google

  alarmy, telewizja przemysłowa, ochrona

  Kursy walut 19.03.2018
  1 USD
  3.4341
  0.0127
  1 EUR
  4.2176
  0.0014
  1 CHF
  3.6009
  -0.0019
  1 GBP
  4.7982
  0.0204
  1 RUB
  0.0596
  0.0001
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Wyniki wyszukiwania - Produkty

  12 »
  Systemy stałych instalacji gaśniczych na gaz objęty SUG
  Systemy stałych instalacji gaśniczych na gaz objęty SUG
  Gaszenie pożarów gazami stosuje się w obiektach, w których przechowywane są cenne przedmioty, materiały czy urządzenia, które w kontakcie z wodą mogłyby ulec uszkodzeniu.
  Dotyczy to takich obiektów jak biblioteki, galerie sztuki, pracownie komputerowe, serwerownie, pomieszczenia z aparaturą elektroniczną, rozdzielnie elektryczne, stacje transformatorów.
  Gazy gaśnicze nie biorą udziału w procesie palenia, nie wchodzą też w reakcje chemiczne z gaszonymi przedmiotami. Używane są wyłącznie w stałych instalacjach gaśniczych.
  Podstawowymi rodzajami tych gazów są:
  Gazy chemiczne: heptafluoropropan (HFC-227ea), o nazwie handlowej FM-200 oraz Novec 1230, które zastąpiły halony, wycofane na podstawie konwencji montrealskiej z powodu niszczenia warstwy ozonowej;
  Mieszanina azotu i argonu, występująca pod nazwami handlowymi INERGEN lub ARGONITE;
  Dwutlenek węgla CO2, znany również z popularnych gaśnic śniegowych.
  Działanie każdego z tych środków jest odmienne, dlatego mają one różne zakresy zastosowań.
  GAZY CHEMICZNE
  Zarówno FM-200, jak i NOVEC 1230 są przechowywane w postaci ciekłej. Po uwolnieniu z butli gaz jest przenoszony do dysz instalacji gaśniczej, gdzie odparowuje i miesza się z powietrzem. Gazy chemiczne działają w sposób podobny do gazów chłodniczych, powodując fizyczne schładzanie ognia. Wyładowanie gazu jest bardzo szybkie, dzięki czemu akcja gaśnicza jest podejmowana w czasie krótszym niż 10 sekund. Dodatkową zaletą jest niewielkie stężenie gazu, wymagane do skutecznego gaszenia pożaru (ok. 8% w przypadku FM-200, ok. 6% w przypadku NOVEC), dzięki czemu niezbędna do zgaszenia pomieszczenia ilość gazu jest stosunkowo niewielka, przez co i przyrosty ciśnienia są niewielkie, niezagrażające konstrukcji pomieszczenia.
  Instalacje gaśnicze oparte o ww. środki przeznaczone są do gaszenia pożarów klasy A, B oraz urządzeń pod napięciem.
  Przeprowadzone próby i testy wykazały, że przy stężeniach stosowanych w praktyce oba gazy są całkowicie nieszkodliwe dla zdrowia ludzkiego.
  Zalety gazów chemicznych:
  Duża skuteczność gaśnicza, porównywalna do działania halonów;
  Brak zanieczyszczeń spowodowanych procesem gaszenia pożaru;
  Możliwość bezpiecznego stosowania w pomieszczeniach, w których przebywają ludzie;
  Krótki czas wyładowania;
  Brak nadciśnienia w pomieszczeniu objętym procesem gaszenia;
  Brak przewodnictwa elektrycznego – bezpieczne stosowanie do gaszenia urządzeń elektrycznych, teletechnicznych i komputerowych.
  Obszary zastosowania:
  serwerownie
  pomieszczenia archiwum,
  rozdzielnie
  biblioteki
  Ponieważ gazy chemiczne, w szczególności FM-200, mogą mieć wpływ na efekt cieplarniany, najnowsze przepisy Unii Europejskiej nakładają na firmy instalujące i obsługujące systemy automatycznego gaszenia gazami chemicznymi obowiązek uzyskania certyfikatu operatora, natomiast wszystkie instalacje muszą być rejestrowane w Centralnym Rejestrze Urządzeń oraz regularnie kontrolowane, czy nie następuje wyciek.
  Pracownicy firmy Karo -Karlicki Sp. z o.o uzyskali odpowiednie certyfikaty operatorskie wymagane przez ustawę z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.
  INERGEN i ARGONITE
  Są to środki gaśnicze, stanowiące mieszaninę azotu, argonu i dwutlenku węgla, czyli gazów, występujących w naturalnych warunkach w atmosferze ziemskiej. Żaden z tych gazów nie bierze udziału w procesie palenia. Ich działanie gaśnicze polega na obniżeniu zawartości tlenu, do poziomu uniemożliwiającego palenie.
  Stosowanie Inergenu i Argonitu jest całkowicie bezpieczne dla środowiska naturalnego. Środek gaśniczy nie ulega rozkładowi termicznemu, po ugaszeniu pożaru ulatnia się do atmosfery nie pozostawiając po sobie żadnych śladów.
  Przeznaczone do gaszenia pożarów klasy A, B oraz urządzeń pod napięciem.
  Do skutecznego ugaszenia pożaru konieczne jest użycie znacznej ilości Inergenu lub Argonitu (wymagane stężenia gaśnicze sięgają lub przekraczają 40%), co powoduje powstanie nadciśnienia w pomieszczeniach objętych akcją gaśniczą. Z tego względu konieczne jest zastosowanie klap odciążających.
  Zastosowanie Inergenu lub Argonitu wiąże się z koniecznością szybkiej ewakuacji osób, przebywających w pomieszczeniach objętych akcją gaśniczą, gdyż gazy te utrudniają oddychanie.
  Obszary zastosowań:
  magazyny zbiorów
  rozdzielnie elektryczne
  archiwa
  serwerownie
  sterownie
  DWUTLENEK WĘGLA CO2
  Systemy gaszenia gazem należą do grupy jednych z najstarszych środków gaśniczych. Ponieważ jednak dwutlenek węgla jest produktem niebezpiecznym dla ludzi, powinien być stosowany wyłącznie w pomieszczeniach, w których nikt nie przebywa.
  Działanie gaśnicze dwutlenku węgla polega na schładzaniu pomieszczeń objętych akcją gaśniczą oraz zmniejszeniu zawartości tlenu do poziomu uniemożliwiającego palenie.
  Gaz ten jest cięższy od powietrza, z tego względu nadaje się do gaszenia pożarów lokalnych, obejmujących niewielki obszar, na przykład jedną maszynę czy urządzenie.
  Stężenia CO2 wymagane do ugaszenia pożaru są nieco mniejsze niż w przypadku Inergenu lub Argonitu, przez co ilość gazu, a zatem liczba butli, wymagana do zgaszenia pożaru, jest mniejsza.
  Obszary zastosowań:
  silosy biomasy
  mieszalnie farb i lakierów
  kabiny lakiernicze
  Firma KARO Karlicki Sp. z o.o. zapewnia Państwu kompleksowe wykonanie instalacji systemu gaszenia gazem. Oferta nasza zawiera wykonanie projektów technicznych, dostawę i instalację urządzeń, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zainstalowanych przez naszą firmę systemów, jak również objęcie serwisu instalacji działających już u Państwa. Oferujemy również wsparcie przy dopełnieniu wszystkich niezbędnych formalności wymaganych przez ustawę z dnia 15 maja 2015 r.
  ...
  Karta produktu »
  KARO Karlicki Sp. z o.o. ul. Święcicka25, 05-860 woj. mazowieckie

  Systemy stałych instalacji gaśniczych na gaz objęty SUG

  Systemy stałych instalacji gaśniczych na gaz objęty SUG Gaszenie pożarów gazami stosuje się w obiektach, w których przechowywane są cenne przedmioty, materiały czy urządzenia, które w kontakcie z wodą mogłyby ulec uszkodzeniu. Dotyczy to tak...
  Instalacja i konserwacja systemów sygnalizacji pożaru SAP
  Instalacja i konserwacja systemó sygnalizacji pożaru SAP
  System wykrywania i sygnalizacji pożaru (SAP) jest jednym z najważniejszych systemów bezpieczeństwa w dużych budynkach publicznych. Skutki rozwijającego się w sposób niekontrolowany pożaru prowadzą do bardzo poważnych strat materialnych, mogą być także przyczyną utraty zdrowia lub życia znacznej liczby osób.
  Z tego powodu w pewnej klasie obiektów budowlanych (budynkach handlowych lub wystawowych, teatrach, kinach, budynkach służącym celom gastronomicznym, salach widowiskowych i sportowych, szpitalach, domach pomocy społecznej i ośrodkach rehabilitacyjnych, większych zakładach pracy, budynkach użyteczności publicznej wysokich i wysokościowych, budynkach zamieszkania zbiorowego, archiwach, muzeach, ośrodkach elektronicznego przetwarzania danych, centralach telefonicznych, garażach podziemnych, stacjach metra, dworcach i w portach, bankach, bibliotekach) stosowanie systemów SAP jest obowiązkowe. Regulują to odpowiednie przepisy prawne, ustawy i rozporządzenia. Sprzęt stosowany w systemach SAP musi spełniać specyficzne, bardzo wysokie wymagania, określone przez Polską Normę oraz przez zalecenia Centrum Naukowo - Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej. Niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek urządzeń, nieposiadających stosownych certyfikatów.
  Sercem każdego systemu SAP jest centrala alarmowa. Ma ona specyficzną konstrukcję, pozwalającą na podłączenie znacznej liczby czujek wykrywających pożar, a także urządzeń sygnalizacyjnych i sterujących.
  Centralka SAP jest urządzeniem mikroprocesorowym, zdolnym do analizy sytuacji w obiekcie objętym pożarem. Wytwarza ona sygnały sterujące, uruchamiające automatyczne urządzenia gaśnicze, klapy oddymiające a także urządzenia sygnalizacyjne. Zasadą jest przekazywanie sygnału alarmowego do lokalnego oddziału Straży Pożarnej.
  Istnieje wiele rodzajów czujek pożarowych. Mają one różną budowę i są czułe na różne czynniki. Przykładowo, czujki jonizacyjne reagują na pojawienie się dymu, czujki temperaturowe reagują na wzrost temperatury, liniowe czujki optyczne reagują na zmianę przejrzystości powietrza w obszarze objętym pożarem. Ciągły postęp technologiczny prowadzi do wprowadzania na rynek coraz to doskonalszych czujek pożarowych, pracujących na różnych zasadach. Dążeniem konstruktorów jest stworzenie czujki wykrywającej pożar w możliwie wczesnym jego stadium.
  Jak widać, zagadnienia związane z projektowaniem i instalacją systemów SAP są bardzo złożone. Prac tych mogą się podjąć jedynie osoby o wysokich kwalifikacjach, posiadające odpowiednie uprawnienia.
  Projektując i instalując SAP bazujemy na markowym sprzęcie, produkowanym przez takie firmy jak BOSCH, ESSER, HONEYWELL, KIDDE, POLON-ALFA, SAGITTA, SCHRACK, UTC FIRE&SECURITY POLSKA. Oprócz sprzętu pochodzącego od wymienionych firm, jesteśmy w stanie dostarczyć i zainstalować systemy innych, dostępnych na rynku producentów.
  Firma KARO Karlicki Sp. z o.o. oferuje Państwu swoją pomoc na każdym etapie realizacji systemu SAP, począwszy od wstępnej analizy sytuacji, poprzez tworzenie koncepcji, etap projektowania, kompletacji sprzętu, instalacji i uruchomienia systemu, a także jego eksploatacji i konserwacji.
  Podejmujemy się także konserwacji istniejących już systemów.
  Nasi pracownicy dysponują zarówno odpowiednią wiedzą jak i wymaganymi w branży bezpieczeństwa uprawnieniami. Posiadamy rozbudowane zaplecze sprzętowe i transportowe.
  Bez obawy możecie Państwo na nas polegać. Zapraszamy do współpracy.
  ...
  Karta produktu »
  KARO Karlicki Sp. z o.o. ul. Święcicka25, 05-860 woj. mazowieckie

  Instalacja i konserwacja systemów sygnalizacji pożaru SAP

  Instalacja i konserwacja systemó sygnalizacji pożaru SAP System wykrywania i sygnalizacji pożaru (SAP) jest jednym z najważniejszych systemów bezpieczeństwa w dużych budynkach publicznych. Skutki rozwijającego się w sposób niekontrolowany pożaru...
  Systemy nagłośnienia informacyjnego PA
  Systemy nagłośnienia informacyjnego PA
  Systemy nagłośnieniowe stanowią rodzaj kablowych instalacji radiofonicznych, zapewniających emisję komunikatów słownych o charakterze informacyjnym lub reklamowym. Służą również do odtwarzania muzyki lub audycji radiowych.
  Są one stosowane w budynkach publicznych, sklepach, hipermarketach oraz we wszystkich miejscach, wymagających podawania informacji do wiadomości publicznej. Stąd pochodzi anglojęzyczna nazwa tych systemów – PA (Public Address).
  Sercem systemu nagłośnieniowego jest stanowisko mikserskie, pozwalające na wybór źródła emitowanej audycji, na regulację poziomu dźwięku, na wprowadzanie prostych efektów akustycznych, takich jak sygnał gongu, wyciszanie muzyki podczas emisji komunikatów słownych etc.
  Za nagłośnienie obiektu odpowiadają wzmacniacze o odpowiedniej mocy i sieć głośników, odpowiednio rozmieszczonych tak, aby w każdym punkcie obiektu emitowany dźwięk miał właściwe natężenie, a komunikaty były zrozumiałe. Zagadnienia techniczne związane z projektowaniem i instalacją takich systemów są złożone, wymagają wiedzy i doświadczenia.
  Projektując i instalując PA wykorzystujemy sprzęt markowy, produkowany przez takie firmy jak AMBIENT SYSTEM, BOSCH, MERLAUD, ULTRAK. Oprócz sprzętu pochodzącego od wymienionych firm, jesteśmy w stanie dostarczyć i zainstalować systemy innych, dostępnych na rynku producentów.
  Firma KARO Karlicki Sp. z o.o. oferuje Państwu swoją pomoc na każdym etapie realizacji instalacji nagłośnieniowych, począwszy od wstępnej analizy sytuacji, etapu projektowania, kompletacji sprzętu, instalacji i uruchomienia systemu, a także jego eksploatacji i konserwacji.
  Podejmujemy się także konserwacji istniejących już systemów.
  Nasi pracownicy dysponują zarówno odpowiednią wiedzą jak i doświadczeniem.
  ...
  Karta produktu »
  KARO Karlicki Sp. z o.o. ul. Święcicka25, 05-860 woj. mazowieckie

  Systemy nagłośnienia informacyjnego PA

  Systemy nagłośnienia informacyjnego PA Systemy nagłośnieniowe stanowią rodzaj kablowych instalacji radiofonicznych, zapewniających emisję komunikatów słownych o charakterze informacyjnym lub reklamowym. Służą również do odtwarzania muzyki lub au...
  Dźwiękowe systemy ostrzegawcze DSO
  Dźwiękowe systemy ostrzegawcze DSO
  Dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO) ma budowę bardzo podobną do zwykłego systemu nagłośnieniowego, jednak podobieństwo jest jedynie powierzchowne. Tym, co wyróżnia system DSO, jest cel jego stosowania. Służy on do przekazywania informacji słownych w sytuacji zagrożenia pożarem lub innych sytuacjach nadzwyczajnych wymagających szybkiej ewakuacji dużej liczby osób.
  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r (w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków ,innych obiektów budowlanych i terenów – Dz. U.. 2010 nr 109 poz.719) system DSO musi spełniać wymagania jak dla urządzeń przeciwpożarowych, określone przez PN-EN 60849 „Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze” i PN-EN 54-16: 2011 „Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 16: Centrale dźwiękowych systemów ostrzegawczych”.
  Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że dostatecznie wczesne przekazanie informacji o zagrożeniu pożarem oraz możliwość precyzyjnego pokierowania akcją ewakuacyjną przyczynia się w sposób zasadniczy do zmniejszenia ilości ofiar spowodowanych pożarem, będąc znacznie skuteczniejszym od tradycyjnych sygnalizatorów alarmowych.
  Z tego powodu system DSO musi działać w każdych warunkach, nawet wtedy, gdy pożar już trwa. Narzuca to bardzo wysokie wymagania na instalację kablową, która musi być odporna na wysokie temperatury. Instalację trzeba podzielić na strefy, zgodnie z podziałem obiektu na strefy pożarowe. Linie głośnikowe powinny być zdublowane tak, by awaria w jednej z nich nie powodowała odcięcia komunikacji z daną strefą. Urządzenia wzmacniające także powinny być zdublowane, a ponadto muszą posiadać własne zasilanie rezerwowe, gdyż podczas akcji gaszenia pożaru zasilanie sieciowe budynku zostaje odłączone.
  Każdy system DSO jest połączony z centralą alarmową systemu sygnalizacji pożaru, przez co już we wstępnej fazie rozwoju pożaru możliwa jest automatyczna emisja przygotowanych wcześniej komunikatów słownych. W momencie przejęcia dowodzenia akcją ewakuacyjną przez strażaków, możliwe jest użycie mikrofonów i ręczne sterowanie systemem DSO.
  Stan techniczny dźwiękowego systemu ostrzegawczego musi być ciągle nadzorowany, zatem wszystkie wchodzące w jego skład urządzenia muszą być wyposażone w automatyczne układy testujące, działające nawet wtedy, gdy system nie jest wykorzystywany. Linie głośnikowe muszą być kontrolowane w sposób ciągły, zaniki zasilania głównego lub rezerwowego muszą być sygnalizowane. Wszystkie urządzenia mikroprocesorowe muszą być wyposażone w układy watchdog, reagujące na zawieszenie się programu. Informacje o jakichkolwiek awariach są automatycznie przekazywane do centrali systemu sygnalizacji pożaru w czasie nie dłuższym niż 100 sekund.
  Od 16 czerwca 2005 roku stosowanie systemów DSO w określonych klasach budynków publicznych stało się obowiązkowe.
  Zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 27.04.2010 r. dopuszczalne jest stosowanie jedynie tych urządzeń, które uzyskały świadectwo dopuszczenia CNBOP.
  Ponieważ instalacja systemu DSO wymaga znacznych nakładów finansowych i wysiłku organizacyjnego, można go wykorzystać w warunkach braku zagrożenia do emisji komunikatów o dowolnym charakterze – reklamowych, informacyjnych, może także służyć do odtwarzania utworów muzycznych czy audycji radiowych.
  Duża złożoność zagadnień, związanych z projektowaniem i instalacją systemów DSO powoduje, że zagadnieniami tymi powinny się zajmować osoby dysponujące odpowiednią wiedzą, kwalifikacjami a także uprawnieniami, wydawanymi przez jednostki certyfikujące np. CNBOP, IBP NODEX.
  Projektując i instalując DSO bazujemy na markowym sprzęcie, produkowanym przez takie firmy jak AMBIENT SYSTEM, BOSCH. Oprócz sprzętu pochodzącego od wymienionych firm, jesteśmy w stanie dostarczyć i zainstalować systemy innych, dostępnych na rynku producentów.
  Dostarczamy szczegółową dokumentację techniczną zainstalowanych systemów, co jest niezmiernie istotne w przypadku ich późniejszej konserwacji czy modernizacji.
  Firma KARO Karlicki Sp. z o.o. oferuje Państwu swoją pomoc na każdym etapie realizacji systemu DSO, począwszy od wstępnej analizy sytuacji, poprzez tworzenie koncepcji, etap projektowania, kompletacji sprzętu, instalacji i uruchomienia systemu, a także jego eksploatacji i konserwacji. Wykonujemy pomiary rozkładu ciśnienia akustycznego oraz zrozumiałości mowy.
  Podejmujemy się także konserwacji istniejących już systemów.
  Nasi pracownicy dysponują zarówno odpowiednią wiedzą jak i wymaganymi uprawnieniami
  ...
  Karta produktu »
  KARO Karlicki Sp. z o.o. ul. Święcicka25, 05-860 woj. mazowieckie

  Dźwiękowe systemy ostrzegawcze DSO

  Dźwiękowe systemy ostrzegawcze DSO Dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO) ma budowę bardzo podobną do zwykłego systemu nagłośnieniowego, jednak podobieństwo jest jedynie powierzchowne. Tym, co wyróżnia system DSO, jest cel jego stosowania. Służy on...
  Systemy kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy SKD
  Systemy kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy SKD
  Zadaniem systemu kontroli dostępu jest ograniczenie dostępu osób niepowołanych do określonych obszarów obiektu, a także identyfikację osób wchodzących i przebywających na jego terenie. Wiąże się to z koniecznością identyfikacji tych osób.
  W najprostszym przypadku służą do tego karty identyfikacyjne, stanowiące rodzaj elektronicznej przepustki, której „sprawdzanie” odbywa się za pośrednictwem zainstalowanych w obiekcie czytników. Po zidentyfikowaniu karty, system weryfikuje poziom uprawnień jej posiadacza i podejmuje decyzję w sprawie zwolnienia blokady przejścia.
  Dane dotyczące prób otwarcia każdego z przejść są gromadzone w pamięci jednostki centralnej systemu, przez co możliwe jest odtworzenie tras przemieszczania się każdej z osób. Rejestrowane są także godziny przekraczania poszczególnych przejść, co z kolei pozwala na indywidualną kontrolę czasu pracy pracowników obiektu.
  Karty identyfikacyjne są tanie i łatwe w użyciu, ale i łatwe do kradzieży i podrobienia. Dla zwiększenia stopnia bezpieczeństwa stosuje się różne środki dodatkowe, z których coraz większą popularność zdobywają tak zwane biometryczne metody identyfikacji osób, bazujące na analizie fizycznych cech ciała ludzkiego, na przykład analiza linii papilarnych lub odcisku całej dłoni. W systemach biometrycznych o wysokim poziomie bezpieczeństwa stosowane są czytniki identyfikujące osoby na podstawie analizy wyglądu tęczówek oczu. Rozwiązania takie stosuje się między innymi w wojsku i w obiektach specjalnych o szczególnym rygorze.
  W sytuacjach wyjątkowych, na przykład podczas pożaru, działanie systemu kontroli dostępu stworzyłoby pułapkę dla przebywających w obiekcie osób. Dlatego wszystkie systemy kontroli dostępu są wyposażone w urządzenia, umożliwiające natychmiastowe otwarcie przejść w przypadku zagrożenia.
  W wielu przypadkach możliwa jest integracja systemu kontroli dostępu z systemem sygnalizacji włamania i napadu. Jest to uzasadnione zarówno względami technicznymi jak i ekonomicznymi. Przykładem takiego rozwiązania jest system Advisor Master firmy UTC FIRE&SECURITY POLSKA, łączący funkcje alarmowe i kontrolne.
  Projektując i instalując systemy kontroli dostępu bazujemy na markowym sprzęcie, produkowanym przez takie firmy jak HONEYWELL, KANTECH, ROGER, UTC FIRE&SECURITY POLSKA. Oprócz sprzętu pochodzącego od wymienionych firm, jesteśmy w stanie dostarczyć i zainstalować systemy innych, dostępnych na rynku producentów.
  Firma KARO Karlicki Sp. z o.o. oferuje Państwu swoją pomoc na każdym etapie realizacji systemu kontroli dostępu, począwszy od wstępnej analizy sytuacji, poprzez tworzenie koncepcji, etap projektowania, kompletacji sprzętu, instalacji i uruchomienia systemu, a także jego eksploatacji i konserwacji. Podejmujemy się także konserwacji istniejących już systemów.
  Nasi pracownicy dysponują zarówno odpowie
  ...
  Karta produktu »
  KARO Karlicki Sp. z o.o. ul. Święcicka25, 05-860 woj. mazowieckie

  Systemy kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy SKD

  Systemy kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy SKD Zadaniem systemu kontroli dostępu jest ograniczenie dostępu osób niepowołanych do określonych obszarów obiektu, a także identyfikację osób wchodzących i przebywających na jego terenie. Wiąże...
  Systemy sygnalizacji pożaru SSP
  Systemy sygnalizacji pożaru SSP
  System wykrywania i sygnalizacji pożaru (SSP) jest jednym z najważniejszych systemów bezpieczeństwa w dużych budynkach publicznych. Skutki rozwijającego się w sposób niekontrolowany pożaru prowadzą do bardzo poważnych strat materialnych, mogą być także przyczyną utraty zdrowia lub życia znacznej liczby osób.
  Zainstalowanie systemu sygnalizacji pożaru w obiektach budowlanych wymienionych w rozporządzeniach Ministra Infrastruktury z 2002 r. i MSWiA z 2010 r. umożliwia spełnienie postawionych tam wymagań technicznych z dziedziny ochrony przeciwpożarowej, czyli użytkowanie tych obiektów.
  Sprzęt stosowany w systemach sygnalizacji pożaru musi uzyskać świadectwo dopuszczenia do stosowania, wydawane przez Instytut Badań Pożarowych NODEX, CNBOP. Musi również posiadać odpowiednie certyfikaty zgodności. Niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek urządzeń, nieposiadających stosownych certyfikatów.
  Sercem każdego systemu jest centrala sygnalizacji pożaru. Jest to urządzenie mikroprocesorowe, zdolne do przeprowadzenia analizy sytuacji w nadzorowanym obiekcie. W razie wykrycia pożaru wysyła sygnały sterujące, uruchamiające automatyczne urządzenia gaśnicze, klapy oddymiające oraz urządzenia sygnalizacyjne. Zasadą jest przekazywanie sygnału alarmowego do lokalnego oddziału Straży Pożarnej.
  Czujki pożarowe służą do wczesnego wykrycia pożaru. Ich rodzaj i rozmieszczenie zależą od rodzaju pomieszczeń i obiektów oraz rodzaju zagrożenia, określanego przez scenariusz pożarowy. Jak widać, zagadnienia związane z projektowaniem i instalacją systemów sygnalizacji pożaru są bardzo złożone. Prac tych mogą się podjąć jedynie osoby o wysokich kwalifikacjach, posiadające odpowiednie uprawnienia.
  Projektując i instalując SAP bazujemy na markowym sprzęcie, produkowanym przez takie firmy jak UTC FIRE&SECURITY POLSKA, POLON-ALFA, BOSCH, HONEYWELL, KIDDE, SCHRACK-SECONET,. Oprócz sprzętu pochodzącego od wymienionych firm, jesteśmy w stanie dostarczyć i zainstalować systemy innych, dostępnych na rynku producentów.
  Firma KARO Karlicki Sp. z o.o. oferuje Państwu swoją pomoc na każdym etapie realizacji systemu SSP, począwszy od wstępnej analizy sytuacji, poprzez tworzenie koncepcji, etap projektowania, kompletacji sprzętu, instalacji i uruchomienia systemu, a także jego eksploatacji i konserwacji.
  Podejmujemy się także konserwacji istniejących już systemów.
  Nasi pracownicy dysponują zarówno odpowiednią wiedzą jak i wymaganymi w branży bezpieczeństwa uprawnieniami.
  ...
  Karta produktu »
  KARO Karlicki Sp. z o.o. ul. Święcicka25, 05-860 woj. mazowieckie

  Systemy sygnalizacji pożaru SSP

  Systemy sygnalizacji pożaru SSP System wykrywania i sygnalizacji pożaru (SSP) jest jednym z najważniejszych systemów bezpieczeństwa w dużych budynkach publicznych. Skutki rozwijającego się w sposób niekontrolowany pożaru prowadzą do bardzo poważ...
  Systemy sygnalizacji włamania i napadu SSWiN
  Systemy sygnalizacji włamania i napadu SSWiN
  System sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) wykrywa i sygnalizuje naruszenie chronionego obszaru w obiekcie przez wtargnięcie osób niepowołanych.
  Sercem każdego systemu sygnalizacji włamania i napadu jest centralka alarmowa. Przyłączone są do niej zarówno czujki alarmowe, jak i elementy sygnalizacyjne, czyli wszelkiego rodzaju syreny alarmowe i sygnalizatory świetlne.
  Stosowane w systemach sygnalizacji włamania i napadu czujki alarmowe muszą wykrywać różne typy naruszeń chronionego obszaru, na przykład czujki kontaktronowe wykrywają otwarcie drzwi lub okien, czujki stłuczeniowe reagują na dźwięk rozbitej szyby, pasywne czujki podczerwieni i czujki mikrofalowe wykrywają obecność ludzi i zwierząt oraz innych poruszających się obiektów.
  Ponieważ system sygnalizacji włamania i napadu tylko wykrywa i sygnalizuje naruszenie przez intruza, nie będzie skuteczny, jeżeli nie będzie odbiorcy sygnałów. Dlatego kluczowym zagadnieniem jest transmisja sygnałów alarmowych na odległość do centrum stałego dozoru.
  Sygnały alarmowe mogą być przekazywane drogą telefoniczną, radiową, poprzez sieć GSM lub Internet. Odbiorcą sygnałów alarmowych mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i specjalistyczne Agencje Ochrony, świadczące usługi monitorowania alarmów. Praktyka wykazuje, że jedynie szybka reakcja ze strony przeszkolonych, przygotowanych do podjęcia interwencji agentów ochrony, jest w stanie skutecznie odstraszyć intruzów.
  Warunkiem poprawnego działania systemu jest stosowanie certyfikowanych urządzeń o sprawdzonej jakości. Urządzenia te pracują w trybie ciągłym przez dwadzieścia cztery godziny na dobę i od ich niezawodności zależy skuteczność działania całego systemu.
  Drugim czynnikiem decydującym o poprawności działania SSWiN jest jakość instalacji przewodowej. Od ekip instalacyjnych oczekuje się wysokiej fachowości i staranności, muszą to być ludzie dysponujący odpowiednią wiedzą i doświadczeniem.
  Projektując i instalując SSWiN bazujemy na markowym sprzęcie, produkowanym przez takie firmy jak UTC FIRE&SECURITY POLSKA ,DSC, HONEYWELL-GALAXY, SATEL,. Oprócz sprzętu pochodzącego od wymienionych firm, jesteśmy w stanie dostarczyć i zainstalować systemy innych, dostępnych na rynku producentów. Dostarczamy szczegółową dokumentację techniczną zainstalowanych systemów, co jest niezmiernie istotne w przypadku ich późniejszej konserwacji czy modernizacji.
  Firma KARO Karlicki Sp. z o.o. oferuje Państwu swoją pomoc na każdym etapie realizacji systemu, począwszy od wstępnej analizy sytuacji, poprzez tworzenie koncepcji, etap projektowania, kompletacji sprzętu, instalacji i uruchomienia systemu, a także jego eksploatacji i konserwacji. Podejmujemy się także konserwacji istniejących już systemów.
  Nasi pracownicy dysponują zarówno odpowiednią wiedzą jak i wymaganymi w branży bezpieczeństwa uprawnieniami.
  ...
  Karta produktu »
  KARO Karlicki Sp. z o.o. ul. Święcicka25, 05-860 woj. mazowieckie

  Systemy sygnalizacji włamania i napadu SSWiN

  Systemy sygnalizacji włamania i napadu SSWiN System sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) wykrywa i sygnalizuje naruszenie chronionego obszaru w obiekcie przez wtargnięcie osób niepowołanych. Sercem każdego systemu sygnalizacji włamania i n...
  Systemy telewizji dozorowej CCTV
  Systemy telewizji dozorowej CCTV
  System telewizji dozorowej umożliwia zarówno obserwację chronionego obszaru, jak i weryfikację wzrokową zdarzeń. Obszar chroniony może znajdować się wewnątrz budynku, jak i na zewnątrz.
  Kamery telewizyjne mogą wspierać człowieka pozwalając na obserwację miejsc trudno dostępnych lub szczególnie słabo oświetlonych. Posługując się niewidzialnym dla oczu ludzkich promieniowaniem podczerwonym mogą działać w zupełnej ciemności. Nie ulegają zmęczeniu, mogą nieprzerwanie pracować w bardzo niesprzyjających warunkach pogodowych.
  Możliwość detekcji ruchu w obrazie telewizyjnym przekształca system telewizji dozorowej w integralny system sygnalizacji i weryfikacji zagrożeń. Dotyczy to w szczególności ochrony rozległych terenów otwartych.
  Współczesne systemy telewizji dozorowej nie tylko pozwalają na prowadzenie obserwacji w złych warunkach oświetlenia (bez konieczności zmiany kamery), ale także pozwalają na wykrycie naruszenia chronionego obszaru (z jednoczesną rejestracją tego naruszenia, co ma znaczenie w razie postępowania karnego). Najnowsze oferowane systemy pozwalają również na wspomaganie systemów sygnalizacji pożaru, umożliwiając zaawansowaną detekcję wizyjną dymu, temperatury i płomienia.
  Mnogość i masowość zastosowań pociągnęła za sobą wzrost podaży oraz rozszerzenie asortymentu dostępnych na rynku urządzeń wizyjnych. Zakres zagadnień technicznych związanych z projektowaniem i instalacją systemów monitoringu wizyjnego jest na tyle szeroki, że zachęcamy Państwa aby odwołać się do pomocy fachowców.
  Projektując i instalując systemy monitoringu wizyjnego bazujemy na markowym sprzęcie, produkowanym przez takie firmy jak UTC FIRE&SECURITY POLSKA, SAMSUNG, BOSCH, EVERFOCUS, , NOVUS, SONY,BCS. Oprócz sprzętu pochodzącego od wymienionych firm, jesteśmy w stanie dostarczyć i zainstalować systemy innych, dostępnych na rynku producentów.
  Dostarczamy szczegółową dokumentację techniczną zainstalowanych systemów, co jest niezmiernie istotne w przypadku ich późniejszej konserwacji czy modernizacji.
  Firma KARO Karlicki Sp. z o.o. oferuje Państwu swoją pomoc na każdym etapie realizacji systemu monitoringu wizyjnego, począwszy od wstępnej analizy sytuacji, poprzez tworzenie koncepcji, etap projektowania, kompletacji sprzętu, instalacji i uruchomienia systemu, a także jego eksploatacji i konserwacji.
  Podejmujemy się także konserwacji istniejących już systemów.
  Nasi pracownicy dysponują zarówno odpowiednią wiedzą jak i wymaganymi w branży bezpieczeństwa uprawnieniami.
  ...
  Karta produktu »
  KARO Karlicki Sp. z o.o. ul. Święcicka25, 05-860 woj. mazowieckie

  Systemy telewizji dozorowej CCTV

  Systemy telewizji dozorowej CCTV System telewizji dozorowej umożliwia zarówno obserwację chronionego obszaru, jak i weryfikację wzrokową zdarzeń. Obszar chroniony może znajdować się wewnątrz budynku, jak i na zewnątrz. Kamery telewizyjne mog...
  Systemy oddymiania
  Systemy oddymiania
  System oddymiania uzupełnia działania systemów alarmu pożarowego. Służy do usunięcia dymu i gazów toksycznych powstałych w trakcie pożaru dla umożliwienia ewakuacji ludzi. W jego skład wchodzi centralka sterująca oraz zespól siłowników i klap oddymiających, umieszczonych w górnej części budynku.
  W niektórych systemach oddymiających wykorzystywane są dodatkowo mechaniczne urządzenia nawiewowe i wyciągowe, uruchamiane w przypadku alarmu pożarowego.
  Systemy oddymiania mogą być wykorzystywane do wentylacji i przewietrzania budynków. W tym celu na klatkach schodowych instalowane są przyciski, pozwalające na ręczne sterowanie położeniem klap oddymiających i pracą wyciągów.
  Elementem wspomagającym system oddymiania jest centralka pogodowa, analizująca warunki atmosferyczne, panujące na zewnątrz budynku. Centralka ta powoduje automatyczne zamkniecie klap podczas ulewnego deszczu, przez co eliminuje się niebezpieczeństwo przypadkowego zalania budynku wodą deszczową.
  W każdej sytuacji sygnały alarmowe z centrali sygnalizacji pożaru mają priorytet nad ustawieniami ręcznymi. W przypadku pożaru klapy otwierają się niezależnie od stanu przycisków ręcznych oraz działania centralki pogodowej.
  Jak widać, stopień komplikacji systemów oddymiania jest na tyle duży, że ich realizacji mogą się podjąć tylko osoby dysponujące odpowiednią wiedzą i wysokimi kwalifikacjami.
  Projektując i instalując systemy oddymiania bazujemy na markowym sprzęcie, produkowanym przez takie firmy jak ATEST GAZ, D+H, GAZEX, MERCOR. Dostarczamy szczegółową dokumentację techniczną zainstalowanych systemów, co jest niezmiernie istotne w przypadku ich późniejszej konserwacji czy modernizacji.
  Firma KARO Karlicki Sp. z o.o. oferuje Państwu swoją pomoc na każdym etapie realizacji systemu SAP, począwszy od wstępnej analizy sytuacji, poprzez tworzenie koncepcji, etap projektowania, kompletacji sprzętu, instalacji i uruchomienia systemu, a także jego eksploatacji i konserwacji.
  Podejmujemy się także konserwacji istniejących już systemów.
  Nasi pracownicy dysponują zarówno odpowiednią wiedzą jak i wymaganymi w branży bezpieczeństwa uprawnieniami. 
  ...
  Karta produktu »
  KARO Karlicki Sp. z o.o. ul. Święcicka25, 05-860 woj. mazowieckie

  Systemy oddymiania

  Systemy oddymiania System oddymiania uzupełnia działania systemów alarmu pożarowego. Służy do usunięcia dymu i gazów toksycznych powstałych w trakcie pożaru dla umożliwienia ewakuacji ludzi. W jego skład wchodzi centralka sterująca oraz zespól s...
  Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny instalacji teletechnicznych
  Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny instalacji teletechnicznych
  Prowadzimy opiekę serwisową instalacji teletechnicznych. Doraźne wizyty serwisantów w momencie awarii nie wystarczą do zapewnienia pełnej sprawności instalacji. Prawidłowe funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa zapewnione jest dopiero przy systematycznych konserwacjach. Warunki realizacji przeglądów są narzucone przez przepisy i zalecenia producentów.
  Rekomendacje dotyczące prowadzenia prac konserwacyjnych systemu sygnalizacji pożaru (SSP) oraz dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO) zawarte są w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. „w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów” oraz Polskich Normach. Zgodnie z tymi wytycznymi należy wykonywać przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne systemu sygnalizacji pożaru w sposób zgodny z zaleceniami producenta, jednak nie rzadziej niż raz w roku. Przepisy nakazują, by system był regularnie przeglądany i poddawany obsłudze technicznej, w tym celu natychmiast po zakończeniu montażu powinna być zawarta umowa na konserwację systemu, niezależnie czy obiekt jest użytkowany, czy nie. Zapisy zawarte w załączniku do specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14:2006 dopuszczają sprawdzenie kolejnych 25% ilości czujek przy wykonywaniu kontroli kwartalnej systemu sygnalizacji pożaru. Zalecania w zakresie konserwacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO) określa Polska Norma PN-EN 60849. Wg postanowień tej normy zaleca się żeby każdego roku kompetentna, odpowiednio przeszkolona osoba przeprowadzała co najmniej dwie planowane inspekcje dotyczące konserwacji.
  Jako firma z wieloletnim doświadczeniem w branży zabezpieczeń zapewniamy pełny i fachowy serwis zamontowanych instalacji. Opiekujemy się również systemami wykonanymi przez innych instalatorów.
  Świadczymy usługi w zakresie konserwacji instalacji i systemów bezpieczeństwa, których realizacja wiąże się z dostępem do informacji niejawnych.
  Nasi pracownicy posiadają poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji oznaczonych klauzulą Poufne, Tajne. 
  ...
  Karta produktu »
  KARO Karlicki Sp. z o.o. ul. Święcicka25, 05-860 woj. mazowieckie

  Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny instalacji teletechnicznych

  Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny instalacji teletechnicznych Prowadzimy opiekę serwisową instalacji teletechnicznych. Doraźne wizyty serwisantów w momencie awarii nie wystarczą do zapewnienia pełnej sprawności instalacji. Prawidłowe funkcjonow...
  Wykonanie instalacji teletechnicznej
  Wykonanie instalacji teletechnicznej, gdzie wymagane jest posiadanie Świadectwa Bezpieczeństwa Przemysłowego.
  ...
  Karta produktu »
  KARO Karlicki Sp. z o.o. ul. Święcicka25, 05-860 woj. mazowieckie

  Wykonanie instalacji teletechnicznej

  Wykonanie instalacji teletechnicznej, gdzie wymagane jest posiadanie Świadectwa Bezpieczeństwa Przemysłowego.
  Instalacja i konserwacja systemów okablowania strukturalnego sieci komputerowych
  Instalacja i konserwacja systemów okablowania strukturalnego sieci komputerowych
  ...
  Karta produktu »
  KARO Karlicki Sp. z o.o. ul. Święcicka25, 05-860 woj. mazowieckie

  Instalacja i konserwacja systemów okablowania strukturalnego sieci komputerowych

  Instalacja i konserwacja systemów okablowania strukturalnego sieci komputerowych
  Systemy detekcji gazu
  Systemy detekcji gazu
  ...
  Karta produktu »
  KARO Karlicki Sp. z o.o. ul. Święcicka25, 05-860 woj. mazowieckie

  Systemy detekcji gazu

  Systemy detekcji gazu
  Montaż instalacji
  Montaż instalacji
  ...
  Karta produktu »
  KARO Karlicki Sp. z o.o. ul. Święcicka25, 05-860 woj. mazowieckie

  Montaż instalacji

  Montaż instalacji
  Projekty techniczne instalacji
  Projekty techniczne instalacji
  ...
  Karta produktu »
  KARO Karlicki Sp. z o.o. ul. Święcicka25, 05-860 woj. mazowieckie

  Projekty techniczne instalacji

  Projekty techniczne instalacji
  12 »
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.