google

  alarmy, telewizja przemysłowa, ochrona

  Kursy walut 20.07.2018
  1 USD
  3.7170
  0.0007
  1 EUR
  4.3275
  0.012
  1 CHF
  3.7199
  0.0078
  1 GBP
  4.8376
  0.0028
  1 RUB
  0.0586
  0
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Polskie Normy dotyczące branży zabezpieczenia mienia - lipiec 2017

  Zestawienie Polskich Norm dotyczących branży zabezpieczenia mienia

  - lipiec 2017

   

  PN-EN 50131-1:2009/A2:2017-07 - wersja angielska

  Data publikacji: 14-07-2017

  Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania i napadu -- Część 1: Wymagania systemowe

  Zakres

  Harmonizacja wymagań systemowych z wymaganiami dla komponentów systemu określonymi w EN 50131-1:2006.

   

  PN-EN 50131-2-8:2017-07 - wersja angielska

  Data publikacji: 25-07-2017

  Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania i napadu -- Część 2-8: Czujki włamania -- Czujki wstrząsowe

  Zakres

  Niniejsza Norma Europejska dotyczy czujek wstrząsowych instalowanych w budynkach, stosowanych do wykrywania wstrząsu lub serii wstrząsów powstałych w wyniku ataku siłowego na barierę fizyczną (np. drzwi lub okna).

  Norma specyfikuje cztery stopnie zabezpieczenia 1 – 4 (zgodnie z EN 50131-1), specyfikowane lub nie specyfikowane czujki przewodowe lub bezprzewodowe i stosuje klasy środowiskowe I – IV (zgodnie z EN 50130-5).

  Niniejsza Norma Europejska nie zawiera wymagań dotyczących czujek przeznaczonych do wykrywania ataków penetracyjnych na kasy pancerne i sejfy, na przykład przez wiercenie, przecinanie lub lancę termiczną.

  Niniejsza Norma Europejska nie zawiera wymagań dotyczących czujek wstrząsowych przeznaczonych do stosowania na zewnątrz pomieszczeń.

  Czujka powinna spełniać wszystkie wymagania danego stopnia.

  Funkcje dodatkowe do funkcji obowiązkowych określonych w niniejszej Normie Europejskiej mogą być realizowane przez czujkę pod warunkiem, że nie wpływają nie korzystnie na prawidłową realizację funkcji obowiązkowych.

  Niniejsza Norma Europejska nie dotyczy wymagań zgodności z dyrektywami regulacyjnymi takimi jak Dyrektywa EMC, dyrektywa nisko-napięciowa itp., poza tym że określa warunki pracy urządzenia w badaniu narażeń EMC, jak jest to wymagane w EN 50130-4.

  Niniejsza Norma Europejska nie ma zastosowania do połączeń wewnętrznych systemu.

   

  PN-EN 50131-5-3:2017-07 - wersja angielska

  Data publikacji: 03-07-2017

  Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania -- Część 5-3: Wymagania dotyczące połączeń wzajemnych urządzeń wykorzystujących techniki częstotliwości radiowych

  Zakres

  Niniejsza Norma Europejska dotyczy urządzeń alarmowych włamania o łączach wykorzystujących częstotliwości radiowe (RF) zainstalowanych w miejscach chronionych. Nie obejmuje transmisji radiowych dalekiego zasięgu. Niniejsza Norma Europejska definiuje terminy stosowane do urządzeń alarmowych włamania o łączach wykorzystujących częstotliwości radiowe, jak również wymagania dotyczące tych urządzeń.

   

  PN-EN 60839-11-31:2017-07 - wersja angielska

  Data publikacji: 04-07-2017

  Alarmowe i elektroniczne systemy zabezpieczeń -- Część 11-31: Elektroniczne systemy kontroli dostępu -- Podstawowy protokół międzyoperacyjności oparty na usługach Web

  Zakres

  Niniejsza część IEC 60839 określa procedury komunikacji między klientami sieci i urządzeniami. Niniejsza seria międzyoperacyjności umożliwia budowanie alarmowych i elektronicznych systemów zabezpieczeń z uwzględnieniem użytkowników i urządzeń od różnych producentów, stosując wspólne i dobrze zdefiniowane interfejsy. Funkcje zdefiniowane w niniejszym dokumencie obejmują wykrywanie, zarządzanie urządzeniami i strukturę ramową zdarzeń. Dodatkowe usługi dedykowane są określone w odrębnych dokumentach.

  Interfejsy do zarządzania i sterowania określone w niniejszym dokumencie są opisywane jako Usługi Web. Niniejszy dokument zawiera również pełny schemat XML i definicje z Języka Opisu Usług Web (WDSL).

  W celu przedstawienia pełnej międzyoperacyjności plug-and-play, niniejszy dokument określa procedury wykrywania urządzenia. Mechanizmy wykrywania urządzenia są oparte w niniejszym dokumencie na specyfikacji WS-Discovery z rozszerzeniami.

  Niniejszy dokument w żadnym zakresie nie ogranicza producenta w dodaniu innego protokołu albo w rozszerzeniu protokołu tu zdefiniowanego a zasady dotyczące tego, jak to osiągnąć, są również zawarte w niniejszym dokumencie.

   

  PN-EN 60839-11-32:2017-07 - wersja angielska

  Data publikacji: 03-07-2017

  Alarmowe i elektroniczne systemy zabezpieczeń -- Część 11-32: Elektroniczne systemy kontroli dostępu -- Monitorowanie kontroli dostępu oparte na usługach Web

  Zakres

  Niniejsza część IEC 60839 określa interfejsy Usług Web dla elektronicznych systemów kontroli dostępu. Obejmuje to wyszczególnienie elementów elektronicznego systemu kontroli dostępu, ich układu logicznego, monitorowania ich stanu oraz ich sterowanie. Obejmuje ona również odwzorowanie wymagań obowiązkowych i opcjonalnych według IEC 60839-11-1.

  Niniejszy dokument ma zastosowanie jedynie w zabezpieczeniu fizycznym. Zabezpieczenie fizyczne zabezpiecza przed dostępem do budynku, pomieszczeń itp. przez nieuprawniony personel, atakujących lub przez przypadkowych intruzów.

  Wykorzystanie usługi Web i zarządzanie funkcjonalnością są poza zakresem niniejszego dokumentu. Więcej informacji można znaleźć w IEC 60839-11-31.

  Niniejszy dokument w żadnym zakresie nie ogranicza producenta w dodaniu innego protokołu albo w rozszerzeniu protokołu tu zdefiniowanego. Zasady dotyczące tego, jak to osiągnąć, znajdują się w IEC 60839-11-31.

   

  PN-EN 16947-1:2017-07 - wersja angielska

  Data publikacji: 07-07-2017

  Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- System Zarządzania Budynkami -- Część 1: Moduł M10-12

  Zakres

  W niniejszej Normie Europejskiej określono działania operacyjne, ogólne alarmowanie, wykrywanie i diagnostykę usterek, sprawozdawczość, monitorowanie, funkcje zarządzania energią, blokady funkcjonalne i optymalizacje podejmowane w celu ustawienia i utrzymania charakterystyki energetycznej budynków.

  W Tablicy 1 pokazano pozycjonowanie niniejszej normy w zestawie norm EN EPB z uwzględnieniem struktury modułowej przedstawionej w EN ISO 52000-1:2017.

  UWAGA 1 Tę samą tablicę można znaleźć w CEN ISO/TR 52000-2:2017 z podanymi, dla każdego modułu, numerami odpowiednich norm EPB i towarzyszących im raportów technicznych, które są opublikowane albo w przygotowaniu.
  UWAGA 2 Moduły odpowiadają normom EPB, przy czym jedna norma EPB może obejmować kilka modułów a jeden moduł może obejmować kilka norm EPB, na przykład w celu uproszczenia lub uszczegółowienia.

   

  PN-EN 15232-1:2017-07 - wersja angielska

  Data publikacji: 12-07-2017

  Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- Część 1: Wpływ automatyzacji, sterowania i technicznego zarządzania budynkami -- Moduły M10-4,5,6,7,8,9,10

  Zakres

  W niniejszej Normie Europejskiej określono:
  - strukturalną listę funkcji sterowania, systemów automatyzacji budynków oraz technicznego zarządzania budynkami, które mają wpływ na energetyczne właściwości budynków; funkcje zostały podzielone na kategorie i skonstruowane według dziedzin budowlanych i zwanej jako starowanie i automatyzacja budynków (BAC);
  - metodę określania minimalnych wymagań lub jakiejkolwiek specyfikacji dotyczącej sterowania, automatyzacji budynków oraz techniczne funkcje zarządzania budynkiem przyczyniające się do efektywności energetycznej budynku który ma być realizowany w budynku o różnej złożoności;
  - metodę współczynnikową pozwalającą w pierwszym przybliżeniu oszacować wpływ tych funkcji na właściwości typowych budynków i wykorzystywanych profili;
  - szczegółowe metody pozwalające ocenić wpływ tych funkcji w określonym budynku.
  W Tablicy 1 pokazano pozycjonowanie niniejszej normy w zestawie norm EN EPB z uwzględnieniem struktury modułowej przedstawionej w EN ISO 52000-1.
  UWAGA 1 Tę samą tablicę można znaleźć w CEN ISO/TR 52000-2 z podanymi, dla każdego modułu, numerami odpowiednich norm EPB i towarzyszących im raportów technicznych, które są opublikowane albo w przygotowaniu.
  UWAGA 2 Moduły odpowiadają normom EPB, przy czym jedna norma EPB może obejmować kilka modułów a jeden moduł może obejmować kilka norm EPB, na przykład w celu uproszczenia

   

  PN-EN 50134-7:2017-07 - wersja angielska

  Data publikacji: 25-07-2017

  Systemy alarmowe -- Systemy alarmowe osobiste -- Część 7: Wytyczne stosowania

  Zakres

  Niniejsza norma ma zastosowanie w świadczeniu usług alarmu osobistego przez organizacje zarówno jako usługi płatne jak i świadczone przez wolontariuszy.
  Norma nie ma zastosowania w przypadkach wykorzystywania systemów alarmowych osobistych do poprawy nieformalnych porozumień między osobą, a jej bliskimi przyjaciółmi i rodziną w celu udzielenia pomocy, chociaż może służyć do udzielania porad w kwestiach, które mogą być tym osobom potrzebne.

  Norma określa wymagania dotyczące dostawców usług alarmowych osobistych w zakresie skutecznego i sprawnego zarządzania, polityki i procedur dotyczących:
  a) wymagań ogólnych;
  b) marketingu;
  c) sprzedaży i skierowywania;
  d) oceny;
  e) instalowania;
  f) monitorowania alarmu;
  g) udzielania odpowiedzi;
  h) zapisów z eksploatacji;
  i) obsługi i konserwacji;
  j) zarządzania ryzykiem;
  k) rozwoju i ulepszania usługi;
  l) personelu.
  UWAGA Skuteczność usługi alarmu osobistego jest w dużej mierze zależna od zarządzania systemem i integracji z innymi usługami.


  Zestawienie zostało opracowane przez Redakcję Alarmy.org
  na podstawie ogólnodostępnych informacji publikowanych przez PKN

  Źródło:
  Polski Komitet Normalizacyjny
  www.pkn.pl
  Reklama sponsorowana: Zamów reklamę
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.