google

  alarmy, telewizja przemysłowa, ochrona

  Kursy walut 25.04.2019
  1 USD
  3.8537
  0.0308
  1 EUR
  4.2959
  0.0064
  1 CHF
  3.7781
  0.0211
  1 GBP
  4.9669
  0.0217
  1 RUB
  0.0596
  -0.0001
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Organizacja

  • Polska Izba Systemów Alarmowych

  Polska Izba Systemów Alarmowych - logo

  Polska Izba Systemów Alarmowych jest organizacją zrzeszającą firmy branży zabezpieczeń prowadzące działalność handlową i produkcyjną oraz świadczące usługi projektowania i instalacji systemów zabezpieczeń. Celem Izby jest podnoszenie jakości usług związanych z systemami zabezpieczeń technicznych, promowanie dobrych firm branży poprzez m.in. system rekomendacji, promowanie najwyższej jakości urządzeń technicznej ochrony, wymuszających profesjonalizm usług elektroniczne urządzenia technicznej ochrony.


  Firmy zrzeszone w Polskiej Izbie Systemów Alarmowych prowadząc działalność gospodarczą w zakresie usług zabezpieczenia technicznego osób i mienia, a także dystrybucji urządzeń służących organizacji tej ochrony, specjalizują się:


  - w projektowaniu i montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych sygnalizujących zagrożenia chronionych osób i mienia włamaniem oraz informujących o napadzie;
  - w projektowaniu i montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych sygnalizujących zagrożenia chronionych osób i mienia pożarem oraz systemów ułatwiających prowadzenie ewakuacji;
  - w projektowaniu i montażu elektronicznych urządzeń i systemów telewizji dozorowej;
  - w projektowaniu i montażu elektronicznych urządzeń i systemów kontroli dostępu osób lub pojazdów;
  - w dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych;
  - w montażu urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia i awaryjnym otwieraniu w miejscach zainstalowania;
  - w eksploatacji, konserwacji i naprawach powyższych systemów
  - w dystrybucji urządzeń do powyższych systemów zabezpieczeń technicznych
  - w doradztwie technicznym we wszystkich obszarach specjalizacji.

  Oferta usług członków Izby kierowana jest przede wszystkim do inwestorów i użytkowników obiektów ważnych z punktu widzenia obronności, interesów gospodarczych i finansów państwa, bezpieczeństwa publicznego i wszystkich tych, którzy wymagają wysokiej klasy urządzeń zabezpieczających, kompleksowości usług instalatorskich i serwisowych oraz ich wysokiego poziomu.

  Polska Izba Systemów Alarmowych powołana została w maju 1994 r. przez 123 podmioty gospodarcze krytycznie oceniające funkcjonowanie ówczesnej reprezentacji branży zabezpieczeń.

  PISA, poprzez członkostwo w Krajowej Izby Gospodarczej oraz udział swych przedstawicieli w pracach Komitetu Technicznego 52 d.s. Systemów Alarmowych Włamania i Napadu przy PKN www.pkn.com.pl, ma zapewniony status rzecznika interesów branży, możliwości wpływu na prace legislacyjne i adresowania swojego stanowiska w sprawach związanych z branżą do organów administracji państwowej i instytucji życia publicznego.

  Polska Izba Systemów Alarmowych jest obecna przy realizacji programów prewencyjnych i innych przedsięwzięć służących zapobieganiu i wykrywaniu przestępczości.

  PISA, współpracując z urzędami i instytucjami Państwa, organizacjami finansowymi i gospodarczymi oraz instytutami badawczymi, zabiega o powodzenie rozwoju branży zabezpieczeń, promuje w środkach przekazu tematykę zabezpieczeń oraz firmy tej branży charakteryzujące się wysokim poziomem organizacji, zaawansowania technicznego i realizacji usług.

  Z inspiracji PISA, Przemysłowy Instytut Elektroniki utworzył niezależne Laboratorium Badania Jakości i Wzorcowania Wyrobów www.pie.edu.pl/ocw.html, posiadające akredytację na badanie urządzeń systemów alarmowych na zgodność z normami krajowymi i zagranicznymi, a następnie Ośrodek Certyfikacji Wyrobów PIE posiadający akredytację w zakresie certyfikowania urządzeń i elementów systemów alarmowych.


  PISA w 1997 roku wypromowała pod znakiem „Centrum Kształcenia i Doskonalenia Kadr przy Polskiej Izbie Systemów Alarmowych” alternatywną w branży security propozycję zdobywania i pogłębiania wiedzy zawodowej w zakresie technik zabezpieczeń i przez trzy lata patronowała temu przedsięwzięciu.

  PISA, obok Komendy Głównej Policji i trzech innych znaczących organizacji branżowych, była inicjatorem i sygnatariuszem zawartego w listopadzie 1998 r. Porozumienia na Rzecz Bezpieczeństwa, które na zasadach partnerskich i z poszanowaniem odrębności jego uczestników inspirowało, wspierało i popularyzowało wszelkie działania służące poprawie stanu bezpieczeństwa w kraju.

  Polska Izba Systemów Alarmowych w 2001 r., reagując na zmieniające się potrzeby rynku wykonawców i użytkowników zabezpieczeń technicznych, podjęła nową inicjatywę szkoleniową powołując i organizując, pierwszą w Polsce w strukturach organizacji branży ochrony, placówkę kształcenia zawodowego – OŚRODEK SZKOLENIOWY PISA.

  PISA jest członkiem założycielem Unii Polskich Organizacji Branży Ochrony (UPOBO) www.upsio.org.pl, która powstała na mocy porozumienia o powołaniu wspólnej reprezentacji, podpisanego w dniu 19 grudnia 2003 roku, w trakcie integracyjnego spotkania czterech najstarszych i największych organizacji samorządowych branży ochrony osób i mienia. Polska Izba Systemów Alarmowych przewodniczyła UPOBO przez pierwszy rok działalności.
  PISA, na wniosek swoich członków, po przeprowadzeniu procedur określonych w stosownym regulaminie, przyznaje dokumenty rekomendacyjne będące szczególnym potwierdzeniem przez Zarząd Izby wiarygodności i wysokiego poziomu usług firm ubiegających się o rekomendację.


  Od 2005 roku dobre firmy z branży zabezpieczeń technicznych mogą się ubiegać o przyznanie przez Izbę Rekomendacji Technicznej PISA.
  Polska Izba Systemów Alarmowych wykonuje w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez Biuro Doradztwa i Ekspertyz PISA (BDiE PISA) usługi doradztwa w zakresie bezpieczeństwa obejmujące prowadzenie badań i analiz oraz wydawanie opinii lub ekspertyz dotyczących m.in. :


  - stanu bezpieczeństwa miejsc, obiektów i obszarów oraz sposobów i środków neutralizacji zagrożeń, w szczególności przez stosowanie elektronicznych urządzeń i systemów oraz zespolenie bezpośredniej ochrony fizycznej z zabezpieczeniem technicznym;
  - projektowania systemów technicznej ochrony mienia i montażu elektronicznych urządzeń  sygnalizujących zagrożenie;
  - warunków eksploatacji urządzeń i systemów technicznej ochrony mienia.

  Prace na rzecz BDiE PISA wykonują certyfikowani Eksperci PISA.
  Certyfikat eksperta Polskiej Izby Systemów Alarmowych w zakresie bezpieczeństwa, przyznawany po spełnieniu przez osoby ubiegające się o ten tytuł wysokich wymagań określonych w regulaminie BDiE, stanowi w branży zabezpieczeń dowód najwyższych kwalifikacji i umiejętności zawodowych.

  Więcej na www.pisa.org.pl

  Powrót do listy
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.