google

  alarmy, telewizja przemysłowa, ochrona

  Kategorie produktów

  Kursy walut 17.08.2018
  1 USD
  3.7784
  -0.0087
  1 EUR
  4.3061
  -0.0044
  1 CHF
  3.7926
  -0.0205
  1 GBP
  4.8043
  -0.0092
  1 RUB
  0.0563
  -0.0005
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Karta produktu
  Systemy sygnalizacji pożaru SSP

  Systemy sygnalizacji pożaru SSP

  Systemy sygnalizacji pożaru SSP System wykrywania i sygnalizacji pożaru (SSP) jest jednym z najważniejszych systemów bezpieczeństwa w dużych budynkach publicznych. Skutki rozwijaj...
  Systemy sygnalizacji pożaru SSP
  Skontaktuj się z firmą:
  Kontaktując się z firmą powiedz,
  że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi alarmy.org!

  Dziękujemy!

  Adres:

  KARO Karlicki Sp. z o.o.


  ul. Święcicka 25 , 05-860 Płochocin
  woj.: mazowieckie, Polska
  Dane kontaktowe:
  Tel.: 22 / 478 27 88
  Mob.: 609 577 433
  E-mail: biuro@karokarlicki.pl
  Karta firmy

  Systemy sygnalizacji pożaru SSP

  System wykrywania i sygnalizacji pożaru (SSP) jest jednym z najważniejszych systemów bezpieczeństwa w dużych budynkach publicznych. Skutki rozwijającego się w sposób niekontrolowany pożaru prowadzą do bardzo poważnych strat materialnych, mogą być także przyczyną utraty zdrowia lub życia znacznej liczby osób.

  Zainstalowanie systemu sygnalizacji pożaru w obiektach budowlanych wymienionych w rozporządzeniach Ministra Infrastruktury z 2002 r. i MSWiA z 2010 r. umożliwia spełnienie postawionych tam wymagań technicznych z dziedziny ochrony przeciwpożarowej, czyli użytkowanie tych obiektów.

  Sprzęt stosowany w systemach sygnalizacji pożaru musi uzyskać świadectwo dopuszczenia do stosowania, wydawane przez Instytut Badań Pożarowych NODEX, CNBOP. Musi również posiadać odpowiednie certyfikaty zgodności. Niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek urządzeń, nieposiadających stosownych certyfikatów.

  Sercem każdego systemu jest centrala sygnalizacji pożaru. Jest to urządzenie mikroprocesorowe, zdolne do przeprowadzenia analizy sytuacji w nadzorowanym obiekcie. W razie wykrycia pożaru wysyła sygnały sterujące, uruchamiające automatyczne urządzenia gaśnicze, klapy oddymiające oraz urządzenia sygnalizacyjne. Zasadą jest przekazywanie sygnału alarmowego do lokalnego oddziału Straży Pożarnej.

  Czujki pożarowe służą do wczesnego wykrycia pożaru. Ich rodzaj i rozmieszczenie zależą od rodzaju pomieszczeń i obiektów oraz rodzaju zagrożenia, określanego przez scenariusz pożarowy. Jak widać, zagadnienia związane z projektowaniem i instalacją systemów sygnalizacji pożaru są bardzo złożone. Prac tych mogą się podjąć jedynie osoby o wysokich kwalifikacjach, posiadające odpowiednie uprawnienia.

  Projektując i instalując SAP bazujemy na markowym sprzęcie, produkowanym przez takie firmy jak UTC FIRE&SECURITY POLSKA, POLON-ALFA, BOSCH, HONEYWELL, KIDDE, SCHRACK-SECONET,. Oprócz sprzętu pochodzącego od wymienionych firm, jesteśmy w stanie dostarczyć i zainstalować systemy innych, dostępnych na rynku producentów.

  Firma KARO Karlicki Sp. z o.o. oferuje Państwu swoją pomoc na każdym etapie realizacji systemu SSP, począwszy od wstępnej analizy sytuacji, poprzez tworzenie koncepcji, etap projektowania, kompletacji sprzętu, instalacji i uruchomienia systemu, a także jego eksploatacji i konserwacji.

  Podejmujemy się także konserwacji istniejących już systemów.

  Nasi pracownicy dysponują zarówno odpowiednią wiedzą jak i wymaganymi w branży bezpieczeństwa uprawnieniami.

  Inne produkty firmy

  • Dźwiękowe systemy ostrzegawcze DSO
  • Instalacja i konserwacja systemów sygnalizacji pożaru SAP
  • Systemy oddymiania
  • Systemy detekcji gazu
  • Systemy stałych instalacji gaśniczych na gaz objęty SUG
  • Systemy sygnalizacji włamania i napadu SSWiN
  • Systemy kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy SKD
  • Systemy telewizji dozorowej CCTV
  • Instalacja i konserwacja systemów okablowania strukturalnego sieci komputerowych
  • Budowa i organizacja kancelarii tajnych
  • Systemy bezpieczeństwa, których realizacja wiąże się z dostępem do informacji niejawnych
  • Projekty techniczne instalacji
  • Montaż instalacji
  • Wykonanie badań i pomiarów
  • Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny instalacji teletechnicznych
  • Wykonanie instalacji teletechnicznej
  • Systemy nagłośnienia informacyjnego PA

  Inne produkty z tej kategorii

  • Systemy sygnalizacji pożaru i oddymiania
  • Czujka temperatury TD-1
  • Inteligentne czujki dymu serii 420
  • Automatyczna czujka pożarowa serii 420/320
  • Zasysające czujki dymu serii FAS-420
  • Systemy przeciwpożarowe
  • Centrala przeciwpożarowa SmartLine 020/2
  • TSD-1 - Czujka dymu i ciepła do systemów 12V
  • Czujka dualna (dymu i ciepła) ID300
  • System sygnalizacji pożaru i dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO)
  • Czujnik dymu - automatyczna czujka pożarowa serii 420
  • Instalacje oddymiania grawitacyjnego
  • TSD-1 - Czujka dymu i ciepła do systemów 12V SATEL
  • Centrala sygnalizacji pożarowej IGNIS 1030
  • Detektor ognia podrzędny SLAVE CSA-REFUV
  • Detektor dymu podrzędny SLAVE CSA-RESGA
  • Detektor ognia nadrzędny MASTER CSA-FDV
  • Autonomiczny detektor ognia CSA-FDVE
  • Systemy oddymiania
  • Instalacja i konserwacja systemów sygnalizacji pożaru SAP
  • Systemy gaszenia serwerowni
  • Centrala sygnalizacji pożaru CSP-204
  • Urządzenie zdalnej obsługi i sygnalizacji - panel wyniesiony PSP-204
  • Czujka dymu i ciepła DMP-100 - punktowa wielodetektorowa
  • Systemy sygnalizacji pożaru SSP
  • Zasysające systemy wczesnej detekcji dymu
  • Systemy oddymiania grawitacyjnego
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.