google

  alarmy, telewizja przemysłowa, ochrona

  alarmy, telewizja przemysłowa, ochrona
  Kursy walut 14.12.2018
  1 USD
  3.8095
  0.0356
  1 EUR
  4.3021
  0.0084
  1 CHF
  3.8202
  0.0166
  1 GBP
  4.7940
  0.0153
  1 RUB
  0.0573
  0.0004
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Polskie Normy dotyczące branży zabezpieczenia mienia - luty 2017

  Zestawienie Polskich Norm dotyczących branży zabezpieczenia mienia

  - luty 2017


  PN-ETSI EN 301 502 V12.5.1:2017-02 - wersja angielska

  Data publikacji: 02-02-2017

  Globalny system łączności ruchomej (GSM) -- Urządzenia stacji bazowej (BS) -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

  Zakres:

  Niniejszy dokument ma zastosowanie do następującego rodzaju urządzeń radiowych:
  1) stacje bazowe GSM.
  Tablica 1-1: Pasma częstotliwości systemu stacji bazowych GSM
  Pasmo GSM
  Kierunek transmisji
  Odpowiednie pasma częstotliwości systemu stacji bazowych GSM
  P-GSM 900 Nadawanie Od 935 MHz do 960 MHz
  Odbieranie Od 890 MHz do 915 MHz
  E-GSM 900 Nadawanie Od 925 MHz do 960 MHz
  Odbieranie Od 880 MHz do 915 MHz
  R-GSM 900 Nadawanie Od 921 MHz do 960 MHz
  Odbieranie Od 876 MHz do 915 MHz
  DCS 1 800 Nadawanie Od 1 805 MHz do 1 880 MHz
  Odbieranie Od 1 710 MHz do 1 785 MHz
  GSM 450 Nadawanie Od 460,4 MHz do 467,6 MHz
  Odbieranie Od 450,4 MHz do 457,6 MHz
  GSM 480 Nadawanie Od 488,8 MHz do 496 MHz
  Odbieranie Od 478,8 MHz do 486 MHz

  Niniejszy dokument zawiera wymagania dotyczące pokazania, że urządzenia radiowe zarówno efektywnie wykorzystują jak i wspierają efektywne wykorzystanie widma radiowego w celu przeciwdziałania szkodliwym zakłóceniom.

  Raport 146 ECC zawiera wytyczne dla BTS z jedną częstotliwością nośną i wieloma częstotliwościami nośnymi odnośnie interferencji pomiędzy systemami pracującymi w sąsiednich pasmach częstotliwości.

   

  PN-ETSI EN 300 386 V2.1.1:2017-02 - wersja angielska

  Data publikacji: 02-02-2017

  Urządzenia sieci telekomunikacyjnej -- Wymagania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań dyrektywy 2014/30/UE

  Zakres:

  Niniejszy dokument obejmuje wymagania EMC w odniesieniu do urządzeń innych niż radiowe, przeznaczonych do stosowania wewnątrz publicznych sieci telekomunikacyjnych, które zapewniają połączenia pomiędzy Punktami Końcowymi Sieci (NTPs) ( wyłączając urządzenia końcowe poza NTPs). Przykładami takich urządzeń są: - Urządzenia komutacyjne obejmujące: -lokalne centrale telefoniczne; -zdalne koncentratory z komutacją; -centrale międzynarodowe; -centrale teleksowe; -centrale sieci pakietowej; -kontrolery stacji bazowych i sieci radiowych; -serwery i bramy sieci. - Urządzenia transmisyjne inne niż radiowe oraz urządzenia liniowe i regeneratory obejmujące: -krotnice; -systemy cyfrowej hierarchii synchronicznej (SDH); -systemy cyfrowej hierarchii plezjochronicznej (PDH); -systemy przesyłania asynchronicznego (ATM); takie jak: -systemy przełącznic cyfrowych; -zakończenia sieci; -urządzenia transmisyjne stosowane w sieciach dostępowych, takich jak xDSL. - Urządzenia zasilające, które obejmują: -urządzenia siłowni centralnych; -odpowiednie zasilacze końcowe; -źródła zasilania bezprzerwowego; -stabilizowane źródła prądu przemiennego; i -inne urządzenia zasilające przewidziane do sieci telekomunikacyjnych; lecz z wyłączeniem urządzeń specjalnie przystosowanych lub zintegrowanych z innymi urządzeniami. - Urządzenia nadzoru obejmujące: -urządzenia zarządzania siecią; -urządzenia utrzymania dostępu dla operatora; -systemy pomiarów ruchu; -zespoły do badania linii; -zespoły do badań funkcjonalnych. UWAGA: Funkcja nadzoru może być realizowana zarówno przez wyposażenie niezależne jak i stanowiące część innych urządzeń telekomunikacyjnych. Jeżeli funkcja nadzoru jest realizowana przez urządzenie stanowiące część sieci telekomunikacyjnej jego praca w czasie badań EMC może być oceniana razem z innymi funkcjami (takimi jak komutacja i transmisja). - Urządzenia centrów danych, które są przeznaczone do wykorzystania wewnątrz infrastruktury sieci telekomunikacyjnej: -pamięć, -procesor. -serwer. Lokalizacje klasyfikacji środowiskowych zastosowane w niniejszym dokumencie są zgodne z ETSI TR 101 651. Wymagania podane w niniejszej normie zostały tak wybrane, aby zapewnić odpowiedni poziom odporności urządzeń objętych zakresem normy. Ustalone poziomy nie obejmują jednak przypadków skrajnych, które mogą pojawić się w każdej lokalizacji, ale prawdopodobieństwo ich wystąpienia jest małe. W przypadkach szczególnych mogą występować sytuacje, gdy poziomy zaburzeń mogą przekraczać poziomy badań odporności ustalone w niniejszym dokumencie. W takich przypadkach, może zaistnieć potrzeba wykorzystania specjalnych środków zabezpieczających. Urządzenia ogólnego przeznaczenia, które są używane jako część sieci telekomunikacyjnej mogą być objęte zakresem innych norm. W odniesieniu do takich urządzeń, jeżeli te inne normy pokrywają się z wymaganiami niniejszego dokumentu , żadne dalsze oceny nie są konieczne. Urządzenia ,które także są objęte zakresem CENELEC EN 50083-2 [3] mogą wymagać dodatkowych badań na odpowiednich portach RF. Patrz Rozdział 9.2 i aneks D. Urządzenia mogą pełnić różne funkcje to znaczy urządzenia komutacyjne mogą także pełnić funkcje transmisyjne a urządzenia transmisyjne mogą służyć do przechowywania danych. Wszystkie dostępne funkcje EUT mają być badane.

   

  PN-ETSI EN 300 392-2 V3.8.1:2017-02 - wersja angielska

  Data publikacji: 02-02-2017

  Naziemny radiowy system łączności trankingowej (TETRA) -- Transmisja głosu i danych (V+D) -- Część 2: Interfejs radiowy (Al)

  Zakres:

  Niniejszy dokument definiuje interfejs radiowy (AI) naziemnego radiowego systemu łączności trankingowej (TETRA) obsługującego konwencjonalny (CA) i bezpośredni (DA) dostęp dla głosu i danych (V+D). Dokument zawiera specyfikacje warstwy fizycznej, warstwy łącza danych oraz warstwy sieciowej zgodnie z modelem ISO.

  Po pierwsze obejmuje on aspekty radiowe TETRA (warstwa 1), definiując i specyfikując:

  • modulację;
  • nadawanie i dobieranie radiowe;
  • synchronizację;
  • kodowanie kanałowe;
  • zwielokrotnienie kanałowe;
  • sterowanie poprzez łącze radiowe.

  Po drugie obejmuje on usługi, wiadomości i protokoły używane dla głosu i transferu danych w trybie połączeniowym, począwszy od warstw górnych, definiując i specyfikując:

  • usługi realizowane przez jednostkę CC;
  • usługi realizowane przez jednostkę SS;
  • usługi realizowane przez jednostkę SDS;
  • protokół używany przez jednostkę sterowania trybem połączeniowym (CMCE) do komunikacji przez interfejs radiowy w celu oferowania usług jednostek sterowania połączeniami (CC), usług dodatkowych (SS) i krótkich wiadomości (SDS);
  • usługi i protokół używane do zarządzania mobilnością użytkowników wewnątrz i między sieciami TETRA, te jednostce zarządzania mobilnością (MM) i MLE;
  • usługi i protokół używane w warstwie łącza danych podzielone na dwie jednostki, sterowania łączem logicznym (LLC) i sterownie dostępem do medium (MAC).

  Po trzecie obejmuje on usługi, wiadomości i protokoły używane do pakietowego transferu danych, definiując i specyfikując:

  • usługi realizowane przez jednostkę protokołu sterowania określonymi danymi podsieci (SNDCP) ;
  • protokół używany przez jednostkę protokołu sterowania określonymi danymi podsieci (SNDCP).
  Źródło:
  Polski Komitet Normalizacyjny
  www.pkn.pl
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.