google

  alarmy, telewizja przemysłowa, ochrona

  Kursy walut 14.06.2019
  1 USD
  3.7727
  -0.0009
  1 EUR
  4.2554
  -0.0056
  1 CHF
  3.7905
  -0.0104
  1 GBP
  4.7771
  -0.0033
  1 RUB
  0.0585
  0.0001
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Polskie Normy dotyczące branży zabezpieczenia mienia - listopad 2018

  Zestawienie Polskich Norm dotyczących branży zabezpieczenia mienia

  - listopad 2018

   
   

  PN-EN 50131-2-10:2018-11 - wersja angielska

  Data publikacji: 07-11-2018

  Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania i napadu -- Część 2-10: Czujki włamania -- Czujki stanu blokady (magnetyczne)

  Zakres

  Niniejsza Norma Europejska dotyczy czujek stanu blokady stopni zabezpieczenia od 1 do 4 (patrz EN 50131-1) korzystających z zdefiniowanych lub niezdefiniowanych połączeń przewodowych lub bezprzewodowych, norma zawiera wymagania dla czterech klas środowiskowych, obejmując zastosowania w lokalizacjach wewnątrz pomieszczeń oraz na zewnątrz, jak wymieniono w EN 50130-5.

  Czujki stanu blokady są instalowane w oknach lub drzwiach i w ramach okiennych lub ościeżnicach umożliwiając monitorowanie jedynie stanu blokady/odblokowania lub stanu blokady/odblokowania w połączeniu ze stanem otwarcia/zamknięcia okna/drzwi i są takie same jak w pomieszczeniach nadzorowanych. Zapewniają niezbędny zakres sygnałów lub komunikatów, które mają być wykorzystane przez pozostały system alarmowy sygnalizacji włamania.

  Czujka powinna spełniać wszystkie wymagania dotyczące określonego stopnia zabezpieczenia.

  Oprócz funkcji wymaganych określonych w niniejszej Normie Europejskiej czujka może mieć funkcje dodatkowe, jednak ich istnienie nie może mieć wpływu na prawidłowe działanie funkcji podstawowych.

  W dalszej treści niniejszej Normy Europejskiej kombinacja obu oddzielnych części czujki stanu blokady będą określane jako czujka.

  Niniejsza Norma Europejska nie ma zastosowania do połączeń wewnętrznych systemu alarmowego.

   

  PN-EN 54-7:2018-11 - wersja angielska

  Data publikacji: 22-11-2018

  Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 7: Czujki dymu -- Czujki punktowe działające z wykorzystaniem światła rozproszonego, światła przechodzącego lub jonizacji

  Zakres

  Niniejszy projekt Normy Europejskiej określa wymagania, metody badań i kryteria oceny punktowych czujek dymu działających z wykorzystaniem światła rozproszonego, światła przechodzącego lub jonizacji, przeznaczonych do stosowania w systemach sygnalizacji pożarowej instalowanych w budynkach (patrz EN 54-1:2011).

  Niniejsza Norma Europejska przewiduje ocenę i weryfikację stałości właściwości użytkowych (OiWSWU) punktowych czujek dymu.

  W przypadku innych typów czujek dymu lub czujek dymu działających na innych zasadach, niniejsza norma powinna być wykorzystywana jedynie jako wskazówka. Czujki dymu o specjalnych właściwościach, konstruowane z uwzględnieniem specjalnych zagrożeń nie są objęte niniejszą normą.

  UWAGA Niektóre typy czujki zawierają materiały radioaktywne. Wymagania krajowe dotyczące ochrony przed promieniowaniem różnią się w poszczególnych krajach i nie są określone w niniejszej normie.

   

  PN-EN 54-5+A1:2018-11 - wersja angielska

  Data publikacji: 27-11-2018

  Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 5: Czujki ciepła -- Punktowe czujki ciepła

  Zakres

  Niniejsza Norma Europejska określa wymagania, metody badań i kryteria oceny punktowych czujek ciepła, stosowanych w systemach sygnalizacji pożarowej zainstalowanych w budynkach i wokół budynków (patrz EN 54-1:2011).

  W niniejszej Normie Europejskiej podano ocenę weryfikacji stałości właściwości użytkowych (AVCP) punktowych czujek ciepła zgodnie z niniejszą EN.

  W przypadku innych typów czujek ciepła lub czujek przewidzianych do stosowania w innych środowiskach, norma ta powinna być wykorzystywana jedynie jako wskazówka. Czujki ciepła o specjalnych właściwościach, opracowane na specjalne zagrożenia nie są objęte tą normą.

   

  PN-EN 61534-1:2011/A1:2015-01 - wersja polska

  Data publikacji: 27-11-2018

  Systemy szynoprzewodów -- Część 1: Wymagania ogólne

  Zakres

  Niniejsza zmiana wprowadza następujące zmiany:

  - w rozdziale 3 dotyczącym używanych w dokumencie definicji wprowadzono dwie nowe definicje dotyczące czyszczenia podłóg na mokro ( 3.54 ) i czyszczenia podłóg na sucho ( 3.55 );

  - w rozdziale 8 opisującym znakowanie i dokumentację w 8.8 zmieniono materiał używany do badania trwałości oznakowania z benzyny ekstrakcyjnej na heksan;

  - w rozdziale 9 określającym wymagania konstrukcyjne poprawiono błąd w zakresie użytych jednostek z Mm² na mm²;

  - w rozdziale 11 dotyczącym ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym w 11.3.1 i 11.3.2 wprowadzono zamiast częstotliwość 50 Hz lub 60 Hz pojęcie częstotliwości znamionowej 50 Hz lub 60 Hz;

  - w podrozdziale 13.5 określającym materiały dopuszczone do stosowania na konstrukcje przewodzące prąd, zaciski i zaciski uziemiające systemów przewodów szynowych dodano dwa nowe materiały aluminium i mosiądz;

  - w rozdziale 21 dotyczącym wpływu środowiska w 21.1.3 zmieniono zakres badań systemów przewodów szynowych w atmosferze mgły solnej.

   

  PN-EN 61534-1:2011 - wersja polska

  Data publikacji: 27-11-2018

  Systemy szynoprzewodów -- Część 1: Wymagania ogólne

  Zakres

  Niniejsza norma określa wymagania ogólne i badania dotyczące systemów przewodów szynowych (PT) o napięciu znamionowym 50 Hz/60 Hz nie przekraczającym 277 V a.c. w układach jednofazowych lub 480 V a.c. w układach dwufazowych lub trójfazowych i na prąd znamionowy nie przekraczający 63 A. Systemy te stosowane są do rozdziału energii elektrycznej w budynkach domowych, obiektach handlowych i przemysłowych. Systemy przewodów szynowych, zgodne z niniejszą normą, są przeznaczone do stosowania w niżej podanych warunkach: - w temperaturze otoczenia w zakresie od -5 °C do + 40 °C, w okresie czasu ponad 24 h średnia jej wartość nie powinna przekroczyć + 35 °C; - w warunkach, w których nie może nastąpić przekroczenie temperatury poza granice ustalone powyżej, spowodowane źródłem wysokiej temperatury; - do wysokości nie przekraczającej 2 000 m ponad poziom morza; - w atmosferze nie zawierającej nadmiernego zanieczyszczenia przez dym, wyziewy chemiczne, w atmosferze, w której nie występują przedłużające się okresy o wysokiej wilgotności lub inne nienormalne warunki. W zastosowaniach o specjalnych lokalizacjach, takich jak na statkach, w pojazdach i tym podobnych oraz w niebezpiecznych lokalizacjach, na przykład, w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem, mogą być niezbędne wykonania o specjalnych konstrukcjach. Niniejsza norma nie ma zastosowania do: - systemów listew kablowych do instalacji elektrycznych spełniających wymagania IEC 61084; - przewodów szynowych spełniających wymagania IEC 60439-2; - elektrycznych systemów szynoprzewodowych zasilających do opraw oświetleniowych spełniających wymagania IEC 60570

   

  PN-EN 61534-21:2015-01 - wersja polska

  Data publikacji: 28-11-2018

  Systemy szynoprzewodów -- Część 21: Wymagania szczegółowe dotyczące systemów szynoprzewodów przeznaczonych do montowania na ścianach i sufitach

  Zakres

  Niniejsza norma określa wymagania ogólne i badania dotyczące systemów przewodów szynowych (PT) o napięciu znamionowym 50 Hz/60 Hz nie przekraczającym 277 V a.c. w układach jednofazowych lub 480 V a.c. w układach dwufazowych lub trójfazowych i na prąd znamionowy nie przekraczający 63 A. Systemy te stosowane są do rozdziału energii elektrycznej w budynkach domowych, obiektach handlowych i przemysłowych. Systemy przewodów szynowych, zgodne z niniejszą normą, są przeznaczone do stosowania w niżej podanych warunkach: - w temperaturze otoczenia w zakresie od -5 °C do + 40 °C, w okresie czasu ponad 24 h średnia jej wartość nie powinna przekroczyć + 35 °C; - w warunkach, w których nie może nastąpić przekroczenie temperatury poza granice ustalone powyżej, spowodowane źródłem wysokiej temperatury; - do wysokości nie przekraczającej 2 000 m ponad poziom morza; - w atmosferze nie zawierającej nadmiernego zanieczyszczenia przez dym, wyziewy chemiczne, w atmosferze, w której nie występują przedłużające się okresy o wysokiej wilgotności lub inne nienormalne warunki. W zastosowaniach o specjalnych lokalizacjach, takich jak na statkach, w pojazdach i tym podobnych oraz w niebezpiecznych lokalizacjach, na przykład, w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem, mogą być niezbędne wykonania o specjalnych konstrukcjach. Niniejsza norma nie ma zastosowania do: - systemów listew kablowych do instalacji elektrycznych spełniających wymagania IEC 61084; - przewodów szynowych spełniających wymagania IEC 60439-2; - elektrycznych systemów szynoprzewodowych zasilających do opraw oświetleniowych spełniających wymagania IEC 60570. Dodano poniższy akapit: Niniejsza Część normy zawiera szczegółowy opis wymagań i badań systemów PT przeznaczonych do mocowania na ścianach i/lub sufitach. Mogą być one zamocowane pod powierzchnią lub częściowo na równi z powierzchnią, na powierzchni lub zawieszone nad ich powierzchnią z użyciem osprzętu mocującego

   

   


  Zestawienie zostało opracowane przez Redakcję Alarmy.org
  na podstawie ogólnodostępnych informacji publikowanych przez PKN

   

  Źródło:
  Polski Komitet Normalizacyjny
  www.pkn.pl
  Reklama sponsorowana: Zamów reklamę
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.