google

  alarmy, telewizja przemysłowa, ochrona

  alarmy, telewizja przemysłowa, ochrona
  Kursy walut 14.12.2018
  1 USD
  3.8095
  0.0356
  1 EUR
  4.3021
  0.0084
  1 CHF
  3.8202
  0.0166
  1 GBP
  4.7940
  0.0153
  1 RUB
  0.0573
  0.0004
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Polskie Normy dotyczące branży zabezpieczenia mienia - grudzień 2017

  Zestawienie Polskich Norm dotyczących branży zabezpieczenia mienia

  - grudzień 2017

   

  PN-EN 14044:2014-05 - wersja polska

  Data publikacji: 29-12-2017

  Samochody pożarnicze specjalne -- Drabiny obrotowe z ruchami sekwencyjnymi -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa, cech użytkowych oraz metody badań

  Zakres

  1.1 W niniejszej Normie Europejskiej podano wymagania bezpieczeństwa i dotyczące cech użytkowych oraz metody badań stosowane do drabin obrotowych z ruchami sekwencyjnymi klas 18, 24 i 30, zgodnie z definicją wg 3.13, które są obsługiwane przez strażaków oraz przeznaczone do ratowania ludzi i zwalczania pożaru.

  UWAGA Niniejsza Norma Europejska jest przeznaczona do użytku w połączeniu z EN 1846-1, EN 1846-2 i EN 1846-3. Pojazdy z drabiną obrotową składają się z podwozia, zabudowy i wysięgnika mechanicznego w formie drabiny z koszem lub bez kosza. Pojazdy z drabiną obrotową mieszczące się w zakresie niniejszej Normy Europejskiej mają podwozia z własnym napędem, którego silnik zapewnia wymaganą do użytkowania drabiny energię. Nie pozwalają one na jednoczesne wykonywanie ruchów operacyjnych.

  1.2 Niniejsza Norma Europejska dotyczy wymagań technicznych w zakresie bezpieczeństwa w celu minimalizacji zagrożeń wymienionych w Rozdziale 4, które mogą wystąpić podczas włączania drabiny do użytkowania, jej pracy, jak również podczas rutynowych kontroli i konserwacji drabin obrotowych, jeżeli są one wykonywane zgodnie ze specyfikacjami producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela. Dotyczy również wymagań wykonania.
  1.3 Niniejsza Norma Europejska dotyczy pojazdów z drabiną obrotową stosowanych w zakresie temperatur od - 15 °C do + 35 °C, przy prędkości wiatru oddziałującego na wysięgnik < 12,5 m/s. Do stosowania w warunkach spoza podanego zakresu niezbędne może być przedsięwzięcie dodatkowych środków (powinny być one uzgodnione między producentem i klientem). UWAGA Konstrukcje specjalne do stosowania w szczególnych warunkach klimatycznych uzgadniane są między producentem i klientem.

  1.4 Niniejsza Norma Europejska nie dotyczy zagrożeń właściwych dla standardowych podwozi samochodowych, a także zagrożeń w następstwie zastosowań jako pojazdu drogowego.

  1.5 Niniejsza Norma Europejska nie dotyczy pojazdów z drabiną obrotową z ruchami sekwencyjnymi, wyprodukowanych przed datą opublikowania niniejszej Normy Europejskiej przez CEN

   

  PN-EN 50131-6:2017-12 - wersja angielska

  Data publikacji: 11-12-2017

  Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania i napadu -- Część 6: Zasilacze

  Zakres

  Niniejsza Norma Europejska określa wymagania, kryteria funkcjonalności i procedury badań zasilaczy (PS), które będą stosowane jako część Systemów Alarmowych Sygnalizacji Włamania i Napadu. PS może albo stanowić integralną część I&HAS albo być urządzeniem samodzielnym. Funkcje sterujące PS mogą być realizowane albo przez samo urządzenie PS, lub mogą być zapewniane przez inny element I&HAS np. CIE.

  Niniejsza Norma Europejska nie ma zastosowania, gdy wymagania dotyczące PS jako jednego z elementów I&HAS są zawarte w odpowiedniej normie wyrobu.Wymagania odnoszą się do każdego z czterech stopni zabezpieczenia określanego w Normie Europejskiej EN 50131-1, Alarm Systems – Intrusion and Hold-Up Systems – Part 1: System requirements.Podano również wymagania dotyczące czterech klas środowiskowych pokrywających zastosowania w lokalizacjach wewnętrznych i zewnętrznych.

  Norma obejmuje:

  a) funkcje obowiązkowe, które będą zapewniane przez wszystkie PS; i
  b) funkcje nieobowiązkowe, które mogą być zapewniane.

  Niniejsza Norma Europejska nie zajmuje się wymaganiami związanymi ze zgodnością z ustaleniami Dyrektyw EC, takich jak Dyrektywa EMC, Dyrektywa Niskonapięciowa itp., poza tym, że określa warunki pracy urządzenia i ograniczony test funkcjonalności w badaniu podatności EMC wymaganym w EN 5013-4.

  Mogą być zapewniane inne funkcje związane z I&HAS nie określone w tej normie. Takie funkcje nie mogą mieć wpływu na wymagania związane z funkcjami obowiązkowymi lub opcjonalnymi.

   

  PN-EN 50134-2:2017-12 - wersja angielska

  Data publikacji: 21-12-2017

  Systemy alarmowe -- Systemy alarmowe osobiste -- Część 2: Urządzenia wyzwalające

  Zakres

  Niniejsza Norma Europejska określa wymagania dotyczące ręcznie i automatycznie aktywowanych urządzeń wyzwalających transmitujących sygnał wyzwalający.

  Niniejsza Norma Europejska określa wymagania i badania dla urządzeń wyzwalających stanowiących część systemu alarmowego osobistego.

  Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do wszystkich urządzeń wyzwalających, transmitujących sygnał wyzwalający do lokalnej centralki lub sterownika połączeniem przewodowym lub bezprzewodowo.

   


  Zestawienie zostało opracowane przez Redakcję Alarmy.org
  na podstawie ogólnodostępnych informacji publikowanych przez PKN

  Źródło:
  Polski Komitet Normalizacyjny
  www.pkn.pl
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.