Fermax Polska Sp. z o.o.	Przedsiębiorstwo Wdrożeniowe PRO-SERVICE Sp. z o.o.	PROFIRE Sp. z o.o.

Lista kategorii

 

Karta produktu Zapytaj o produkt Dodaj do EZO Usuń z EZO

Zasysające czujki dymu serii FAS-420
alarmy.org id31260 00.00 PLN 5 5

Zasysające czujki dymu serii FAS-420

Podgląd
Skontaktuj się z firmą:

Robert Bosch Sp. z o.o. Dział Security and Safety Systems

Jutrzenki 105
02-231 Warszawa
mazowieckie, Polska

Dane kontaktowe:

tel.: 22715 41 00
faks: 22715 41 05
e-mail: securitysystems@pl.bosch.com


Rozmawiamy w językach:

polski


Karta firmy:
Zapytaj o produkt
Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi alarmy.org!
Dziękujemy!

Zasysające czujki dymu serii FAS-420 do wczesnego wykrywania pożaru

Bosch oferuje nową wersję zasysających czujek dymu – serię FAS-420-TM.

Innowacje

Rozwiązania technologiczne zapewniające niezawodne wykrywanie pożaru

 • Czujka wytwarza podciśnienie w rurkach próbkujących, zapewniając ciągły wlot powietrza z monitorowanych pomieszczeń
 • Próbki powietrza są kierowane poprzez detektor optyczny do komory detektora, gdzie są badane pod kątem obecności cząstek dymu
 • Wyniki pomiarów są następnie analizowane przez inteligentny system przetwarzania sygnału pod względem cechy charakterystycznych pożaru
 • Ograniczenie liczby fałszywych alarmów
 • Bardzo wysoka czułość dzięki technologii High-Power Light Source (HPLS)

Seria FAS-420-TM – Kompaktowe rozwiązanie do ochrony obszaru o powierzchni do 400 metrów kwadratowych

 

 • Nowa wersja zasysających czujek dymu
 • Ekonomiczne, kompaktowe rozwiązanie do ochrony obszarów o powierzchni do 400 metrów kwadratowych
 •  Umożliwia precyzyjne lokalizowanie źródła pożaru
 • Dzięki nowatorskim czujnikom przepływu powietrza obsługuje osiem otworów zasysających w jednej 40-metrowej rurze lub dwóch rurach 25-metrowych

Lokalizowanie źródła pożaru za pomocą systemu ROOM-IDENT

System ROOM-IDENT umożliwia bardzo wczesne wykrywanie i lokalizowanie źródła pożaru. Wykrywa cztery fazy rozprzestrzeniania się pożaru, wyświetlając wyniki zarówno w centrali, jak i przed wejściem do zagrożonego pomieszczenia.

Charakterystyka:

 • Seria FAS-420-TM

Czujka tej serii jest przeznaczona do nadzoru maksymalnie pięciu pomieszczeń. Charaktryzuje się precyzyjnym lokalizowaniem źródła pożaru. Dzięki nowatorskim czujnikom przepływu powietrza, czujka obsługuje do ośmiu otworów zasysających w jednej 40-metrowej rurze lub dwóch rurach 25-metrowych. Nadaje się doskonale do ochrony obszarów o powierzchni do 400 metrów kwadratowych. Zakres zastosowań obejmuje m.in. pokoje hotelowe, małe serwerownie, małe magazyny wysokiego składowania itp.

 • Seria FAS-420-TP

Możliwość zastosowania jednego lub dwóch detektorów. W drugim przypadku możliwe jest zastosowanie dwóch różnych typów detekcji. Jeden system obsługuje 48 otworów zasysających przy maksymalnej długości rury wynoszącej 360 metrów. System można opcjonalnie podłączyć do sieci. Możliwe zastosowania obejmują m.in. zakłady produkcyjne, pomieszczenia czyste i duże serwerownie, zależnie od powierzchni wymagającej ochrony.

 • Seria FAS-420-TT

Oferuje dziesięciocyfrowy wykres słupkowy do monitorowania zanieczyszczenia dymem (dostępny także w wersji MicroSens). Zastosowanie dwóch detektorów pozwala na dwukrotne zwiększenie chronionego obszaru; można je także połączyć w taki sposób, aby alarm był wyzwalany dopiero po jego wygenerowaniu przez oba z nich. Jeden system obsługuje 48 otworów zasysających przy maksymalnej długości rury wynoszącej 360 metrów. Zakres zastosowań obejmuje m.in. zakłady produkcyjne, pomieszczenia czyste i duże serwerownie.

Korzyści:

Wysoka niezawodność wykrywania zapewnia wczesne ostrzeganie przed zagrożeniem

 • Wykrywanie pożaru w najwcześniejszej fazie
 • Wykrywanie ognia przez czujniki o wysokiej czułości przed pojawieniem się widocznego dymu
 • Niezawodne zapobieganie rozprzestrzenianiu się pożaru w większości przypadków

Ograniczenie liczby fałszywych alarmów

 • Wyższa czułość
 • Niezawodne działanie nawet w przypadku wysokich stropów, ekstremalnych temperatur, znacznego zabrudzenia lub zawilgocenia

Różne opcje instalacji i łatwość konserwacji

 • Możliwość montażu zewnętrznego w celu monitorowania podwójnych podłóg i kanałów kablowych
 • Łatwy dostęp dla personelu odpowiedzialnego za konserwację
 • Dyskretna konstrukcja, która nie narusza charakteru wnętrza

Inteligentny nadzór systemu rur

 • Stały, inteligentny nadzór pod kątem pęknięć i niedrożności
 • Dowolne ustawienie czułości, aż do monitorowania za pomocą pojedynczego otworu
 • Kompensacja temperaturowa i ciśnieniowa

Inne produkty firmy