Alkam SecurityAlkam Security

Artykuł Dodaj artykuł

Green design – czyli, jak dbać o zrównoważony rozwój w sektorze zabezpieczeń

Nie jest łatwo wdrażać strategie biznesowe z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju. Axis Communications jest jedną z nielicznych firm z branży bezpieczeństwa, której to się udaje. Dlaczego? Green design nie jest traktowany przez szwedzkiego potentata jako zło konieczne, a jako urzeczywistnienie tożsamości firmy, której zależy nie tylko na jakości produktu, ale też na jakości życia.     

Green design – czyli, jak dbać o zrównoważony rozwój w sektorze zabezpieczeń

Nie jest łatwo wdrażać strategie biznesowe z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju. Axis Communications jest jedną z nielicznych firm z branży bezpieczeństwa, której to się udaje. Dlaczego? Green design nie jest traktowany przez szwedzkiego potentata jako zło konieczne, a jako urzeczywistnienie tożsamości firmy, której zależy nie tylko na jakości produktu, ale też na jakości życia.   

Dbałość o jakość gleby i powietrza staje się powoli nie tylko troską ekologów, ale też zwykłych obywateli, dostrzegających potrzebę zmiany podejścia wobec gospodarowania zasobami, energią, czy odpadami. Aby zmiana ta miała realne przełożenie na środowisko, a w konsekwencji na jakość życia, potrzebne jest działanie systemowe i długofalowe w wielu branżach przemysłu ciężkiego, FMCG, chemicznego i ICT, w tym także przedsiębiorstw produkujących zaawansowane systemy zabezpieczeń. W tym względzie Axis jest jednym z pionierów zrównoważonej i odpowiedzialnej produkcji, a od kilku lat aktywnym promotorem filozofii green design. Na czym polega ona w praktyce?  

Ekologiczne projektowanie, ekoprodukcja i ekoinnowacje

Green design oznacza cały zbiór działań badawczo-rozwojowych i procesów wdrożeniowych skoncentrowanych na projektowaniu i produkcji, maksymalnie wykorzystujących możliwości recyklingu materiałów oraz substancji. Jednocześnie, warto zaznaczyć, że w procesach tych Axis stosuje się do zaleceń ONZ w zakresie zrównoważonego rozwoju. Jak podkreśla Agata Majkucińska, Distribution Account Manager w Axis Communications - Trudno mówić o ekologii w takich sektorach jak zabezpieczenia bez nacisku na dobór tak zwanych zrównoważonych materiałów w łańcuchu dostaw. W rozwiązaniach typu green design to podstawa.

Globalną koordynacją działań w zakresie ekologicznego projektowania i produkcji zajmuje się
w ramach firmy Axis Green Design Group. To specjalnie powołany w 2012 roku dział, który wypracował wytyczne w zakresie zrównoważonego rozwoju, regulujące m.in.: dobór materiałów, optymalizację projektowania podzespołów i całego systemu produkcji, a także sposoby dalszej utylizacji.

Członkiem tej grupy jest m.in. Ausra Reinap, starszy inżynier środowiskowy, która uważa, że przejście firmy na bardziej ekologiczne produkty oznacza nie tylko przeprojektowanie niektórych procesów produkcyjnych, ale też zbudowanie odpowiedniego zasobu kompetencji do zarządzania eko-projektami, a także edukacji. Dział Axis Green Design skupia inżynierów z pasją. Dbamy o środowisko także w ten sposób, że zwiększamy świadomość ekologiczną wśród naszych partnerów, ale też inspirujemy projektantów Axis do uwzględniania w swoich koncepcjach wytycznych dotyczących zrównoważonego rozwoju  – wtóruje Karol Dominiczak, Key Account Manager w Axis.

„Zielone” wytyczne i monitoring produkcji - Green Design Evaluation Score

W 2015 r. Axis wprowadził Green Design Evaluation Score – zbiór wskazań połączony z kartą ewaluacyjną, które mają pomóc projektantom włączać aspekty środowiskowe do procesu rozwoju produktu. W ramach tego narzędzia obowiązuje w firmie lista materiałów i substancji zabronionych w procesie produkcji, wybranych zarówno spośród tych już prawnie zakazanych, jak i tych, które są dozwolone, ale oddziałują negatywnie na środowisko i pewnie lada moment zostaną objęte zakazem. Na liście są m.in. plastyfikatory i bromowane lub chlorowane środki zmniejszające palność.

Waga, wykończenie i utylizacja - mają znaczenie

Optymalizacja wagi produktów jest jednym z istotniejszych czynników pro-ekologicznego projektowania komponentów. Im mniej wykorzystanych materiałów, tym mniejsze zużycie paliwa i środków transportu, a więc i mniejszy wpływ transportu na środowisko. Innym sposobem na zoptymalizowanie fazy konstrukcyjnej jest zmniejszenie liczby śrub, a nawet tworzenie projektów, zakładających całkowitą rezygnację z wkrętów, na przykład poprzez zastosowanie złącz zatrzaskowych. „Zielone” projektowanie to także optymalizacja pod kątem wykończenia powierzchni, która pozwoli zminimalizować ilość odpadów. Oczywiście w taki sposób, aby nie ucierpiała na tym jakość produktu – podkreśla Adam Brzezicki, Inżynier wsparcia sprzedaży w Axis Communications.

Wychodząc poza fazę użytkowania samego produktu, green design wymaga na poziomie projektowym zaplanowania optymalnej elastyczności i utylizacji. Jak wyjaśnia A. Brzezicki –
W praktyce wygląda to tak, że produkty projektowane są w ten sposób, aby ułatwiać demontaż oraz działania związane z naprawami w celach ponownego użycia i recyklingu. Axis pracuje nad tym, aby uzyskać konstrukcję modułową, odpowiadającą idei gospodarki obiegu zamkniętego, a to oznacza minimalizowanie zużycia surowców, wielkości odpadów oraz emisji energii. Tworzenie zamkniętej pętli procesów produkcyjnych, w których odpady wykorzystywane są jako surowce, to kierunek na przyszłość.

Produkt bez bromu i chloru? „Przecieramy szlak”

Odejście od substancji szkodliwych dla środowiska jest jednym z priorytetów szwedzkiej firmy. Doświadczeni inżynierowie pracują obecnie nad taką kamerą, której platforma będzie wolna od wspomnianych bromowanych i chlorowanych środków zmniejszających palność. Pod tym kątem zebrano i zweryfikowano już listy wszystkich komponentów produktowych. Po analizie działu środowiskowego okazało się, że trzeba zmienić około 10 procent materiałów. Co to oznacza?

Jeśli chce się produkować ekologicznie, trzeba być gotowym na wyzwania. Przeprojektowanie produkcji ze względu na niedopasowanie 10 procent komponentów nie jest łatwe. Przecieramy szlak. Do niedawna największą bolączką było to, że nie dysponowaliśmy odpowiednimi narzędziami do automatyzacji produkcji. W tym momencie aktywnie poszukujemy substytutów – wyjaśnia Brzezicki.

A Dagmara Pomirska, szef sprzedaży w Axis Communications, podsumowuje: Choć produkcja bez bromu i chloru jeszcze nie jest w pełni możliwa, to w kontekście przełożenia idei zrównoważonego rozwoju na konkrety Axis zdecydowanie wyprzedza konkurencję.

Artykuł został dodany przez firmę

Axis Communications Poland Sp. z o.o.

Axis jest liderem na rynku sieciowych systemów wizyjnych. Oferuje produkty i rozwiązania z zakresu kamer IP, enkoderów, akcesoriów oraz oprogramowania do rejestracji przeznaczone do profesjonalnych instalacji.

Zapoznaj się z ofertą firmy


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły