google

  alarmy, telewizja przemysłowa, ochrona

  Kursy walut 22.03.2019
  1 USD
  3.7948
  0.0367
  1 EUR
  4.2894
  0.0024
  1 CHF
  3.8079
  0.023
  1 GBP
  4.9700
  0.0197
  1 RUB
  0.0592
  0.0002
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Construction Products Regulation

  Na rynku kablowym nie było od dawna tak dużych zmian, jakie wprowadziło Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr. 305/2011 znane jako CPR czyli Construction Products Regulation.

  Po rocznym okresie, w trakcie którego wszystkie zainteresowane strony miały czas na dostosowanie się do jego zapisów, od 1 lipca 2017 roku zaczęło ono obowiązywać w pełnym zakresie w odniesieniu do kabli i przewodów, uznanych jako wyroby budowlane zgodnie z Załącznikiem IV do rozporządzenia.

  Rozporządzenie to odnoszące się do bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych definiuje nowe podejście do oceny kabli i przewodów, jako wyrobów budowlanych poprzez zharmonizowanie badań oraz klasyfikacji kabli i przewodów w zakresie reakcji na ogień i wprowadza obowiązek deklarowania przez producenta właściwości użytkowych wyrobu w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk - a nie jak miało to miejsce wcześniej deklarowanie zgodności z normą lub aprobatą.

  Wdrożenie norm EN 13501-6 i EN 50575 oznacza dla wszystkich producentów lub importerów to, iż dużo łatwiej będzie można się posługiwać parametrami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo pożarowe, zarówno w projektowaniu jak i określaniu wymagań przez zamawiającego. W szczególności w przypadku projektowania budowli oraz dostarczania kabli w ramach UE, gdzie do tej pory były różne uregulowania w tej dziedzinie. Należy tutaj również zaznaczyć, iż CPR nie odnosi się do wszystkich wyrobów kablowych, a tylko do tych które zostały wyprodukowane i wprowadzone do obrotu w celu trwałego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich częściach.

  Grupa TFKable jako czołowy europejski producent kablowy, wprowadziła pierwsze wyroby na rynek zgodne z CPR już w styczniu 2017 roku stale powiększając bazę produktów przez kolejne miesiące. Na dzień dzisiejszy baza ta obejmuje ponad 18 tysięcy konstrukcji i stale się powiększa realizując zapotrzebowania rynków europejskich.

  Nowa klasyfikacja i standardy

  Zgodnie z Rozporządzeniem 305/2011 wprowadzona została nowa klasyfikacja dla kabli dotycząca  reakcji na ogień. Obecnie stosowane klasy reakcji na ogień to odpowiednio Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca oraz Fca przy czym należy je rozumieć w ten sposób, iż Aca oznacza wyrób niepalny, a Fca wyrób łatwopalny, jednocześnie nie spełniający wymogów klas wyższych. W praktyce jednak mając na względzie obecnie używane materiały do produkcji kabli i przewodów producenci będą udostępniać na rynku wyroby w klasach od B2ca do Fca.

  Construction Products Regulation

  W zależności od klasy reakcji na ogień do której zostaną zaklasyfikowane kable i przewody, podlegają one przyjętym w Rozporządzeniu CPR Systemom Oceny Zgodności 1+, 3 lub 4, które określają m.in. rodzaj potwierdzających dokumentów i zakres nadzoru produkcyjnego.

  W Systemach Oceny Zgodności 1+ i 3, badania kabli i przewodów muszą być przeprowadzone w notyfikowanych przez Komisję Europejską laboratoriach badawczych i jednostkach certyfikujących wyroby budowlane. Tylko w przypadku Systemu Oceny Zgodności 4, który dotyczy klasy Fca, dany wyrób może być przebadany w laboratorium producenta.

  W Polsce notyfikację oraz certyfikację w zakresie systemów zgodności 1+ oraz 3 otrzymały dwie instytucje tj.: ITB (Instytut Technik Budowlanych) oraz CNBOP (Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej). Tym nie mniej każdy producent bądź importer może badać swoje wyroby w dowolnej jednostce na terenie UE posiadającej odpowiednie uprawnienia w zakresie CPR.

  Należy także wziąć pod uwagę, iż dla klas B2ca, Cca oraz Dca muszą być przeprowadzone dodatkowe klasyfikacje w zakresie emisji dymów – s (smoke), spadający na podłoże kropel – d (droplets) oraz korozyjności – a (acidity).

  Kryteria oceny w/w parametrów przedstawiają poniższe tabele.

  Kryteria oceny w/w parametrów

  Po przeprowadzeniu wszystkich wymaganych badań dla klasy B2ca, Cca i Dca, wyrób otrzyma pełną klasyfikację w zakresie reakcji na ogień, jak w poniższym przykładzie:

  klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień

  W klasie Eca oraz Fca wykonywane jest wyłącznie badanie na pojedynczej pionowej próbce wg EN 60332-1-2 i nie występują tutaj dodatkowe klasyfikacje (s, d, a).

  Poniższa tabela podsumowuje przedstawione wyżej zagadnienia, a także daje pogląd na zakres systemów oceny zgodności w odniesieniu do zakresu kompetencji, obowiązków laboratoriów, jednostek certyfikujących i producenta. 

  Tabela: zakres systemów oceny zgodności w odniesieniu do zakresu kompetencji, obowiązków laboratoriów, jednostek certyfikujących i producenta.

  Źródło:
  Autor: Tomasz Szewczyk - Manager ds. Rozwoju / Development Manager Grupa TFKable
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.