Koszyk: BRAK

Artykuł Dodaj artykuł

Zarządzanie infrastrukturą rozproszoną z GEMOS

GEMOS adv. PSIM (Physical Security Information Management) jest najnowocześniejszym standardem integrującym różnorodne systemy i aplikacje bezpieczeństwa, pozwalającym na ich kontrolę przez spójny, przejrzysty i jednorodny interfejs użytkownika.

GEMOS adv. PSIM (Physical Security Information Management) jest najnowocześniejszym standardem integrującym różnorodne systemy i aplikacje bezpieczeństwa, pozwalającym na ich kontrolę przez spójny, przejrzysty i jednorodny interfejs użytkownika. Interfejs ten umożliwia zbieranie i budowanie korelacji pomiędzy zdarzeniami z wielu urządzeń, rozproszonych systemów informacyjnych i bezpieczeństwa, takich jak np.: SSP, DSO, SSWiN, CCTV (z analizą wizyjną), kontrola dostępu, wszelkiego rodzaju czujniki, a także systemy automatyki budynkowej. Zaawansowana platforma integrująca systemy i aplikacje bezpieczeństwa, bezpośrednio przekłada się na poziom bezpieczeństwa w budynku.

Systemy bezpieczeństwa i systemy automatyki są powszechne w budynkach, weryfikacja ich pracy, ocena sprawności i wydajności, stała się obecnie standardem. Kolejnym krokiem, a zarazem wyzwaniem dla administratorów zarządzających budynkami jest centralizacja zarządzania. Obiekty które są rozproszone, w większości są zarządzane lokalnie. Powodem jest obawa przed utratą kontroli nad systemami, ograniczenia technologiczne systemów jakie są użyte do zarządzania, lub brak po prostu możliwości przesyłania dużej ilości danych.

Obawy związane z utratą kontroli zdalnej nad budynkiem są zasadne, a wpływ ma na to kilka czynników. Pierwszym z nich jest ewentualna awaria centralnego serwera, który zbiera dane z wszystkich podległych mu budynków. Awaria serwera wiąże się nie tylko z utratą kontroli zdalnej, ale również utratą całkowitej sprawności systemu. Rozwiązaniem tego problemu jest redundancja lub stosowanie lokalnych serwerów. Redundancja daje nam bezpieczeństwo związane z ciągłością pracy centralnego serwera. Może być ona realizowana sprzętowo lub programowo (wirtualizacja), gdy obok siebie pracują równolegle dwa lub więcej fizycznych serwerów. Pracują one w trybie Hot Standby, kiedy następuje awaria i utrata komunikacji z MASTER, stacje klienckie automatycznie przełączają się na komunikację z serwerem SLAVE. Operator utrzymuje ciągłość pracy bez utraty jakichkolwiek danych. Serwery nieustannie się synchronizują po wspólnym protokole, oraz na poziomie bazodanowym.

Redundancja serwerówRysunek 1. Redundancja serwerów

Drugim rozwiązaniem które zapobiega utracie kontroli jest rozproszenie. Oprócz centralnego serwera zarządzającego całą infrastrukturą dla poszczególnych obiektów, instalowany jest również serwer lokalny, zrządzający systemami lokalnie. Rozwiązanie takie daje nam wiele korzyści, po pierwsze pozwala na odseparowanie części informacji i zarządzanie nimi bezpośrednio w budynku. Może to działać na zasadzie obsługi systemów lokalnie w ciągu dnia, a następnie np. po godzinie 18:00 obsługa przełączana jest na serwer centralny. Awaria serwera centralnego nie wpłynie na prace serwera lokalnego w przypadku jego awarii, obsługa w dalszym ciągu może być realizowana lokalnie. Rozwiązanie takie, daje nam również bezpieczeństwo w przypadku utraty połączenia miedzy budynkami. Idealnym rozwiązaniem jest mix tych rozwiązań czyli redundancja plus rozproszenie.

Redundancja i serwery lokalneRysunek 2. Redundancja i serwery lokalne

Kolejnym ograniczeniem integracji obiektów rozproszonych jest wydajność systemów integrujących. Infrastruktura całego obiektu i mnogość zainstalowanych systemów niejednokrotnie stają się wyzwaniem w temacie integracji pojedynczego budynku, a w przypadku grupy budynków staje się często wręcz niemożliwa. Dlatego ważny jest odpowiedni dobór systemów pod względem ich wydajności. Na pomoc przychodzą tutaj systemy klasy advenced PSIM. Są to systemy, które z założenia mają przetwarzać tysiące, a nawet dziesiątki tysięcy zdarzeń na minutę. Instalacje zarządzane przez taki system sięgają setek tysięcy, a nawet milionów punktów danych. Dodatkowo przy dużej ilości danych ciekawym rozwiązaniem może być również decentralizacja wybranych typów danych (np. przejścia kontroli dostępu, monitoring mediów, komfortu (BMS)). Serwery lokalne obsługują pełen ruch z lokalnych systemów, pełna obsługa w ciągu dnia jest realizowana lokalnie. Do centralnego serwera przesyłane są tylko wybrane zdarzenia związane z ogólnym bezpieczeństwem obiektów. W trakcie godzin nocnych, liczba zdarzeń jest ograniczona, związane jest to m.in. z brakiem zdarzeń kontroli dostępu, czy automatyki - cały ruch przekazywany jest wtedy do centralnego serwera, na którym dokonywana jest obsługa całości. Takie rozdzielnie pozwala na ograniczenie ruchu globalnego, na rzecz obsługi lokalnej.

Kolejny problem dotyczy przesyłania dużej ilości danych. Obecnie dzięki wprowadzaniu sieci 5G, oraz rozbudowie instalacji światłowodowych, staje się on coraz mniej dotkliwy, jednak jest ciągle dużym wyzwaniem chociażby w kwestii przesyłania obrazu z CCTV. W obiektach rozproszonych podgląd systemu z kamer wizyjnych może być realizowany lokalnie, nie zawsze jest potrzeba przesyłania wszystkich strumieni do centralnego serwera. To zdarzenia z systemów podległych, takie jak alarmy i naruszenia, powinny wywoływać w systemie PSIM obraz z kamer. W trakcie alarmu system PSIM zarządza strumieniem „live” lub „playback” z kamery powiązanej z danym czujnikiem. Taka architektura rozproszona systemu CCTV powoduje, że strumień wideo jest przysyłany do centrum tylko na żądanie w celu weryfikacji zdarzeń.

Platforma PSIM to rozwiązanie oparte na analizie napływających danych. Gromadzenie i korelacja informacji z różnych źródeł oznacza, że alarmy są wyzwalane tylko w przypadku istotnych zdarzeń. Identyfikowanie zachodzących wydarzeń i efektywne nimi zarządzanie wpływa na ograniczanie ryzyka. Zarządzanie systemami rozproszonymi to przyszłość, wiąże się to z wieloma korzyściami, ale przede wszystkim docelowo obniża koszty związane z zarządzaniem oraz ochroną obiektów. Problemy związane z przesyłaniem danych i wydajnością systemów stają się coraz rzadsze, dzięki czemu centralizacja w zarządzaniu systemami rozproszonymi staje się coraz popularniejsza. Zwiększająca się liczba urządzeń i systemów elektronicznych w obiektach wymusza odpowiednie zarządzanie nimi w sferze funkcjonalnej, eksploatacyjnej, a także zapewniającej ochronę mienia. Obecnie jest to możliwe tylko dzięki zastosowaniu systemu integrującego opartego na platformie zarządzania bezpieczeństwem klasy PSIM.

Artykuł został dodany przez firmę

Ela-compil sp. z o.o.

30 lat tworzymy i integrujemy systemy bezpieczeństwa i automatyki budynków. Promujemy koncepcje zintegrowanych stanowisk zarządzania bezpieczeństwem. Zrealizowaliśmy ponad 300 projektów, działając na obszarze całej Polski.

Zapoznaj się z ofertą firmy


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły