Fermax Polska Sp. z o.o.	Przedsiębiorstwo Wdrożeniowe PRO-SERVICE Sp. z o.o.	PROFIRE Sp. z o.o.

Lista kategorii

 

Karta produktu Zapytaj o produkt Dodaj do EZO Usuń z EZO

mcr iXega pro – centrala sygnalizacji pożarowej i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi
alarmy.org id33005 00.00 PLN 5 5

mcr iXega pro – centrala sygnalizacji pożarowej i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi

Podgląd
Skontaktuj się z firmą:

MERCOR S.A.

Grzegorza z Sanoka 2
80-408 Gdańsk
pomorskie, Polska

Dane kontaktowe:

tel.: 58341 42 45
faks: 58341 39 85
e-mail: mercor@mercor.com.pl


Rozmawiamy w językach:

polski


Karta firmy:
Zapytaj o produkt
Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi alarmy.org!
Dziękujemy!

mcr iXega pro – centrala sygnalizacji pożarowej i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi

mcr iXega pro zarządza elementami adresowalnego systemu automatycznego wykrywania pożaru oraz koordynuje pracę urządzeń w tym systemie. Centrala inicjuje alarm pożarowy oraz steruje urządzeniami sygnalizacyjnymi i urządzeniami wchodzącymi w skład systemów wentylacji pożarowej i bytowej, wentylacji strumieniowej oraz systemów nadciśnienia. Wykorzystywana jest również do sterowania oddzieleniami przeciwpożarowymi i systemami oddymiania grawitacyjnego. Przekazuje także informacje do centrum monitorowania lub systemu nadzoru budynku.

Inne produkty firmy