google

  alarmy, telewizja przemysłowa, ochrona

  Kursy walut 18.09.2018
  1 USD
  3.6817
  -0.0059
  1 EUR
  4.3030
  0.0062
  1 CHF
  3.8327
  0.0128
  1 GBP
  4.8370
  0.0056
  1 RUB
  0.0544
  0.0003
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Polskie Normy dotyczące branży zabezpieczenia mienia - kwiecień 2017

  Zestawienie Polskich Norm dotyczących branży zabezpieczenia mienia

  - kwiecień 2017


  PN-EN 50849:2017-04 - wersja angielska

  Data publikacji: 04-04-2017

  Dźwiękowe systemy ostrzegawcze

  Zakres

  Niniejsza Norma Europejska określa wymagania dotyczące wydajności systemów dźwiękowych, które są przeznaczone przede wszystkim do rozpowszechniania informacji dla ochrony życia w jednym lub wielu określonych obszarach w sytuacjach zagrożenia. Podano także właściwości i metody badań niezbędne do specyfikacji systemu.

  Niniejsza Norma Europejska dotyczy nagłośnienia i systemów rozdzielczych służących do szybkiej i uporządkowanej mobilizacji mieszkańców wewnątrz lub na zewnątrz budynków w sytuacjach awaryjnych, w tym systemów wykorzystujących głośniki do nadawania komunikatów głosowych w sytuacjach awaryjnych i dźwiękowych sygnałów ostrzegawczych lub alarmowych.

  Niniejszej Normy Europejskiej nie stosuje się do dźwiękowych systemów alarmowych, wykorzystywanych do ewakuacji w przypadku zagrożenia pożarowego niezależnie od połączenia lub nie do systemu wykrywania ognia i alarmu pożarowego.

  UWAGA 1 Nie wyklucza się użycia tego systemu do celów zwykłego nagłośnienia i systemów rozdzielczych w sytuacjach bezpiecznych.

  Zaleca się aby ten system, używany w sytuacjach zagrożenia stanowił część kompletnego mechanizmu (sprzęt, procedury wykonawcze i programy szkoleń) służącemu zarządzaniu zagrożeniami.

  UWAGA 2 Systemy dźwiękowe przeznaczone do celów ratunkowych mogą podlegać zatwierdzeniu przez właściwe władze.


  PN-EN 60695-8-1:2017-04 - wersja angielska

  Data publikacji: 07-04-2017

  Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 8-1: Wydzielanie ciepła -- Wytyczne ogólne

  Zakres

  W niniejszej części IEC 60695-8 podano wytyczne dotyczące pomiarów oraz interpretacji wydzielania ciepła z wyrobów elektrotechnicznych i materiałów, z których wyroby te zostały wykonane.

  Dane dotyczące wydzielania ciepła mogą być stosowane jako część oceny zagrożenia ogniowego, a także do potrzeb techniki zabezpieczenia przeciwpożarowego, jak opisano w IEC 60695-1-11 oraz IEC 60695-1-12.

  Niniejsza podstawowa publikacja bezpieczeństwa jest przeznaczona dla komitetów technicznych opracowujących normy, zgodnie z zasadami ustanowionymi w Przewodniku IEC 104 oraz w Przewodniku ISO/IEC 51.

  Komitety techniczne są odpowiedzialne między innymi za stosowanie, tam gdzie jest to uzasadnione, podstawowych publikacji bezpieczeństwa przy opracowywaniu swoich publikacji. Wymagania, metody badań lub warunki badań, podane w niniejszej podstawowej publikacji bezpieczeństwa, nie będą miały zastosowania, dopóki nie zostaną wyraźnie powołane albo włączone do odpowiednich publikacji.

   

  PN-EN 16763:2017-04 - wersja angielska

  Data publikacji: 28-04-2017

  Usługi w zakresie systemów ochrony przeciwpożarowej oraz systemów zabezpieczeń technicznych

  Zakres

  Niniejsza Norma Europejska określa minimalne wymagania dotyczące usługodawców jak i kompetencji wiedzy i umiejętności ich personelu uczestniczącego w planowaniu, projektowaniu, instalowaniu, uruchomianie, sprawdzaniu, przekazywaniu lub konserwacji systemów ochrony przeciwpożarowej i/lub systemów zabezpieczeń technicznych, niezależnie od tego czy te usługi są świadczone na miejscu czy zdalnie.

  Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie w odniesieniu do usług:

  a) systemów ochrony przeciwpożarowej, obejmujących, lecz nie ograniczonych do systemów sygnalizacji pożaru, stałych instalacji gaśniczych oraz systemów sterowania dymem i gorącem;
  b) systemy zabezpieczeń obejmujące, lecz nie ograniczone do systemów sygnalizacji włamania i napadu, kontroli dostępu, systemy zewnętrznej ochrony obwodowej oraz systemy dozoru wizyjnego;
  c) kombinacje takich systemów włączając te części systemu transmisji alarmu, za które usługodawca przyjął odpowiedzialność kontraktową.
  Systemy alarmu socjalnego oraz centra odbiorcze alarmów nie są objęte zakresem normy.
  Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie niezależnie od wielkości przedsięwzięcia.
  Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie niezależnie od wielkości i struktury organizacyjnej usługodawcy.

   

  PN-B-02857:2017-04 - wersja polska

  Data publikacji: 28-04-2017

  Ochrona przeciwpożarowa budynków -- Przeciwpożarowe zbiorniki wodne -- Wymagania ogólne

  Zakres

  W niniejszej normie podano wymagania ogólne, dotyczące naziemnych, półpodziemnych, podziemnych, krytych i otwartych przeciwpożarowych zbiorników wodnych przeznaczonych do magazynowania wody do celów zewnętrznego gaszenia pożaru.

  Niniejsza norma nie obejmuje zbiorników ziemnych oraz zbiorników zasilających stałe urządzenia gaśnicze i zabezpieczające.


  Zestawienie zostało opracowane przez Redakcję Alarmy.org
  na podstawie ogólnodostępnych informacji publikowanych przez PKN

  Źródło:
  Polski Komitet Normalizacyjny
  www.pkn.pl
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.