Alkam SecurityAlkam Security

Artykuł Dodaj artykuł

Nowy numer: ELEKTRONIKA - KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA nr 3/2019

Artykuły w naszym miesięczniku ukazują w języku polskim lub angielskim. Autorami prac są głównie polscy naukowcy i specjaliści, ale również i zagraniczni.

logo czasopismo ELEKTRONIKA

 

Numer 3/2019

Szanowni Państwo, 

Artykuły w naszym miesięczniku ukazują w języku polskim lub angielskim. Autorami prac są głównie polscy naukowcy i specjaliści, ale również i zagraniczni. Prezentowane są tu najnowsze osiągnięcia instytutów i ośrodków przemysłowych firm polskich i innych. Miesięcznik naukowo-techniczny „ELEKTRONIKA - konstrukcje, technologie, zastosowania” służy wzajemnej wymianie informacji i współpracy na rzecz rozwoju szeroko rozumianej elektroniki w kraju.

Artykuły naukowe publikowane w „ELEKTRONICE” są rejestrowane w bazie danych CrossRef i uzyskują numer identyfikacyjny DOI (Digital Obiect Identyficator). „ELEKTRONIKA” znajduje się na liście czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i za zamieszczane tu artykuły przyznaje obecnie 8 punktów w ocenie parametrycznej jednostek firmujących te publikacje.

Elektronika nr 3/2019
Od lutego 2017 r.  w każdym numerze „Elektroniki” zamieszczany jest stały cykl artykułów WAT „TECHNOLOGIE ELEKTRONICZNE PODWÓJNEGO ZASTOSOWANIA”.

W bieżącym roku, podobnie jak w ubiegłych latach będziemy też publikować artykuły wyróżnionych prac prezentowanych na naukowych konferencjach krajowych i zagranicznych. Dotyczy to m.in. konferencji KKE, Signal Processing, PES-14, MIXDES. Staramy się, aby artykuły były publikowane w ciągu miesiąca po zaopiniowaniu.

Przy tej okazji zachęcamy Państwa do prenumerowania naszego miesięcznika (dla Członków SEP cena jest zmniejszona o 50%), a także publikowania prac naukowo-badawczych i informacji naukowych.

SPIS TREŚCI:

ZASTOSOWANIE INTERFEJSU BLUETOOTH LOW ENERGY DO
TRANSMISJI DANYCH WTRYBIE PORTU SZEREGOWEGO

(Using the Bluetooth Low Energy interface for data transmission in serial port mode)
T. SONDEJ, P. DĄBROWSKI 

str. 4

STANOWISKO PREZENTACYJNE AUTOMATYKI BUDYNKOWEJ W
SYSTEMIE KNX 

(Demonstration stand of building automation in the KNX system) 
P. DUCHNA, M. SUPRONIUK, P. PAZIEWSKI

str. 9

ŚRODOWISKO LABORATORYJNE DO BADANIA SIECI
SENSORYCZNEJ OPARTEJ NA UKŁADACH SERII WASPMOTE

(Laboratory environment for sensor netwok testing with Wasmote modues)
R. SKROCKI, J. MICHALAK 

str. 14

KONCEPCJA ŚRODOWISKA CDN DO DYSTRYBUCJI
TELEWIZJI INTERNETOWEJ NA ŻĄDANIE ORAZ NA ŻYWO

(The concept of the CDN environment for the distribution of on-demand
and live Internet television)

L. GIZA, J. WALCZAK, B. ULJASZ

str. 17

MOŻLIWOŚCI MODYFIKACJI CZĘSTOTLIWOŚCI REZONANSOWEJ
W ANTENIE MIKROPASKOWEJ Z FRAKTALEM MINKOWSKIEGO

(Possibilities of the modification of the resonant frequency in the
microstrip antenna with Minkowski fractal)

M. KOTOWSKI, R. KUBACKI 

str. 20

SYSTEM NAWIGACJI PERSONALNEJ OPARTY NA
MODUŁACH ULTRASZEROKOPASMOWYCH

(Personal navigation system based on Ultra-Wideband modules)
P. PASEK, P. KANIEWSKI 

str. 24

TECHNOLOGIE ELEKTRONICZNE PODWÓJNEGO
ZASTOSOWANIA IMPLEMENTACJA METODY SDF NA PLATFORMIE
RADIA PROGRAMOWALNEGO

(SDF method implementation on software-defined radio platform)
R. SZCZEPANIK, J. M. KELNER

str. 28
TECHNOLOGIE ELEKTRONICZNE PODWÓJNEGO ZASTOSOWANIA
ŚLEDZENIE TRAJEKTORII PRZEZ BSP Z WYKORZYSTANIEM
ALGORYTMU PSO

(PSO based UAV path following application)
P. PAWŁOWSKI, S. KONATOWSKI 
str. 34

 

Artykuł został dodany przez firmę


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły