Artykuł Dodaj artykuł

Fakty i mity dotyczące fotowoltaiki, czyli w co warto wierzyć

Pomimo stale rosnącej popularności fotowoltaiki w naszym kraju, nadal rozpowszechniane są mity, które mogą negatywnie wpłynąć na decyzję o zakupie instalacji. Wzrastająca świadomość inwestorów sprawia, że coraz chętniej sięgają oni po ekologiczne rozwiązania, które są bardzo opłacalne, ponieważ generują ogromne oszczędności, wykorzystując Odnawialne Źródła Energii.

Fakty i mity dotyczące fotowoltaiki, czyli w co warto wierzyć

Pomimo stale rosnącej popularności fotowoltaiki w naszym kraju, nadal rozpowszechniane są mity, które mogą negatywnie wpłynąć na decyzję o zakupie instalacji. Wzrastająca świadomość inwestorów sprawia, że coraz chętniej sięgają oni po ekologiczne rozwiązania, które są bardzo opłacalne, ponieważ generują ogromne oszczędności, wykorzystując Odnawialne Źródła Energii.

Fotowoltaika wykorzystuje promienie słoneczne i przetwarza je na energię elektryczną. Jest to najbardziej ekologiczny sposób pozyskania prądu, ponieważ w czasie jego tworzenia nie są wytwarzane szkodliwe substancje, zanieczyszczające środowisko. Poza tym domowe elektrownie pozwalają inwestorowi uniezależnić się od cen prądu. W perspektywie rosnących kosztów energii elektrycznej jest to bardzo kuszące, a przy tym korzystne rozwiązanie.

Mit o fotowoltaice nr 1: W Polsce jest zbyt mało słońca

Mit o fotowoltaice nr 1: W Polsce jest zbyt mało słońca

W naszym kraju nasłonecznienie mamy takie jak nasi zachodni sąsiedzi, u których rynek fotowoltaiki rozwija się znacznie prężniej niż w Polsce. Zatem warunki klimatyczne są odpowiednie do montażu instalacji fotowoltaicznej. Dużo jednak zależy od umiejscowienia paneli. Panele działają najlepiej, gdy znajdują się w dobrze nasłonecznionym miejscu. Efektywność systemu utrzymuje się na wysokim poziomie, kiedy nie pada na niego cień.

Fotowoltaika działa również zimą. Jej efektywność spada w tym okresie, ponieważ dni są znacznie krótsze niż latem, a samo nasłonecznienie zdecydowanie mniejsze. Przez większość dni słońce schowane jest za gęstymi chmurami. Panele fotowoltaiczne wykorzystują promieniowanie rozbite i rozproszone, co umożliwia ich funkcjonowanie również w okresie jesienno-zimowym.

​Mit o fotowoltaice nr 2: Niewykorzystany prąd marnuje się

Zimą zapotrzebowanie na energię elektryczną w gospodarstwie domowym jest znacznie większe niż latem. Jednak w tym okresie instalacja fotowoltaiczna nie jest tak efektywna jak latem. Czy to oznacza, że oszczędności są generowane jedynie w chwilach dużego nasłonecznienia? Otóż nie – intensywne promieniowanie latem przyczynia się do wytworzenia znacznej ilości prądu, który przewyższa zapotrzebowanie gospodarstwa domowego. Szczególnie, że zużycie energii latem jest dużo niższe.

Pozyskana w ten sposób nadwyżka prądu zostaje odesłana do sieci i tam zmagazynowana. Inwestor może ją odebrać w dowolnym momencie, kiedy tylko zacznie jej potrzebować. Ma na to rok od dnia odesłania nadwyżki.

Przechowywanie wytworzonego za pomocą fotowoltaiki prądu jest dla inwestora bezpłatne. Nie ma też niebezpieczeństwa odmowy przyjęcia energii do zakładu. Reguluje to odpowiednia ustawa. Inwestor do sieci uiszcza jedynie opłatę stałą wynoszącą około 150 zł rocznie.

Mit o fotowoltaice nr 3: Zakład energetyczny może odmówić przyjęcia nadwyżki prądu

Mit o fotowoltaice nr 3: Zakład energetyczny może odmówić przyjęcia nadwyżki prądu

Zakład energetyczny ma obowiązek przyjęcia i zmagazynowania prądu wytworzonego przez panele fotowoltaiczne. Nie pobiera za to żadnych opłat. Przechowywanie energii odbywa się na zasadzie opustów 1 do 0,8. Oznacza to, że za każdą zmagazynowaną 1 kWh, inwestor może odebrać 0,8 kWh. 

Jedyną opłatą jaką uiszcza inwestor jest opłata stała, która wynosi około 150 zł rocznie. Składają się na nią, między innymi:
– opłata handlowa,
– opłata abonamentowa,
– opłata przejściowa,
– opłata jakościowa.

Mit o fotowoltaice nr 4: Fotowoltaika jest nieopłacalna

Fotowoltaika przyczynia się do znacznego zmniejszenia rachunków za prąd. To rozwiązanie jest szczególnie korzystne, wtedy, gdy zapotrzebowanie na energię jest w całości pokrywane. W odpowiednim doborze mocy instalacji pomoże profesjonalna firma.

Warto zaznaczyć, że nawet częściowe pokrycie zapotrzebowania na prąd wygeneruje oszczędności na poziomie dochodzącym do 95% rocznie.

Montaż fotowoltaiki jest swego rodzaju zabezpieczeniem dla inwestora przed nadchodzącymi podwyżkami cen prądu. Wytwarzana energia zazwyczaj jest wykorzystywana na bieżąco. Dopiero jej nadmiary odsyłany jest do sieci.

Fakt o fotowoltaice nr 1: Panele fotowoltaiczne są bezobsługowe

Fakt o fotowoltaice nr 1: Panele fotowoltaiczne są bezobsługowe

Fotowoltaika jest instalacją całkowicie bezobsługową i bezawaryjną. Zbudowana została w prosty sposób, dzięki czemu mało który element może ulec w niej uszkodzeniu. Panele są odporne również na ewentualne szkody mechaniczne – bez wątpienia w ochronie pomaga również ich umiejscowienie.

Instalacja fotowoltaiczna nie wymaga czyszczenia, serwisowania ani odśnieżania. Zabrudzenia gromadzące się na powierzchni paneli są zmywane przez padający deszcz w czym pomaga ich odpowiedni kąt nachylenia. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku śniegu – jednak jeżeli jest go zbyt dużo lub zdążył przymarznąć, inwestor będzie musiał mu nieco pomóc.

Oczywiści mówiąc o bezawaryjności, mamy na myśli wysokiej jakości systemy fotowoltaiczne, znanych i cenionych producentów. Wybierając tańsze panele, nieznanych producentów, inwestor oszczędza tylko pozornie. Mają one krótsze okresy gwarancyjne i wykonane są ze zdecydowanie słabszej jakości materiałów, przez co wykazują się dużą awaryjnością oraz widocznie mniejszą efektywnością.

Jeżeli zależy nam na dobrych panelach fotowoltaicznych, trzeba liczyć się z ich wyższą ceną. Jest to jeden z najlepszych przykładów, kiedy jakość faktycznie idzie w parze z ceną.

Więcej informacji na temat fotowoltaiki znajduje się tu.

Fakt o fotowoltaice nr 2: Fotowoltaika generuje oszczędności

Fotowoltaika generuje oszczędności, które z roku rok są coraz większe. Wszystko przez rosnące ceny prądu oraz paliw stałych. Przyczynia się to bezpośrednio do szybszego zwrotu z inwestycji.

Ceny fotowoltaiki w porównaniu do lat ubiegłych są bardzo korzystne. Jeżeli inwestor zdecyduje się na częściowe pokrycie kosztów zakupu i montażu instalacji za pomocą dofinansowania, zwrot z inwestycji nastąpi wcześniej.

Aby system rozliczania inwestora z zakładem energetycznym był ujednolicony w całym kraju, wprowadzono w życie ustawę o OZE.

Oszczędności, jakie zagwarantuje inwestorowi fotowoltaika zależą w dużej mierze od miejsca montażu instalacji. Dobrze nasłonecznione, zapewni wysoką efektywność systemu. Nawet częściowe zacienienie paneli może opóźnić zwrot z inwestycji o kilka lat. Dlatego tak ważne jest zlecenie montażu fotowoltaiki profesjonalnej firmie, która wybierze najbardziej optymalne miejsce dla instalacji. Wbrew pozorom dach nie zawsze jest najlepszym rozwiązaniem, szczególnie, gdy ma zbyt małą powierzchnię, nie jest skierowany na południe lub posiada lukarnie i załamania, mogące rzucać cień na panele.

Fakt o fotowoltaice nr 3: Fotowoltaika pozwala uniezależnić się od dostaw i cen prądu

Fakt o fotowoltaice nr 3: Fotowoltaika pozwala uniezależnić się od dostaw i cen prądu

Inwestor decydujący się na zakup i montaż paneli fotowoltaicznych, może całkowicie uniezależnić się od dostaw prądu. Jest to rozwiązanie szczególnie korzystne w przypadku budynków oddalonych od sieci, do których doprowadzenie elektryczności byłoby niemożliwe lub zbyt kosztowne. Wiąże się to jednak z dodatkowymi kosztami – instalacja musi mieć wystarczającą ilość mocy, by zgromadzić prąd do zasilania gospodarstwa domowego na całą zimę. Do tego celu potrzebne są również agregaty, w których wytworzony prąd będzie magazynowany. Jest to o tyle ryzykowne rozwiązanie, że w przypadku dużego zapotrzebowania na prąd zimą i zbyt małych zapasów, energii może zabraknąć. Wówczas nie ma możliwości czerpania jej z zakładu energetycznego.

Panele fotowoltaiczne podłączone do sieci nie wymagają dodatkowego zakupu agregatów. Nie ma też niebezpieczeństwa wyczerpania zapasów prądu. Jedynym minusem tego rozwiązania jest fakt, że ewentualna przerwa w dostawie prądu dosięgnie również inwestora.

Fakt o fotowoltaice nr 4: Fotowoltaikę można sfinansować dotacjami

Obecnie prowadzony jest ogólnopolski program Czyste Powietrze, który ma na celu poprawę jakości powietrza w naszym kraju. Jego głównym założeniem jest zachęcenie mieszkańców do wymiany starego typu kotłów na nowe, ekologiczne piece.

Za złą jakość powietrza w Polsce odpowiadają głównie przestarzałe kotły, w których spalane są nawet śmieci. Program Czyste Powietrze ma pomóc w sfinansowaniu zakupu i montażu ekologicznego sposobu ogrzewania, co bezpośrednio przełoży się na poprawę jakości powietrza.

Program Czyste Powietrze to nie tylko wymiana pieca, ale także poprawa termomodernizacji budynków, wymiana stolarki zewnętrznej czy zakup i montaż instalacji OZE (Odnawialne Źródła Energii).

Dofinansowanie jest skierowane do osób fizycznych, będących właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych. Może ono przyjąć formę dotacji lub pożyczki. Całe przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2018-2029.

Wnioski są przyjmowane w trybie ciągłym, a oceniane są na bieżąco. Przyjmowaniem i rozpatrywaniem wniosków zajmują się Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Warunkiem uzyskania dotacji jest zmiana sposobu ogrzewania. Jeżeli inwestor korzysta ze starego typu kotła, nie uzyska dofinansowania np. na termoizolację. Musi najpierw wymienić piec na ekologiczny.

Co obejmuje program Czyste Powietrze?

– zakup i montaż instalacji Odnawialnych Źródeł Energii,
– montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła – rekuperacji,
– wymianę stolarki zewnętrznej,
– zakup i montaż ekologicznych pieców,
– docieplenie przegród budynku,
– modernizację lub montaż instalacji centralnego ogrzewania.

Wysokość przyznanego dofinansowania jest zależna od miesięcznego dochodu na członka rodziny w gospodarstwie domowym. Im niższy dochód, tym wyższa kwota dotacji.

Wnioski przyjmowane będą do 30 czerwca 2027 roku w Funduszach adekwatnych do miejsca zamieszkania inwestora. Jeżeli dokumenty zostaną wysłane do nieodpowiedniego oddziału, zostaną odesłane bez rozpatrywania, wraz z informacją o pomyłce.

Szczegółowe informacje na temat programu, znajdują się tutaj.

Podsumowanie

Podczas decydowania się na fotowoltaikę warto zapoznać się z powszechnie powtarzanymi mitami na temat tej instalacji i zweryfikować informacje u źródła. Nieprawdziwe stwierdzenia są  najczęściej powielane przez osoby, które nigdy nie miały do czynienia z fotowoltaiką i nie wiedzą jakie są realne korzyści z zakupu i montażu instalacji.