zmienianie statusu kodów równoległych; b)rozpoznawanie kodów w celu uniemożliwienia nastaw czasowych;
c) integracja z funkcjami alarmu;
d) uruchamianie przy sterowaniu zdalnym;
e) odporność na działanie kwasów;
f) odporność na prześwietlanie promieniami Roentgena;
g) odporność na działanie materiałów wybuchowych;
h) funkcje czasowe
 


 


Zestawienie zostało opracowane przez Redakcję Alarmy.org
na podstawie ogólnodostępnych informacji publikowanych przez PKN

 

Podobne artykuły