Lista kategorii

 

Karta produktu Zapytaj o produkt ? Dodaj do listy zapytań Usuń z listy zapytań

System Sygnalizacji Pożaru
alarmy.org id32535 00.00 PLN 5 5

System Sygnalizacji Pożaru

Podgląd

System Sygnalizacji Pożaru

Zapytaj o produkt
Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi alarmy.org!
Dziękujemy!
Skontaktuj się z firmą:

Zakład Elektroniczny Alfa Krzysztof Filipkowski

Minkiewicza 38
16-400 Suwałki
podlaskie, Polska

Dane kontaktowe:

tel.: 87 567 19 93
kom.: 602 195 888
faks: 87 565 72 00
e-mail: alfa@alarmykamery.comRozmawiamy w językach:

angielski polski


Karta firmy:

System sygnalizacji pożaru

Współczesne systemy sygnalizacji pożarowej oferują szeroką gamę rozwiązań technicznych i funkcjonalnych mających na celu ochronę ludzi i mienia. Bez względu jednak na użyte elementy składowe, każdy profesjonalny system przeciwpożarowy oferuje podobny zestaw funkcji.

Każdy profesjonalny system wykrywania i sygnalizacji pożarowej oferuje szereg funkcji umożliwiających wczesne wykrywanie pożarów, identyfikacje miejsca jego powstania oraz informowanie o zaistniałym niebezpieczeństwie personelu i straży pożarnej poprzez system monitoringu. Zasadniczymi elementami każdego System Wykrywania i Sygnalizacji Pożarowej są: centrale sygnalizacji pożaru, czujki pożarowe i akcesoria, gniazda czujek pożarowych, ręczne ostrzegacze pożarowe, urządzenia sygnalizacyjne.

Centrala sygnalizacji pożaru

Główną częścią składową systemu sygnalizacji pożaru jest centrala alarmowa, która będąc elementem decyzyjnym odpowiedzialna jest za odbieranie, interpretację i reakcję na sygnały pochodzące z urządzeń peryferyjnych systemu. Współczesne systemy przeciwpożarowe dostarczają wielu rozwiązań w zakresie central sygnalizacji pożaru, począwszy od małych konwencjonalnych central, poprzez większe, kończąc na dużych i bardzo dużych (sieciowych) rozwiązaniach adresowalnych.

Dostępne centrale:

 • konwencjonalne - mikroprocesorowe centrale sygnalizacji pożarowej przeznaczone do wykrywania i sygnalizowania zagrożenia pożarowego po odebraniu informacji od współpracujących z nią czujek i ręcznych ostrzegaczy pożarowych pracujących na nieadresowalnych liniach dozorowych; urządzenia pracujące z centralą konwencjonalną identyfikowane są poprzez linię na której pracują;
 • adresowalne - mikroprocesorowe centrale sygnalizacji pożarowej przeznaczone do wykrywania i sygnalizowania zagrożenia pożarowego po odebraniu informacji od współpracujących z nią czujek i ręcznych ostrzegaczy pożarowych pracujących na adresowalnych pętlach/liniach dozorowych; urządzenia pracujące z centralą adresowalną jednoznacznie identyfikowane są poprzez linię na której pracują a także unikalny adres zapisany w nieulotnej pamięci danego urządzenia;
 • specjalnego przeznaczenia - mikroprocesorowe centrale autonomiczne lub pracujące w systemach hierarchicznych przeznaczone do pełnienia specyficznych funkcji w systemach przeciwpożarowych; do central takich należą m.in. centrale automatycznego sterowania procesem gaszenia pożaru czy też centrale oddymiania.

Czujki sygnalizacji pożaru

 1. Czujki dymu
 • czujki jonizacyjne dymu - reagują na produkty spalania wnikające do komory jonizacyjnej czujki; czujki te działają na zasadzie zmniejszania prądu jonizacji w komorze pomiarowej, wskutek zmniejszania się ruchliwości nośników prądu - jonów, do których przyłączają się widzialne i niewidzialne cząstki aerozolu powstałego podczas pożaru; prąd jonizacji jest wynikiem zjonizowania powietrza przez źródło promieniotwórcze;
 • optyczne czujki dymu - reagują na produkty spalania powodujące osłabienie lub rozpraszanie światła w zakresie widma podczerwonego (najbardziej rozpowszechnione są czujki rozproszeniowe); czujki te znakomicie się sprawdzają w wykrywaniu pożaru jeszcze przed jego wystąpieniem - wykrywają dym tlących się przedmiotów; czujki rozproszeniowe działają na zasadzie pomiaru promieniowania podczerwonego, rozpraszanego przez cząstki dymu w komorze pomiarowej;
 1. Czujki ciepła
 • nadmiarowe czujki ciepła - przeznaczone są do wykrywania zagrożenia pożarowego w pomieszczeniach, w których w pierwszej fazie pożaru można spodziewać się nadmiernego wzrostu temperatury i gdzie ze względu na panujące warunki (np.: wilgotność) nie jest możliwe zastosowanie czujek dymu; kryterium generowanego sygnału alarmowego dla czujki nadmiarowej jest przekroczenie określonego progu temperaturowego;
 • różnicowe czujki ciepła - przeznaczone są do wykrywania zagrożenia pożarowego w pomieszczeniach, w których w pierwszej fazie pożaru można spodziewać się znacznego przyrostu temperatury i gdzie ze względu na panujące warunki (np.: wilgotność) nie jest możliwe zastosowanie czujek dymu; czujki nadmiarowe reagują, gdy szybkość narastania temperatury (gradient temperatury) przekroczy określoną wartość;
 • nadmiarowo - różniczkowe czujki ciepła - przeznaczone są do wykrywania zagrożenia pożarowego w pomieszczeniach, w których w pierwszej fazie pożaru można spodziewać się nadmiernego lub bardzo szybkiego wzrostu temperatury i gdzie ze względu na panujące warunki (np.: wilgotność) nie jest możliwe zastosowanie czujek dymu; nadmiarowo-różniczkowe czujki ciepła kontrolują dwa parametry: szybkość wzrostu temperatury otoczenia - przy progu różniczkowym oraz maksymalną wartość temperatury otoczenia - przy progu nadmiarowym;
 • czujki płomienia - przeznaczone są do wykrywania i sygnalizowania płomieni powstających podczas zagrożenia pożarowego; czujki płomienia reagują na emitowane przez płomień promieniowanie w zakresie od dalekiego nadfioletu (od 100 nm) do dalekiej podczerwieni (do 1000 nm).

Ostrzegacze pożarowe

Ręczne ostrzegacze pożarowe przeznaczone są do przekazywania informacji o pożarze do współpracującej centrali sygnalizacji pożarowej przez osobę, która zauważyła pożar i ręcznie uruchomiła ostrzegacz. Ostrzegacze znajdują również zastosowanie w innych przypadkach (np.: włączenie sygnalizacji awaryjnej, awaryjne odcięcie zasilania), wykorzystując do tego celu zespół styków przełącznych.

Ręczne ostrzegacze pożarowe dzielą się na: 

 • nieadresowalne - przeznaczone do pracy na liniach dozorowych konwencjonalnych central alarmowych;
 • adresowalne - przeznaczone do pracy na pętlach/liniach adresowalnych central alarmowych.

W zależności od sposobu włączenia w linię dozorową i wyposażenia w odpowiedni rezystor alarmowy ostrzegacz może być wykorzystywany do wtrącania rezystora równolegle lub szeregowo w linię dozorową.

Akcesoria

Do dodatkowych akcesoriów należą: sygnalizatory, akumulatory, gniazda, przewody i inne. Sygnalizatory są przeznaczone do lokalnego akustycznego sygnalizowania pożaru. Mogą występować sygnalizatory akustyczne jak i optyczne. Z kolei, ze względu na miejsce przeznaczenia, możemy wyróżnić sygnalizatory wewnętrzne jak i zewnętrzne

Inne produkty firmy