google

  alarmy, telewizja przemysłowa, ochrona

  Kategorie produktów

  Kursy walut 17.08.2018
  1 USD
  3.7784
  -0.0087
  1 EUR
  4.3061
  -0.0044
  1 CHF
  3.7926
  -0.0205
  1 GBP
  4.8043
  -0.0092
  1 RUB
  0.0563
  -0.0005
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Karta produktu
  Budowa i organizacja kancelarii tajnych

  Budowa i organizacja kancelarii tajnych

  Budowa i organizacja kancelarii tajnych Kancelaria tajna jest podstawowym elementem bezpieczeństwa organizacji, firmy lub korporacji realizujących ściśle określone, bardzo specyficzne za...
  Budowa i organizacja kancelarii tajnych
  Skontaktuj się z firmą:
  Kontaktując się z firmą powiedz,
  że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi alarmy.org!

  Dziękujemy!

  Adres:

  KARO Karlicki Sp. z o.o.


  ul. Święcicka 25 , 05-860 Płochocin
  woj.: mazowieckie, Polska
  Dane kontaktowe:
  Tel.: 22 / 478 27 88
  Mob.: 609 577 433
  E-mail: biuro@karokarlicki.pl
  Karta firmy

  Budowa i organizacja kancelarii tajnych

  Kancelaria tajna jest podstawowym elementem bezpieczeństwa organizacji, firmy lub korporacji realizujących ściśle określone, bardzo specyficzne zadania związane z przetwarzaniem informacji niejawnych. Aby system ochrony funkcjonował prawidłowo, kancelaria tajna musi spełniać wszystkie stawiane przed nią wymagania. Kancelarię Tajną i pion ochrony budujemy w momencie podjęcia decyzji o wystąpieniu do ABW o przyznanie Świadectwa Bezpieczeństwa Przemysłowego Pierwszego Stopnia.

  Kancelaria stanowi wyodrębnioną komórkę organizacyjną podległą pełnomocnikowi ochrony informacji niejawnych, obsługiwaną przez pracowników pionu ochrony posiadających poświadczenia bezpieczeństwa odpowiednie do najwyższej klauzuli dokumentów, do których mogą mieć dostęp. Odpowiada za rejestrowanie przechowywanie, wydawanie i obieg dokumentów. Powinna być zorganizowana w wyodrębnionym pomieszczeniu, zabezpieczonym zgodnie z przepisami o środkach ochrony fizycznej.

  Art.56 ustawy dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2010, Nr 182, poz. 1228); nakłada obowiązek stosowania środków ochrony fizycznej w celu uniemożliwienia osobom nieuprawnionym dostępu do informacji niejawnych.

  W kancelarii tajnej należy zainstalować:

  • System sygnalizacji włamania i napadu wyposażony w pasywne czujki podczerwieni wykrywające ruch w pomieszczeniu, czujki magnetyczne – kontaktrony wykrywające próby wtargnięcia przez drzwi i okna, oraz czujki wstrząsowe wykrywające próby siłowego wdarcia się przez forsowanie ścian lub stropów.
  • System dozoru wizyjnego wraz z rejestracją obrazu, wyłącznie do obserwacji drzwi wejściowych do pomieszczeń kancelarii.
  • System sygnalizacji pożarowej.
  • Dwustronny system kontroli dostępu do pomieszczeń kancelarii.
  • Przyciski napadowe.

  Instalowane systemy oraz urządzenia alarmowe powinny spełniać 2 stopień zabezpieczenia według Polskiej Normy PN-EN 50133-1.

  Oferujemy kompleksowe rozwiązania z zakresu środków ochrony fizycznej.

  Wykonywane przez naszą firmę usługi są zgodne z wymogami ustawy, rozporządzeń i norm tj.

  • Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2010, Nr 182, poz. 1228);
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych - (Dz.U. z 2012 r., Nr 0 poz. 683);
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych (Dz.U. z 2011 r., Nr 276, poz. 1631);

  Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012r. - normy:

  • PN-EN 1667 - okna, drzwi, żaluzje. Odporność na włamanie. Wymagania i klasyfikacja.
  • PN-EN 14450 - Pomieszczenia i urządzenia do przechowywania wartości. Wymagania, klasyfikacja i metody badań odporności na włamanie. Pojemniki bezpieczne i szafy.
  • PN-EN 1300 - Pomieszczenia i urządzenia do przechowywania wartości. Klasyfikacja zamków o wysokim stopniu zabezpieczenia z punktu widzenia odporności na nieuprawnione otwarcie.
  • PN-EN 50131-1 - Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji włamania i napadu.

  Wymagania systemowe:

  • PN-EN 50133-1 - Systemy alarmowe. Systemy kontroli dostępu. Część 1: Wymagania systemowe.
  • PN-EN 12209 - Okucia budowlane. Zamki. Zamki mechaniczne wraz z zaczepami.

  Wymagania i metody badań:

  • PN-EN 1143-1 - Pomieszczenia i urządzenia do przechowywania wartości. Wymagania, klasyfikacja i metody badań odporności na włamanie. Część 1:Szafy, szafy ATM, pomieszczenia i drzwi do pomieszczeń.

  Lista świadectw bezpieczeństwa naszej firmy:

  • ŚWIADECTWO BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO PIERWSZEGO STOPNIA stwierdzające: Posiadanie pełnej zdolności do ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą TAJNE
  • ŚWIADECTWO BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO TRZECIEGO STOPNIA stwierdzające: Posiadanie zdolności do ochrony informacji niejawnych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego oznaczonych klauzulą: NATO SECRET (odpowiednik polski TAJNE)
  • ŚWIADECTWO BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO TRZECIEGO STOPNIA stwierdzające: Posiadanie zdolności do ochrony informacji niejawnych Unii Europejskiej oznaczonych klauzulą: SECRET UE/EU SECRET (odpowiednik polski TAJNE)

  Kancelaria Tajna działająca w naszej firmie zapewnia kompletny sposób ochrony informacji niejawnych. Zespół przeszkolonych osób zapewnia zachowanie procedur mających na celu ochronę powierzonych dokumentów.

  Inne produkty firmy

  • Dźwiękowe systemy ostrzegawcze DSO
  • Systemy oddymiania
  • Instalacja i konserwacja systemów sygnalizacji pożaru SAP
  • Systemy detekcji gazu
  • Systemy nagłośnienia informacyjnego PA
  • Systemy stałych instalacji gaśniczych na gaz objęty SUG
  • Systemy sygnalizacji włamania i napadu SSWiN
  • Systemy kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy SKD
  • Systemy telewizji dozorowej CCTV
  • Instalacja i konserwacja systemów okablowania strukturalnego sieci komputerowych
  • Systemy bezpieczeństwa, których realizacja wiąże się z dostępem do informacji niejawnych
  • Projekty techniczne instalacji
  • Montaż instalacji
  • Wykonanie badań i pomiarów
  • Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny instalacji teletechnicznych
  • Wykonanie instalacji teletechnicznej
  • Systemy sygnalizacji pożaru SSP

  Inne produkty z tej kategorii

  • Bariera DS 486Q Bosch
  • Budowa i organizacja kancelarii tajnych
  • Bariery podczerwieni do ochrony okien, bram, dachów Sorhea Uniris II / Biris II
  • Bariery podczerwieni wysokiej wydajności Sorhea Maxiris 3100
  • Bezprzewodowe bariery podczerwieni Sorhea Solaris 3100
  • Bariery potrójnej technologii Sorhea Apiris 3100
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.